geschiedenis: No 143 wat is het schoon het menschdom te verpligten


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-03-31 10:19:10
No 143 wat is het schoon het menschdom te verpligten
d
major
8
g'
a8 d4 fis a4. fis8 g e d cis d4 a8 \sb a fis'4 fis e4. d8 cis4 b^\trill a r8 \bar ":..:" a8 a'4 a8. a16 g4. g8 fis4 fis e r8 \sb a, a'4 a8. a16 g4. g8 fis4 fis e r8 fis8 g4 g fis4. fis8 b4 b a4. \sb a8 g4 g fis g8 e d4 cis d r8 \bar "|." ...
2/4
root
120