geschiedenis: Laat ons de zoete Lentetyd, / Van 't lieve leven recht gebruiken


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-02-18 13:00:27
g'
admin
120

2015-04-15 12:24:08
a
minor
a8( b) c d e( b) c( d) b4. a8 gis2 a8( b) c( d) e( b) c( d) b4. a8 gis4 r8 c8 d4. e8 f4 e d4. c8 b4 b r8 g8 c8. g16 a4 a d8( a) b8( c) b4 b r8 e8 c8. b16 a2 r8 d8 b8. a16 gis4 a8( gis) fis4. e8 e2\bar":..:" ...
2/2
admin JaspervdBergh

2015-04-15 12:31:34
a8( b) c d e( b) c( d) b4. a8 gis2 a8( b) c( d) e( b) c( d) b4. a8 gis4 r8 c8 d4. e8 f4 e d4. c8 b4 b r8 g8 c8. g16 a4 a d8( a) b8( c) b4 b r8 e8 c8. b16 a2 r8 d8 b8. a16 gis4 a8( gis) fis4. e8 e2\bar":..:" r8 c'8 c8. g16 a4 r8 d8 b4. g8 c4 g a g f4. e8 e4 c'4 b4. a8 gis4 a4 a4. gis8 a1\bar":|." ...
Laat _ ons de zoe -- _ te _ Len -- te -- tyd, Laat _ ons de zoe -- _ te _ Len -- te -- tyd, Van "'t lie" -- ve le -- ven recht ge -- brui -- ken, Zo dra het bloem -- pje komt _ "t' ont" -- _ lui -- ken, Zo gy "'t niet" plukt Zo gy "'t niet" plukt zyt _ gy het quyt. Het valt ter neer, "'t ver" -- dort, Als "'t niet" in acht ge -- no -- men word, Als "'t niet" in acht ge -- no -- men word.

2017-12-07 17:05:11
Laat _ ons de zoe -- _ te _ Len -- te -- tyd, Laat _ ons de zoe -- _ te _ Len -- te -- tyd, Van "'t lie" -- ve le -- ven recht ge -- brui -- ken, Zo dra het bloem -- pje komt _ "t' ont" "t'ont" -- _ lui -- ken, Zo gy "'t niet" plukt Zo gy "'t niet" plukt zyt _ gy het quyt. Het valt ter neer, "'t ver" -- dort, Als "'t niet" in acht ge -- no -- men word, Als "'t niet" in acht ge -- no -- men word.

2017-12-07 17:05:11
treble
...
JaspervdBergh peterk