geschiedenis: Een Enkel slokjen kan geen kwaad / Maar Klaare is het best, Ja Ja


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-01-30 08:17:58
g'
admin
120

2015-02-16 14:11:36
g
major
4*1
g8 b d4 d8 cis d4 d8 cis d4 b g b a c d, e8 fis g4 b d\sb b a c d, e8 fis g4 r4^"1)" r4\sb g8 b d4 d8 cis d4 d8 cis d4 b g b a c d, e8 fis g4 b d\sb b a c d, e8 fis g4 r4 r4 r8\sb g8 a4. a8 b4. b8 c2 b a2. r8\sb g8 a4. a8 b4. b8 c2 b a r4^"1)"\sb g8 b d4 d8 cis d4 d8 cis d4 b g b a c d, e8 fis g4 b d\sb b a c d, e8 fis g4 r4 r4 r8\bar "|." ...
4/4
admin HesterDr
120 132
Geen slotstreep in de bron. 1) Alleen achtste rust geschreven in de bron.

2015-02-16 17:00:12
132 148
Maatsoort staat niet genoteerd in de bron. Geen slotstreep in de bron. 1) Alleen achtste rust geschreven in de bron.

2015-02-16 17:09:19
Een _ En -- kel _ slok -- jen _ kan geen kwaad, maar Klaa -- re is het _ best, Ja Ja maar Klaa --re is het _ best Dat _ houdt een _ mensch in _ goe -- den staat maar bit -- ter is de _ pest Ja Ja maar Bit -- ter is de _ pest Want wee die drinkt steeds al -- le dag, Krijgt Zul -- ke vlek -- ken in de maag, maar _ " Klare" als _ ik mij _ niet ont -- zag ik dronk vier ming -- len _ elk -- en dag ik dronk ze elk -- _ en dag

2015-02-16 17:11:35
Een _ En -- kel _ slok -- jen _ kan geen kwaad, maar Klaa -- re is het _ best, Ja Ja maar Klaa --re is het _ best Dat _ houdt een _ mensch in _ goe -- den staat maar bit -- ter is de _ pest Ja Ja maar Bit -- ter is de _ pest Want wee die drinkt steeds al -- le dag, Krijgt Zul -- ke vlek -- ken in de maag, maar _ " Klare" als _ ik mij _ niet ont -- zag ik dronk vier ming -- len _ elk -- en dag ik dag. Ik dronk ze elk -- _ en dag

2015-02-23 14:40:39
Een _ En -- kel _ slok -- jen _ kan geen kwaad, maar Klaa -- re is het _ best, Ja Ja maar Klaa --re is het _ best Dat _ houdt een _ mensch in _ goe -- den staat maar bit -- ter is de _ pest Ja Ja maar Bit -- ter is de _ pest Want wee die drinkt steeds al -- le dag, Krijgt Zul -- ke vlek -- ken in de maag, maar _ " Klare" als _ ik mij _ niet ont -- zag ik dronk vier ming -- len _ elk -- en dag. Ik dronk ze elk -- _ en dag

2015-02-23 14:40:49
g8 b d4 d8 cis d4 d8 cis d4 b g g\sb b a c d, e8 fis g4 b d\sb d b a c d, e8 fis g4 r4^"1)" r4\sb g8 b d4 d8 cis d4 d8 cis d4 b g g\sb b a c d, e8 fis g4 b d\sb d b a c d, e8 fis g4 r4 r4 r8\sb g8 a4. a8 b4. b8 c2 b a2. r8\sb g8 a4. a8 b4. b8 c2 b a r4^"1)"\sb g8 b d4 d8 cis d4 d8 cis d4 b g g\sb b a c d, e8 fis g4 b d\sb d b a c d, e8 fis g4 r4 r4 r8\bar "|." ...
Een _ En -- kel _ slok -- jen _ kan geen kwaad, maar Klaa Kla -- re is het _ best, Ja Ja maar Klaa --re Kla -- re is het _ best Dat _ houdt een _ mensch in _ goe -- den staat maar bit -- ter is de _ pest Ja Ja maar Bit -- ter is de _ pest Want wee die drinkt steeds al -- le dag, daag, Krijgt Zul -- ke vlek -- ken in de maag, maar _ " Klare" als _ ik mij _ niet ont -- zag ik dronk vier ming -- len _ elk el -- en ken dag. Ik dronk ze elk el -- _ en ken dag
Maatsoort staat niet genoteerd in de bron. Geen slotstreep in de bron. 1) Alleen achtste Achtste rust geschreven in de bron.

2015-03-30 16:08:00
g8 b d4 d8 cis d4 d8 cis d4 b g\sb b a c d, e8 fis g4 b d d\sb b a c d, e8 fis g4 r4^"1)" r4\sb g8 b d4 d8 cis d4 d8 cis d4 b g\sb b a c d, e8 fis g4 b d d\sb b a c d, e8 fis g4 r4 r4 r8\sb g8 a4. a8 b4. b8 c2 b a2. r8\sb g8 a4. a8 b4. b8 c2 b a r4^"1)"\sb g8 b d4 d8 cis d4 d8 cis d4 b g\sb b a c d, e8 fis g4 b d d\sb b a c d, e8 fis g4 r4 r4 r8\bar "|." ...

2015-03-30 16:18:58
g8 b d4 d8 cis d4 d8 cis d4 b g\sb b a c d, e8 fis g4 b d\sb b a c d, e8 fis g4 r4^"1)" r4\sb g8 b d4 d8 cis d4 d8 cis d4 b g\sb b a c d, e8 fis g4 b d\sb b a c d, e8 fis g4 r4 r4 r8\sb g8 a4. a8 b4. b8 c2 b a2. r8\sb g8 a4. a8 b4. b8 c2 b a r4^"1)"\sb g8 b d4 d8 cis d4 d8 cis d4 b g\sb b a c d, e8 fis g4 b d\sb b a c d, e8 fis g4 r4 r4 r8\bar "|." ...

2015-03-30 16:18:58
g8 b d4 d8 cis d4 d8 cis d4 b g\sb b a c d, e8 fis g4 b d\sb b a c d, e8 fis g4 r4^"1)" r4\sb g8 b d4 d8 cis d4 d8 cis d4 b g\sb b a c d, e8 fis g4 b d\sb b a c d, e8 fis g4 r4 r4 r8\sb g8 a4. a8 b4. b8 c2 b a2. r8\sb g8 a4. a8 b4. b8 c2 b a r4^"1)"\sb g8 b d4 d8 cis d4 d8 cis d4 b g\sb b a c d, e8 fis g4 b d\sb b a c d, e8 fis g4 r4 r4 r8\bar "|." r8 ...

2018-02-23 15:11:59
treble
HesterDr ellenvdg
Maatsoort staat niet genoteerd ontbreekt in de bron. Geen slotstreep in de bron. 1) Achtste rust in de bron.