geschiedenis: Waerom raest dat volck met sulcken hooghmoedt? / Waerom komen die heydenen te samen?


Legenda:

versie en wijzigingen

2014-07-10 12:06:55
g'
admin
120

2014-07-10 12:06:55
f
major
g1 bes2 a g f bes d c bes a1 \sb bes1 a2 g d' c bes a g bes a1 g \sb g1 bes2 a g f bes d c bes a1 \sb g1 bes2 c d1 f e2 d c bes a1 g \sb g'1 g2 g f1 d f2 e d c d1 g, \sb g1 bes2 c d1 e f2 g f e d1 \sb g1 g2 g f1 d f2 e d c d1 g, \sb g1 bes2 c d1 c c2 bes c1 a g \bar "|." ...
Waer -- om raest dat volck met sul -- cken hoogh -- moedt? Waer -- om ko -- men die hey -- de -- nen te sa -- men? Wat is dat -- se ver -- geefs so woe -- den doet? End raet -- slaen van din -- ghen die niet be -- ta -- men? Die Ko -- nin -- gen hen te sa -- men ver -- bin -- den, Die voor -- naemst' al sijn ooc daer toe be -- dacht, Godt te be -- strij -- den sy hen on -- der -- win -- den, End sy -- nen ge -- salf -- den met groo -- ter macht.
2/2
admin Sanneke
1

2014-07-10 12:06:55
g1 bes2 a g f bes d c bes a1 \sb bes1 a2 g d' c bes a g bes a1 g \sb g1 bes2 a g f bes d c bes a1 \sb g1 bes2 c d1 f e2 d c bes a1 g g2( a) g1 \sb g'1 g2 g f1 d f2 e d c d1 g, \sb g1 bes2 c d1 e f2 g f e d1 \sb g1 g2 g f1 d f2 e d c d1 g, \sb g1 bes2 c d1 c c2 bes c1 a g \bar "|." ...
Waer -- om raest dat volck met sul -- cken hoogh -- moedt? Waer -- om ko -- men die hey -- de -- nen te sa -- men? Wat is dat -- se ver -- geefs so woe -- den doet? End raet -- slaen van din -- ghen die niet be -- ta -- _ men? Die Ko -- nin -- gen hen te sa -- men ver -- bin -- den, Die voor -- naemst' al sijn ooc daer toe be -- dacht, Godt te be -- strij -- den sy hen on -- der -- win -- den, End sy -- nen ge -- salf -- den met groo -- ter macht.

2014-07-10 12:06:55
g1 bes2 a g f bes d c bes a1 \sb r bes1 a2 g d' c bes a g bes a1 g \sb r g1 bes2 a g f bes d c bes a1 \sb r g1 bes2 c d1 f e2 d c bes g2( a) g1 \sb r g'1 g2 g f1 d f2 e d c d1 g, \sb r g1 bes2 c d1 e f2 g f e d1 \sb r g1 g2 g f1 d f2 e d c d1 g, \sb r g1 bes2 c d1 c c2 bes c1 a g \bar "|." ...