geschiedenis: Wie kent er den held onzes Vaderlands niet / De Ruiter zoo groot in den strijd


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-01-30 08:18:49
g'
admin
120

2015-03-20 14:24:54
d
major
4*1
a4 a fis g a g fis g fis e d2\sb fis4 e e e e cis'b b2.( a4) r4\sb a a fis a d a fis g fis e d2\sb d4 b'b a g fis e e2.( d4) r4\sb d b'a b a fis d d'cis b a2\segno\sb a4 fis'fis e d cis d e a, cis d r4\bar "|." ...
Wie kent er den held on -- zes va -- der -- lands niet De Rui -- ter zoo groot in den strijd _ Wie zingt er niet gaar -- ne dien zee -- held een lied Wiens le -- ven zijn land was ge -- wijd _ Die nog door be -- leid zij -- nen vij -- and ver -- won Waar dap -- per -- heid niets te -- gen "de o" -- ver -- magt kon
3/4
admin HesterDr

2015-03-30 16:37:58
Tweestemmige notatie in de bron.

2015-03-30 16:37:58
a4 a fis g a g fis g fis e d2\sb fis4 e e e e cis'b b2.( a4) r4\sb a a fis a d a fis g fis e d2\sb d4 b'b a g fis e e2.( d4) r4\sb d b'a b a fis d d'cis b a2\segno\sb a4 fis'fis e d cis d e a, cis d r4\bar "|." ...
Wie kent er den held on -- zes va -- der -- lands niet De Rui -- ter zoo groot in den strijd _ Wie zingt er niet gaar -- ne dien zee -- held een lied Wiens le -- ven zijn land was ge -- wijd _ Die nog door be -- leid zij -- nen vij -- and ver -- won Waar dap -- per -- heid niets te -- gen "de o" -- ver -- magt kon

2018-05-30 10:33:48
treble
HesterDr ellenvdg
Tweestemmige notatie in de bron.