geschiedenis: O Godt op wien myn hope staet, / Haest u helpt my, vrydt my van schanden


Legenda:

versie en wijzigingen

2014-07-10 12:06:56
g'
admin
120

2014-07-10 12:06:56
e
phrygian
f1 e g a2 g f d e1 r c1 g'2 g a1 a c2 c b1 a r e1 a2 a g1 c c2 b a1 g r e1 d2 c d1 e f2 f e1 r g1 a c a2 f g g f1 e r e1 d2 c f f e1 d c r c1 d2 f e c d1 d e1 r g1 a g f2 d e g f1 e \bar "|." ...
O Godt op wien myn ho -- pe staet, Haest u helpt my, vrydt my van schan -- den, Tot my -- nen by -- standt streckt u' han -- den, Ver -- doet all' myn vy -- an -- den quaet. Die nae myn siel' lis -- te -- lick jae -- ghen, Moe -- ten vol schandt sijn end ver -- driet, Die my wil -- len brin -- ghen tot niet, Moe -- ten vlie -- den end sijn ver -- slae -- ghen.
2/2
admin Sanneke
1