geschiedenis: O onse Godt end Heer seer hoogh gepresen, / Hoe heerlick moet doch uwen naeme wesen?


Legenda:

versie en wijzigingen

2014-07-10 12:06:56
g'
admin
120

2014-07-10 12:06:56
d
dorian
d1 f g a d c2 b a c b1 a \sb d1 d2 d c1 e d2 a bes a g1 f \sb f1 e2 e d1 a' c2 c g1 bes a \sb a2 c1 d a c a2 g f1 e d \bar "|." ...
O on -- se Godt end Heer seer hoogh ge -- pre -- sen, Hoe heer -- lick moet doch u -- wen nae -- me we -- sen? O -- ver d'eerd -- ryck streckt u heer -- lick -- heit schoon, Ia wy -- der dan daer gaet des he -- mels throon.
2/2
admin Sanneke
1

2014-07-10 12:06:56
O on -- se Godt end Heer seer hoogh ge -- pre -- sen, Hoe heer -- lick moet doch u -- wen nae -- me we -- sen? O -- ver d'eerd -- ryck streckt u heer -- lick -- heit schoon, Ia Ja wy -- der dan daer gaet des he -- mels throon.

2014-07-10 12:06:56
d1 f g a d c2 b a c b1 a \sb r d1 d2 d c1 e d2 a bes a g1 f \sb r f1 e2 e d1 a' c2 c g1 bes a \sb r a2 c1 d a c a2 g f1 e d \bar "|." ...