geschiedenis: Als ick u bidd' opent u ooren, / O Heer myne gerechticheit


Legenda:

versie en wijzigingen

2014-07-10 12:06:56
g'
admin
120

2014-07-10 12:06:56
a
minor
c1 c2 c b g a b c1 b \sb c1 d a c2 b c1 b a \sb e'1 e2 e a,1 e'1 d2 b c1 b \sb g1 a2 b c e d c d1 c \sb c1 d c a2 b c1 b a \sb e'1 e2 e a,1 e' d2 b c1 b \sb c1 e2 e d b d1 c b \sb e1 e2 e d g, a b c1 b \sb c1 c2 c a a b c d1 c \sb e1 d2 c b a b1 b a \bar "|." ...
Als ick u bidd' o -- pent u oo -- ren, O Heer my -- ne ge -- rech -- tic -- heit, Laet myn hert' bang' uw -- en troost hoo -- ren, End u ste -- des ko -- men te voo -- ren, Myn ge -- bedt nae u goe -- dic -- heit. Hoe langh sult ghy soe -- cken ghy Hee -- ren, Myn eer te schen -- den met hoogh -- moet, End u tot y -- del -- heit be -- kee -- ren, Die lue -- gen oock t'u -- wer on -- ee -- ren, So lief heb -- ben als ghy nu doet?
2/2
admin Sanneke
1

2014-07-10 12:06:56
Als ick u bidd' o -- pent u oo -- ren, O Heer my -- ne ge -- rech -- tic -- heit, Laet myn hert' bang' uw -- en troost hoo -- ren, End u ste -- des ko -- men te voo -- ren, Myn ge -- bedt nae u goe -- dic di -- heit. cheit. Hoe langh sult ghy soe -- cken ghy Hee -- ren, Myn eer te schen -- den met hoogh -- moet, End u tot y -- del -- heit be -- kee -- ren, Die lue -- gen oock t'u -- wer on -- ee -- ren, So lief heb -- ben als ghy nu doet?

2014-07-10 12:06:56
c1 c2 c b g a b c1 b \sb r c1 d a c2 b c1 b a \sb r e'1 e2 e a,1 e'1 d2 b c1 b \sb r g1 a2 b c e d c d1 c \sb r c1 d c a2 b c1 b a \sb r e'1 e2 e a,1 e' d2 b c1 b \sb r c1 e2 e d b d1 c b \sb r e1 e2 e d g, a b c1 b \sb r c1 c2 c a a b c d1 c \sb r e1 d2 c b a b1 b a \bar "|." ...