geschiedenis: Gy vlied voor my mijn Engelin, / Als of ik u niet kon behagen


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-02-18 13:00:27
g'
admin
120

2015-04-15 09:32:07
c
major
c8( d) e8( d) e8( f) d2. a8( b) c8( b) c8( d) b2. c4. g8 c4 a4. b8 c4 d8( a) b2 c2. c4. d8 c4 b2 c4 a2 b4 gis2 gis4 e'4 c4. b8 a2 a4 d4( b) d4 gis,2.^"1)" e'4 c4. b8 a2. f'4 d4. c8 b2 c4 a2 g4 fis2. \pv e2. \bar":..:" \sv e2.\xv gis4\segno a4 b4 c2 c4 c2 d4 b2. c4. d8 e4 a,2 a4 d2 c4 b2 b4 g4 c4 g g4. b8 c4 d8( a) b4. b8 c2.\bar":..:" ...
3/4
admin JaspervdBergh

2015-04-20 17:18:03
c8( d) e8( d) e8( f) d2. a8( b) c8( b) c8( d) b2. c4. g8 c4 a4. b8 c4 d8( a) b2 c2. c4. d8 c4 b2 c4 a2 b4 gis2 gis4 e'4 c4. b8 a2 a4 d4( b) d4 gis,2.^"1)" e'4 c4. b8 a2. f'4 d4. c8 b2 c4 a2 g4 fis2. \pv e2. \bar":..:" \sv e2.\xv gis4\segno a4 b4 c2 c4 c2 d4 b2. c4. d8 e4 a,2 a4 d2 c4 b2 b4 g4 c4 g g4. b8 c4 d8( a) b4. b8 c2.\bar":..:" c2.\ds \bar":..:" ...
Gy _ vlied _ voor _ my mijn _ En -- _ ge -- _ lin, Als of ik u niet kon be -- _ ha -- gen, Daar ik de smert van mé moet dra -- gen, Of zijn dit kuns -- jes van _ de min, Zoo mar -- tel my, Zoo mar -- tel my, ik geef my o -- ver. ver. Doet al -- les met my wat gy wilt, Als ik slegs eens uw hert ver -- o -- ver, Zijn al de stor -- men van mijn _ pijn ge -- stilt.

2017-12-07 17:04:31
c8( d) e8( d) e8( f) d2. a8( b) c8( b) c8( d) b2. c4. g8 c4 a4. b8 c4 d8( a) b2 c2. c4. d8 c4 b2 c4 a2 b4 gis2 gis4 e'4 c4. b8 a2 a4 d4( b) d4 gis,2.^"1)" e'4 c4. b8 a2. f'4 d4. c8 b2 c4 a2 g4 fis2. \pv e2. \bar":..:" \bar":|." \sv e2.\xv gis4\segno a4 b4 c2 c4 c2 d4 b2. c4. d8 e4 a,2 a4 d2 c4 b2 b4 g4 c4 g g4. b8 c4 d8( a) b4. b8 c2.\ds \bar":..:" ...
1) Halve noot in bron.

2017-12-07 17:04:31
treble
...
JaspervdBergh peterk