geschiedenis: Vrede! klonk het door de straten, / Vrede! galmde 't overal


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-01-30 08:18:49
g'
admin
120

2015-03-21 15:20:57
d
major
8*3
d'4 d8 a4 a8 fis( g) a g4 g8\sb b a g fis4 fis8 fis( a) cis d4 r8\sb cis4 cis8 cis( b) b d4 d8 d( cis) b\sb d( e) fis e4 a,8 cis( b) gis a4 r8\sb b8( d) b a( fis) d b'( d) b a( fis) d\sb a'(d) cis b4 a8 a( g) fis fis( e) r8\sb d4 e8 fis4 g8 a4 b8 cis4 d8\sb e4 e8 fis4 d8 cis( d) e d4 r8\bar "|." ...
Vrede klonk het door de straten Vrede galmde 't overal
6/8
admin HesterDr
Vier kruizen als vaste voortekens in de bron.Notatie melodiein de bron in D maj.

2015-03-21 15:23:56
Vrede Vre -- de klonk het door _ de straten stra -- ten Vrede galmde 't overal Vre -- _ de galm -- "de 't" o -- _ ver -- al Elk van blijd -- _ schap uit -- ge -- la -- _ ten Deel -- _ "de in 't" lui -- de vreugd -- _ ge -- schal Maar _ bij al _ die blij -- _ de too -- _ nen Werd _ door Her -- man slechts _ ge -- treurd _ De ge -- liefd -- sten zijn -- er zo -- nen Had de krijg hem wreed _ ont -- scheurd
Vier kruizen als vaste voortekens in de bron.Notatie melodiein de bron met melodienotatie in D maj. Tweestemmige notatie in de bron.

2015-03-21 15:24:04
d'4 d8 a4 a8 fis( g) a g4 g8\sb b a g fis4 fis8 fis( a) cis d4 r8\sb cis4 cis8 cis( b) b d4 d8 d( cis) b\sb cis\sb d( e) fis e4 a,8 cis( b) gis a4 r8\sb b8( d) b a( fis) d b'( d) b a( fis) d\sb a'(d) cis b4 a8 a( g) fis fis( e) r8\sb d4 e8 fis4 g8 a4 b8 cis4 d8\sb e4 e8 fis4 d8 cis( d) e d4 r8\bar "|." ...

2015-03-30 16:34:54
d'4 d8 a4 a8 fis( g) a g4 g8\sb b a g fis4 fis8 fis( a) cis d4 r8\sb cis4 cis8 cis( b) b d4 d8 d( cis) cis\sb d( e) fis e4 a,8 cis( b) gis a4 r8\sb b8( d) b a( fis) d b'( d) b a( fis) d\sb a'(d) cis b4 a8 a( g) fis fis( e) r8\sb d4 e8 fis4 g8 a4 b8 cis4 d8\sb e4 e8 fis4 d8 cis( d) e d4 r8\bar "|." ...

2018-05-30 10:32:57
treble
d'4 d8 a4 a8 fis( g) a g4 g8\sb b a b( a) g fis4 fis8 fis( a) cis d4 r8\sb cis4 cis8 cis( b) b d4 d8 d( cis) cis\sb d( e) fis e4 a,8 cis( b) gis a4 r8\sb b8( d) b a( fis) d b'( d) b a( fis) d\sb a'(d) cis b4 a8 a( g) fis fis( e) r8\sb d4 e8 fis4 g8 a4 b8 cis4 d8\sb e4 e8 fis4 d8 cis( d) e d4 r8\bar "|." ...
HesterDr ellenvdg
Vier kruizen als vaste voortekens Voortekening in de bron met melodienotatie in D maj. Tweestemmige notatie in de bron. bron: 4 kruisen.