geschiedenis: Gij die hier zijt met mij ter jacht, Haha! / U wordt de veldslag toegebracht, Haha!


Legenda:

versie en wijzigingen

2014-03-03 13:15:10
g'
admin
120

2014-03-03 13:15:10
g
major
8
d8 g4 g8 g( a) b b4 a8 a4 d8 b4.~ b8\fermata r8 d, g4 g8 g( a) b b4 a8 a4 d8 b4.~ b8\fermata r8 b d4 d8 d( e) d d4 c8 c4 c8 b4 b8 b( d) b b4 a8 a4 d8 b4 b8 a4 a8 g4. d' b4 b8 a( g) a g4.~ g8 r \bar "|." ...
6/8
admin JornJanssen

2015-07-23 14:30:12
Gij die hier zijt _ met mij ter jacht, Ha -- ha! _ U wordt de veld -- _ slag toe -- ge -- bracht, Ha -- ha! _ Komt, trekt met mij _ het bosch -- woud in. De jacht is "'t af" -- _ beeld van de min, Ha -- ha! Ha -- ha! Ha -- ha! Ha -- ha! Ha -- ha! _ Ha -- ha! _

2015-07-23 14:30:12
d8 g4 g8 g( a) b b4 a8 a4 d8 b4.~ b8\fermata r8 d, g4 g8 g( a) b b4 a8 a4 d8 b4.~ b8\fermata r8 b d4 d8 d( e) d d4 c8 c4 c8 b4 b8 b( d) b b4 a8 a4 d8 b4 b8 a4 a8 g4. d' b4 b8 a( g) a g4.~ g8 r \bar "|." ...
Gij die hier zijt _ met mij ter jacht, Ha -- ha! _ U wordt de veld -- _ slag toe -- ge -- bracht, Ha -- ha! _ Komt, trekt met mij _ het bosch -- woud in. De jacht is "'t af" -- _ beeld van de min, Ha -- ha! Ha -- ha! Ha -- ha! Ha -- ha! Ha -- ha! _ Ha -- ha! _
JornJanssen Sanneke