geschiedenis: Ons lust de dolle Kryg nu niet meer te verheffen, / Men zing, men zing de zoetheên van de Vrê


Legenda:

versie en wijzigingen

2014-10-29 12:17:55
g'
admin
120

2014-10-29 12:17:55
c
major
4
e'4 c4. c8 d e4 f2 f8 g e d c d e f g8 f4.e8 d4 d4 g4 e2 f4 f f e d2 e8 f e2 e4 e4. e8 e e f2 d8 d b4 e4. e8 e2 e8 e b4 b e f2 d4 d b d e d4. c8 c2 c4 a4. a4 d8 d b2 e8 d d c b c d e f2 f8 f e d c d e f g8 f4. e8 d4 d d e2 g4 c, d e e4 d4. c8 c2. ...
Ons -- lust -- de -- dol -- le -- kryg -- nu -- niet -- meer --_ _ _ _ _ te--
3/4
admin JaspervdBergh

2014-10-29 12:17:55
Ons -- lust -- de -- dol -- le -- kryg -- nu -- niet -- meer --_ _ _ _ _ _ te-- ver -- hef -- fen, -- Men -- zing, -- men -- zing -- de -- zoet -- heên -- van -- de -- Vrê. -- In -- Vrê -- verkrygt -- men -- al -- wat -- men -- oit, -- wat -- men -- oit -- kan -- be -- zef -- fen, --

2014-10-29 12:17:55
e'4 c4. c8 d e4 f2 f8 g e d c d e f g8 f4.e8 d4 d4 g4 e2 f4 f f e d2 e8 f e2 e4 e4. e8 e e f2 d8 d b4 e4. e8 e2 e8 e b4 b e f2 d4 d b d e d4. c8 c2 c4 a4. a4 d8 d b2 e8 d d c b c d e f2 f8 f e d c d e f g8 f4. e8 d4 d d e2 g4 c, d e e4 d4. c8 c2. \bar"|" ...

2014-10-29 12:17:55
e'4 c4. c8 d e4 f2 f8 g e d c d e f g8 f4.e8 d4 d4 g4 e2 f4 f f e d2 e8 f e2 e4 e4. e8 e e f2 d8 d b4 e4. e8 e2 e8 e b4 b e f2 d4 d b d e d4. c8 c2 c4 a4. a4 d8 d b2 e8 d d c b c d e f2 f8 f e d c d e f g8 f4. e8 d4 d d e2 g4 c, d e e4 d4. c8 c2. \bar"|" \bar":|." ...

2014-10-29 12:17:55
e'4 c4. c8 d e4 f2 f8 g e d c d e f g8 f4.e8 d4 d4 g4 e2 f4 f f e d2 e8 f e2 e4 e4. e8 e e f2 d8 d b4 e4. e8 e2 e8 e b4 b e e f2 d4 d b d e d4. c8 c2 c4 a4. a4 d8 d b2 e8 d d c b c d e f2 f8 f e d c d e f g8 f4. e8 d4 d d e2 g4 c, d e e4 d4. c8 c2. \bar":|." ...
Ons -- lust -- de -- dol -- le -- kryg Kryg -- nu -- niet -- meer --_ -- _ _ _ _ _ _ te-- te -- ver -- hef -- fen, -- Men -- zing, -- men -- zing -- de -- zoet -- heên -- van -- de -- Vrê. -- In -- Vrê -- verkrygt ver -- krygt -- men -- al -- wat -- men -- oit, -- wat -- men -- oit -- kan -- be -- zef -- fen, -- Steek -- vry, -- steek -- vry -- de -- kling -- weêr -- in -- de -- schê, -- Ons -- lust -- de -- dol -- le -- Kryg -- nu -- niet -- meer -- _ _ _ _ _ _ nu -- niet -- meer -- _ _ _ _ _ _ te -- ver -- hef -- fen. -- Men -- zing, -- men -- zing -- de -- zoet -- heên -- van -- de Vrê. --

2014-10-29 12:17:55
Ons -- lust -- de -- dol -- le -- Kryg -- nu -- niet -- meer -- _ _ _ _ _ _ te -- ver -- hef -- fen, -- Men -- zing, -- men -- zing -- de -- zoet -- heên -- van -- de -- Vrê. -- In -- Vrê -- ver -- krygt -- men -- al -- wat -- men -- oit, -- wat -- men -- oit -- kan -- be -- zef -- fen, -- Steek -- vry, -- steek -- vry -- de -- kling -- weêr -- in -- de -- schê, -- Ons -- lust -- de -- dol -- le -- Kryg -- nu -- niet -- meer -- _ _ _ _ _ _ nu -- niet -- meer -- _ _ _ _ _ _ te -- ver -- hef -- fen. -- Men -- zing, -- men -- zing -- de -- zoet -- heên -- van -- de Vrê. -- Dan -- bloeit -- en -- groeit -- het -- al -- wat -- tot -- vreugd -- kan -- ver -- trek -- ken, --

2014-10-29 12:17:55
e'4 c4. c8 d e4 e8^"1)" f2 f8 g e e( d c d e f g8 g4) f4.e8 d4 d4 g4 e2 f4 f f e d2 e8 f e2 e4 e4. e8 e e f2 d8 d b4 e4. e8 e2 e8 e b4 b e f2 d4 d b d e d4. c8 c2 c4 a4. a4 a8^"1)" d8 d b2 e8 d d d( c b c d e f2 f2) f8 f e e( d c d e f g8 g4) f4. e8 d4 d d e2 g4 c, d e e4 d4. c8 c2. \bar":|." ...
Ons -- lust -- de -- dol -- le -- Kryg -- nu -- niet -- meer -- _ _ _ _ _ _ te -- ver -- hef -- fen, -- Men -- zing, -- men -- zing -- de -- zoet -- heên -- van -- de -- Vrê. -- In -- Vrê -- ver -- krygt -- men -- al -- wat -- men -- oit, -- wat -- men -- oit -- kan -- be -- zef -- fen, -- Steek -- vry, -- steek -- vry -- de -- kling -- weêr -- in -- de -- schê, -- Ons -- lust -- de -- dol -- le -- Kryg -- nu -- niet -- meer -- _ _ _ _ _ _ nu -- niet -- meer -- _ _ _ _ _ _ te -- ver -- hef -- fen. -- Men -- zing, -- men -- zing -- de -- zoet -- heên -- van -- de Vrê. -- Dan -- bloeit -- en -- groeit -- het -- al -- wat -- tot -- vreugd -- kan -- ver -- trek -- ken, --
1) Kwartnoot in bron.

2015-01-28 13:59:31
Ons lust de dol -- le Kryg nu niet meer -- _ _ _ _ _ _ te ver -- hef -- fen, Men zing, men zing de zoet -- heên van de Vrê. In Vrê ver -- krygt men al wat -- men oit, wat -- men oit kan be -- zef -- fen, Steek vry, steek vry de kling weêr in de schê, Ons lust de dol -- le Kryg nu niet meer -- _ _ _ _ _ _ nu niet meer -- _ _ _ _ _ _ te ver -- hef -- fen. Men zing, men zing de zoet -- heên van de Vrê. -- Dan bloeit en groeit het al wat tot vreugd kan ver -- trek -- ken,

2015-01-28 14:00:08
Ons lust de dol -- le Kryg nu niet meer -- _ _ _ _ _ _ te ver -- hef -- fen, Men zing, men zing de zoet -- heên van de Vrê. In Vrê ver -- krygt men al wat -- men oit, wat -- men oit kan be -- zef -- fen, Steek vry, steek vry de kling weêr in de schê, Ons lust de dol -- le Kryg nu niet meer -- _ _ _ _ _ _ nu niet meer -- _ _ _ _ _ _ te ver -- hef -- fen. Men zing, men zing de zoet -- heên van de Vrê. -- Dan bloeit en groeit het al wat tot vreugd kan ver -- trek -- ken,
JaspervdBergh Sanneke

2015-07-01 15:57:22
e'4 c4. c8 d e8^"1)" f2 f8 g e( d c d e f g4) f4.e8 d4 d4 g4 e2 f4 f f e d2 e8 f e2 e4 e4. e8 e e f2 d8 d b4 e4. e8 e2 e8 e b4 b e f2 d4 d b d e d4. c8 c2 c4 a4. a8^"1)" d8 d b2 e8 d d( c b c d e f2) f8 f e( d c d e f g4) f4. e8 d4 d d e2 g4 c, d e e4 d4. c8 c2. \bar":|." \bar ":|." ...

2015-07-29 13:15:27
Ons lust de dol -- le Kryg nu niet meer -- _ _ _ _ _ _ te ver -- hef -- fen, Men zing, men zing de zoet -- heên van de Vrê. In Vrê ver -- krygt men al wat -- men oit, wat -- men oit kan be -- zef -- fen, Steek vry, steek vry de kling weêr in de schê, Ons lust de dol -- le Kryg nu niet meer _ _ _ _ _ _ nu niet meer _ _ _ _ _ _ te ver -- hef -- fen. Men zing, men zing de zoet -- heên van de Vrê. -- Dan bloeit en groeit het al wat tot vreugd kan ver -- trek -- ken,

2015-07-29 13:15:27
e'4 c4. c8 d e8^"1)" f2 f8 g e( d c d e f g4) f4.e8 f4. e8 d4 d4 g4 e2 f4 f f e d2 e8 f e2 e4 e4. e8 e e f2 d8 d b4 e4. e8 e2 e8 e b4 b e f2 d4 d b d e d4. c8 c2 c4 a4. a8^"1)" d8 d b2 e8 d d( c b c d e f2) f8 f e( d c d e f g4) f4. e8 d4 d d e2 g4 c, d e e4 d4. c8 c2. \bar ":|." ...

2018-09-22 10:26:52
treble
Ons lust de dol -- le Kryg nu niet meer -- _ _ _ _ _ _ te ver -- hef -- fen, Men zing, men zing de zoet -- heên van de Vrê. In Vrê ver -- krygt men al wat -- men oit, wat -- men oit kan be -- zef -- fen, Steek vry, steek vry de kling weêr in de schê, Ons lust de dol -- le Kryg nu niet meer _ _ _ _ _ _ nu niet meer _ _ _ _ _ _ te ver -- hef -- fen. Men zing, men zing de zoet -- heên van de Vrê. --
Sanneke peterk