geschiedenis: Daar was er een kapiteinsdochtere, / En den schrijver die was er haar lief


Legenda:

versie en wijzigingen

2014-06-30 18:08:09
g'
Sanneke
120

2017-12-07 14:41:46
f
major
8
c,8 f4 a8 c d c c16 c a4 r8 r c,16 f a8 a c c bes a g4. r8 r g16 a bes8( a) bes d c bes a16( bes) c4 r8 r c d bes g g a g bes( a4) r8 r g16 a bes8( a) bes d c bes a16( bes) c4 r8 r f,8 d' bes g g f e f4. r4 r8 \bar "|." ...
Daar was er een kap -- teins -- doch -- te -- re, En den schrij -- ver die was er haar lief. En wel, schrij -- _ ver, zei -- de zij, schrij -- _ ver, Kom schrijft er voor mij ee -- nen brief; _ En wel schrij -- _ ver, zei -- de zij, schrij -- _ ver, Kom schrijft er voor mij ee -- nen brief.
6/8

2017-12-07 14:41:46
treble
Sanneke peterk