geschiedenis: Wie op Fortuin zig zelfs vertrouwt. / Heeft ydel in de lucht gebouwt


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-02-18 13:00:27
g'
admin
120

2015-03-20 22:05:42
g
mixolydian
r4^"ALLEGRO." r4 g4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2 r4 r4 r4 g,4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2 d4 e2 d4 e( fis) g g2 fis4 g2 d4 e8( f e d c) b4. a2 a4 b2 a4 b4( c8 b a4 b4 c8 b a4 c4 d8 c b4 c4 d8 c b4 a4. d8 c b a2. g2)\bar":..:" g2 c4 ...
3/4
admin JaspervdBergh

2015-03-21 12:34:36
r4^"ALLEGRO." r4 g4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2 r4 r4 r4 g,4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2 d4 e2 d4 e( fis) g g2 fis4 g2 d4 e8( f e d c) b4. a2 a4 b2 a4 b4( c8 b a4 b4 c8 b a4 c4 d8 c b4 c4 d8 c b4 a4. d8 c b a2. g2)\bar":..:" g2 c4 c4^".S." a2 a4 d2 d4 c r4 r4 b4( c) a4 gis2 e'4 ...

2015-03-21 12:59:07
r4^"ALLEGRO." r4 g4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2 r4 r4 r4 g,4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2 d4 e2 d4 e( fis) g g2 fis4 g2 d4 e8( f e d c) b4. a2 a4 b2 a4 b4( c8 b a4 b4 c8 b a4 c4 d8 c b4 c4 d8 c b4 a4. d8 c b a2. g2)\bar":..:" g2 c4^".S." a2 a4 d2 d4 c r4 r4 b4( c) a4 gis2 e'4 c2 b4 c2 b4 c2 d4 e4. f8 e4 d4. e8 f4 e4. d8 c4 c4.( b8 a4 a2) c4 a2 d4 b8( a b c b d c b c e d c d c d f e d e4. d8) c4 d8( a) b2 c2\bar":|." ...

2015-04-01 09:26:44
Wie op _ For -- tuin _ zig zelfs ver -- _ trouwt. Wie op _ For -- tuin _ zig zelfs ver -- _ trouwt, Heeft y -- del in _ de lucht ge -- bouwt, En drijft _ _ _ _ voor wind op woên -- de ba -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ren. ren. Ja hy Als sy ver -- _ blind, _ Be -- mind Al on -- heils stor -- men en ge -- va -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ren al on -- heils stor -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ men en ge -- va -- ren.

2015-04-01 09:55:30
r4^"ALLEGRO." r4 g4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2 r4 d2. r4 r4 g,4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2 d4 e2 d4 e( fis) g g2 fis4 g2 d4 e8( e8^"1)"( f e d d16 c) b4. b4 a2 a4 b2 a4 b4( c8 b a4 b4 c8 b a4 c4 d8 c b4 c4 d8 c b4 a4. d8 c b a2. g2)\bar":..:" a2.)\pv g2\bar":|." g2 c4^".S." \sv g2\xv c4\segno a2 a4 d2 d4 c r4 r4 b4( c) c4) a4 gis2 e'4 c2 b4 c2 b4 c2 d4 e4. f8 e4 d4. e8 f4 e4. d8 c4 c4.( b8 a4 a2) c4 a2 d4 b8( a b c b d c b c e d c d c d f e d e4. d8) c4 d8( a) b2 c2\bar":|." ...
Wie op _ For -- tuin _ zig zelfs ver -- _ trouwt. Wie op _ For -- tuin _ zig zelfs ver -- _ trouwt, Heeft y -- del in _ de lucht ge -- bouwt, En drijft _ _ _ _ voor wind op woên -- de ba -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ren. ren. Ja hy Als sy ver -- _ blind, _ Be -- mind Al on -- heils stor -- men en ge -- va -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ren al on -- heils stor -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ men en ge -- _ va -- ren.
1) Een kwintool in de bron.

2015-04-01 09:55:50
r4^"ALLEGRO." r4 g4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2. r4 r4 g,4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2 d4 e2 d4 e( fis) g g2 fis4 g2 d4 e8^"1)"( f e d16 c) b4 a2 a4 b2 a4 b4( c8 b a4 b4 c8 b a4 c4 d8 c b4 c4 d8 c8 b4 a4. d8 c b a2.)\pv g2\bar":|." \sv g2\xv c4\segno a2 g2 c4 a2\xv a4 d2 d4 c b4( c4) a4 gis2 e'4 c2 b4 c2 b4 c2 d4 e4. f8 e4 d4. e8 f4 e4. d8 c4 c4.( b8 a4 a2) c4 a2 d4 b8( a b c b d c b c e d c d c d f e d e4. d8) c4 d8( a) b2 c2\bar":|." ...

2015-04-01 09:56:55
r4^"ALLEGRO." r4 g4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2. r4 r4 g,4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2 d4 e2 d4 e( fis) g g2 fis4 g2 d4 e8^"1)"( e8(^"1)" f e d16 c) b4 a2 a4 b2 a4 b4( c8 b a4 b4 c8 b a4 c4 d8 c b4 c4 d8 c8 b4 a4. d8 c b a2.)\pv g2\bar":|." \sv g2 c4 a2\xv a4 d2 d4 b4( c4) a4 gis2 e'4 c2 b4 c2 b4 c2 d4 e4. f8 e4 d4. e8 f4 e4. d8 c4 c4.( b8 a4 a2) c4 a2 d4 b8( a b c b d c b c e d c d c d f e d e4. d8) c4 d8( a) b2 c2\bar":|." ...

2015-04-01 10:04:06
r4^"ALLEGRO." r4 g4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2. r4 r4 g,4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2 d4 e2 d4 e( fis) g g2 fis4 g2 d4 e8(^"1)" f e d16 c) b4 a2 a4 b2 a4 b4( c8 b a4 b4 c8 b a4 c4 d8 c b4 c4 d8 c8 b4 a4. d8 c b a2.)\pv g2\bar":|." \sv g2 c4 a2\xv g2\xv c4\segno a2 a4 d2 d4 b4( c4) a4 gis2 e'4 c2 b4 c2 b4 c2 d4 e4. f8 e4 d4. e8 f4 e4. d8 c4 c4.( b8 a4 a2) c4 a2 d4 b8( a b c b d c b c e d c d c d f e d e4. d8) c4 d8( a) b2 c2\bar":|." ...

2015-04-01 10:05:25
r4^"ALLEGRO." r4 g4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2. r4 r4 g,4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2 d4 e2 d4 e( fis) g g2 fis4 g2 d4 e8(^"1)" f e d16 c) b4 a2 a4 b2 a4 b4( c8 b a4 b4 c8 b a4 c4 d8 c b4 c4 d8 c8 b4 a4. d8 c b a2.)\pv g2\bar":|." \sv g2\xv s4 c4\segno a2 a4 d2 d4 b4( c4) a4 gis2 e'4 c2 b4 c2 b4 c2 d4 e4. f8 e4 d4. e8 f4 e4. d8 c4 c4.( b8 a4 a2) c4 a2 d4 b8( a b c b d c b c e d c d c d f e d e4. d8) c4 d8( a) b2 c2\bar":|." ...

2015-04-01 10:07:12
Wie op _ For -- tuin _ zig zelfs ver -- _ trouwt. Wie op _ For -- tuin _ zig zelfs ver -- _ trouwt, Heeft y -- del in _ de lucht ge -- bouwt, En drijft _ _ _ _ voor wind op woên -- de ba -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ren. ren. Ja hy Als sy ver -- _ blind, _ Be -- mind Al on -- heils stor -- men en ge -- va -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ren al on -- heils stor -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ men en ge -- _ va -- ren.

2015-04-01 10:08:28
r4^"ALLEGRO." r4 g4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2. r4 r4 g,4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2 d4 e2 d4 e( fis) g g2 fis4 g2 d4 e8(^"1)" f e d16 c) b4 a2 a4 b2 a4 b4( c8 b a4 b4 c8 b a4 c4 d8 c b4 c4 d8 c8 b4 a4. d8 c b a2.)\pv g2\bar":|." \sv g2\xv s4 c4\segno a2 a4 d2 d4 b4( c4) a4 gis2 e'4 c2 b4 c2 b4 c2 d4 e4. e4.( f8 e4 d4. e8 f4 e4. d8 c4 c4.( c4. b8 a4 a2) a4) a2 c4 a2 d4 b8( a b c b d c b c e d c d c d f e d e4. d8) e4.) d8 c4 d8( a) b2 c2\bar":|." ...

2015-04-01 10:09:34
Wie op _ For -- tuin _ zig zelfs ver -- _ trouwt. Wie op _ For -- tuin _ zig zelfs ver -- _ trouwt, Heeft y -- del in _ de lucht ge -- bouwt, En drijft _ _ _ _ voor wind op woên -- de ba -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ren. ren. Ja hy Als sy ver -- _ blind, Be -- mind Al on -- heils stor -- men en ge -- va -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ren al on -- heils stor -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ men en ge -- _ va -- ren.

2015-04-08 11:21:54
...

2015-04-08 11:22:36
r4^"ALLEGRO." r4 g4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2. r4 r4 g,4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2 d4 e2 d4 e( fis) g g2 fis4 g2 d4 e8(^"1)" f e d16 c) b4 a2 a4 b2 a4 b4( c8 b a4 b4 c8 b a4 c4 d8 c b4 c4 d8 c8 b4 a4. d8 c b a2.)\pv g2\bar":|." g2 s4 \bar":|." \sv g2\xv s4 g2 \xv c4\segno a2 a4 d2 d4 b4( c4) a4 gis2 e'4 c2 b4 c2 b4 c2 d4 e4.( f8 e4 d4. e8 f4 e4. d8 c4 c4. b8 a4) a2 c4 a2 d4 b8( a b c b d c b c e d c d c d f e d e4.) d8 c4 d8( a) b2 c2\bar":|." ...
Wie op _ For -- tuin _ zig zelfs ver -- _ trouwt. Wie op _ For -- tuin _ zig zelfs ver -- _ trouwt, Heeft y -- del in _ de lucht ge -- bouwt, En drijft _ _ _ _ voor wind op woên -- de ba -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ren. ren. Ja hy Als sy ver -- _ blind, Be -- mind Al on -- heils stor -- men en ge -- va -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ren al on -- heils stor -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ men en ge -- _ va -- ren.
JaspervdBergh Sanneke

2017-12-07 16:46:17
Wie op _ For -- tuin _ zig zelfs ver -- _ trouwt. Wie op _ For -- tuin _ zig zelfs ver -- _ trouwt, Heeft y -- del in _ de lucht ge -- bouwt, En drijft _ _ _ _ voor wind op woên -- de ba -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ren. ren. Ja hy Als sy ver -- _ blind, _ Be -- mind Al on -- heils stor -- men en ge -- va -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ren al on -- heils stor -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ men en ge -- _ va -- ren.

2017-12-07 16:46:17
treble
r4^"ALLEGRO." r4 g4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2. r4 r4 g,4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2 d4 e2 d4 e( fis) g g2 fis4 g2 d4 e8(^"1)" f e d16 c) b4 a2 a4 b2 a4 b4( c8 b a4 b4 c8 b a4 c4 d8 c b4 c4 d8 c8 b4 a4. d8 c b a2.)\pv g2 s4 \bar":|." \sv g2 \xv c4\segno a2 a4 d2 d4 b4( c4) a4 gis2 e'4 c2 b4 c2 b4 c2 d4 e4.( f8 e4 d4. e8 f4 e4. d8 c4 c4. b8 a4) a2 c4 a2 d4 b8( a b c b d c b c e d c d c d f e d e4.) d8 c4 d8( a) b2 c2\bar":|." ...
Wie op _ For -- tuin _ zig zelfs ver -- _ trouwt. Wie op _ For -- tuin _ zig zelfs ver -- _ trouwt, Heeft y -- del in _ de lucht ge -- bouwt, En drijft _ _ _ _ voor wind op woên -- de ba -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ren. ren. Ja hy Als sy ver -- blind, _ Be -- mind Al on -- heils stor -- men en ge -- va -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ren al on -- heils stor -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ men en ge -- _ va -- ren.
Sanneke peterk

2017-12-22 13:02:40
r4^"ALLEGRO." r4 g4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2. r4 r4 g,4 c( d) e d( e) f e2 d8( c) d2 d4 e2 d4 e( fis) g g2 fis4 g2 d4 e8(^"1)" f e d16 c) b4 a2 a4 b2 a4 b4( c8 b a4 b4 c8 b a4 c4 d8 c b4 c4 d8 c8 b4 a4. d8 c b a2.)\pv g2 s4 \bar":|." \sv g2 \xv \bar ".|:" c4\segno a2 a4 d2 d4 b4( c4) a4 gis2 e'4 c2 b4 c2 b4 c2 d4 e4.( f8 e4 d4. e8 f4 e4. d8 c4 c4. b8 a4) a2 c4 a2 d4 b8( a b c b d c b c e d c d c d f e d e4.) d8 c4 d8( a) b2 c2\bar":|." ...
peterk ellenvdg