geschiedenis: NLB147006_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2017-12-07 14:36:14
NLB147006_01
g
major
8
g'
d8 b'4. d,8 b'4. d,8 b'4. c8 a4. \sb b8 a4 g g8 a b c d2 c4 d8 c b4. d,8 b'4. d,8 b'4. c8 a4. b8 a4 g \sb g8 a b c d2 c4 d8( c) b4 r8^"1)" \bar ":|." d8 g d b d g2 g8 d b d g2 \sb b,4 \times 2/3 {b8 a b} c4 e d fis, g r \bar "||" b \times 2/3 {b8 a b} c4 b a \times 2/3 {a8 g a} b4 g \sb b4 \times 2/3 {b8 a b} c4 e d fis, g r \bar ".|" ...
2/4
root
120
1) Kwartrust in bron.

2017-12-07 14:36:14
treble
d8 b'4. d,8 b'4. d,8 b'4. c8 a4. \sb b8 a4 g g8 a b c d2 c4 d8 c b4. d,8 b'4. d,8 b'4. c8 a4. b8 a4 g \sb g8 a b c d2 c4 d8( c) b4 r8^"1)" \bar ":|." d8 g d b d g2 g8 d b d g2 \sb b,4 \times 2/3 {b8 a b} c4 e d fis, g r \bar "||" b \times 2/3 {b8 a b} c4 b a \times 2/3 {a8 g a} b4 g \sb b4 \times 2/3 {b8 a b} c4 e d fis, g r \bar ".|" "|." ...
root peterk
0