geschiedenis: Die heydnen sijn in u' erfdeel ghevallen, / Se hebben ontheylight onder hen allen


Legenda:

versie en wijzigingen

2014-07-10 12:06:57
g'
admin
120

2014-07-10 12:06:57
c
major
g1 c d e e e2 e d f e1 d r g,1 c2 d e1 f e2 d e f g1 e2 e2 d d c1 c c2 b c b a1 g r c1 c2 b c1 g a2 c d e d1 c r g1 c2 b c1 d e r g,1 c2 b c1 d e r e1 e2 e d f e1 d r g f2 e d1 f e r e1 d2 c b a g1 r g1 a2 c d e d1 c \bar "|." ...
Die heyd -- nen sijn in u' erf -- deel ghe -- val -- len, Se heb -- ben ont -- hey -- light on -- der hen al -- len, Den tem -- pel schoon end daer toe af -- ghe -- loo -- pen, Je -- ru -- sa -- lem, jae ghe -- maeckt tot steen -- hoo -- pen. Die lich -- ae -- men daer naer, U -- wen knech -- ten eer -- baer, Den ra -- ven se voor -- stel -- den, T'vleesch u -- wer knech -- ten goet, Wier -- pen se met hoogh -- moet, Den die -- ren op den vel -- den.
2/2
admin Sanneke
1

2014-07-10 12:06:57
Die heyd -- nen sijn in u' erf -- deel ghe -- val -- len, Se heb -- ben ont -- hey -- light on -- der hen al -- len, Den tem -- pel schoon end daer toe af -- ghe -- loo -- pen, Je -- ru -- sa -- lem, jae ghe -- maeckt tot steen -- hoo -- pen. Die lich li -- ae chae -- men daer naer, U -- wen knech -- ten eer -- baer, Den ra -- ven se voor -- stel -- den, T'vleesch u -- wer knech -- ten goet, Wier -- pen se met hoogh -- moet, Den die -- ren op den vel -- den.