geschiedenis: de eudersse freede


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-03-31 10:19:10
de eudersse freede
g
minor
16*2
g'
g16 a bes8 g bes c d16 c bes a g8 g'16 a bes8 a16 g fis g a fis g fis g a g8 \sb g,16 a bes8 g bes c d16 c bes a g8 g'16 a bes8 a16 g fis g a fis g4. \bar ":..:" g16 a bes8 bes bes16 a bes g a8 f f a bes16 a g f e f g e f16 g e f d8 \sb d16 es f8 es16^"1)" d es8^"1)" d16 c d es^"1)" c d bes8 d es16^"1)" d c bes a g \ficta fis a g4. \bar ":|." ...
2/4
root
120
Voortekens in bron: 1 mol. 1) e in bron.

2018-05-30 11:37:40
minor dorian
treble
g16 a bes8 g bes c d16 c bes a g8 g'16 a bes8 a16 g fis g a fis g fis g a g8 \sb g,16 a bes8 g bes c d16 c bes a g8 g'16 a bes8 a16 g fis g a fis g4. \bar ":..:" g16 a bes8 bes bes16 a bes g a8 f f a bes16 a g f e f g e f16 g e f d8 \sb d16 es f8 es16^"1)" e16 d es8^"1)" e8 d16 c d es^"1)" e c d bes8 d es16^"1)" e16 d c bes a g \ficta fis a g4. \bar ":|." ...
root ellenvdg
Voortekens in bron: 1 mol. 1) e in bron.
0

2018-05-30 11:39:21
g16 a bes8 g bes c d16 c bes a g8 g'16 a bes8 a16 g fis g a fis g fis g a g8 \sb g,16 a bes8 g bes c d16 c bes a g8 g'16 a bes8 a16 g fis g a fis g4. \bar ":..:" g16 a bes8 bes bes16 a bes g a8 f f a bes16 a g f e f g e f16 g e f d8 \sb d16 es f8 e16 \ficta es16 d e8 \ficta es8 d16 c d e \ficta es c d bes8 d e16 \ficta es16 d c bes a g \ficta fis a g4. \bar ":|." ...