geschiedenis: Duische Polka


Legenda:

versie en wijzigingen

2012-03-31 10:19:10
Duische Polka
g
major
8
g'
b16( c) d8 b' c, a' b, g' g16 d b g fis8 e' e16 d c a g8 g' g b,16 c d8 b' c, a' b,( g') g16 d b g fis8 e' e16( d) c( a) g8 b g s \bar ":..:" d' b e4 d8 c c4 c8 a d4 b8 g' g4 d8 b g'4 fis8 e a4 g16( fis) e( d) cis( d) e( fis) g8 g g4 \bar ":..:" ...
2/4
root
120