geschiedenis: Daar gingen drij soldaatjes door den bosch, / Langst de groene wegen en langst de groene straten


Legenda:

versie en wijzigingen

2014-03-03 13:15:31
g'
admin
120

2014-03-03 13:15:31
f
minor
8
as8 c c es des c( bes) c( bes) as4 bes c8( bes4)\fermata as8 c c es des c( bes) c( bes) as4 bes c8( bes4)\fermata r8 bes8. bes16 bes8. c16 bes4 as8. bes16 des8. c16 bes8. c16 as8( g) f8\fermata as8 c bes as g as4 bes8. bes16 c8. des16 c8 bes as( g) f4\fermata \bar "|." ...
Daar gin -- gen drij sol -- daat -- _ jes _ door den bosch, _ Daar gin -- gen drij sol -- daat -- _ jes _ door den bosch, _ Langst de groe -- ne we -- gen en langst de groe -- ne stra -- _ ten: Daar za -- gen "ze I" -- sa -- bel -- la haar klei -- ne kind be -- gra -- _ ven.
2/4
admin Sanneke

2017-12-07 14:41:02
treble
as8 c c es des c( bes) c( bes) as4 bes c8( bes4)\fermata as8 c c es des c( bes) c( bes) as4 bes c8( bes4)\fermata r8 bes8. bes16 bes8. c16 bes4 as8. bes16 des8. c16 bes8. c16 as8( g) f8\fermata as8 c bes as g as4 bes8. bes16 c8. des16 c8 bes as( g) f4\fermata \bar "|." ...
Sanneke peterk

2017-12-07 14:41:02
...