geschiedenis: Komt zingen wij een lied / Wij zijn er nu zo lustig bij. / Wij zijn er nu zo lustig bij.


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-03-12 15:05:01
g'
JornJanssen
120

2015-03-12 15:56:42
g
major
4
d4 g4. d8 g( b) a( c) \time 3/4 b r r2 \time 2/4 r4 d \time 4/4 d4. d8 c8. b16 c8 d b2. d,4 g4. d8 g( b) a( c) \time 3/4 b r r2 \time 2/4 r4 d8. d16 \time 4/4 d4. d8 c8. b16 c8 d b2. r8 g fis a a a16 a fis8 a a a b4. a8 b4. a8 fis a a a16 a fis8 a a a b4. a8 b4. d16 d c8 b a g fis e d8. d16 d8 d' d8. c16 b4. g8 fis a a a16 a fis8 a a a b4. a8 b4. a8 fis a a a16 a fis8 a a a b4. a8 b4. d16 d c8 b a g fis e d8. d16 d8 d' d8. c16 b4. \bar "|." ...
Kom zin -- gen wij _ een _ lied. Wij zijn er nu zo lus -- tig bij. Ver -- ban -- nen "in 't" _ ver _ -- driet, Schei -- den wij de zor -- gen aan ons zij. Komt tapt eens vol en dan drin -- ken wij "in 't" rond, "in 't" rond, Komt tapt eens vol en dan drin -- ken wij "in 't" rond, "in 't" rond. En het drin -- ken doet ons vro -- lijk zijn En maakt ons hart ge -- zond. Komt tapt eens vol en dan drin -- ken wij "in 't" rond, "in 't" rond, Komt tapt eens vol en dan drin -- ken wij "in 't" rond, "in 't" rond. En het drin -- ken doet ons vro -- lijk zijn En maakt ons hart ge -- zond.
4/4

2018-09-22 13:09:45
treble
Kom zin -- gen wij _ een _ lied. Wij zijn er nu zo lus -- tig bij. Ver -- ban -- nen "in 't" _ ver _ -- _ driet, Schei -- den wij de zor -- gen aan ons zij. Komt tapt eens vol en dan drin -- ken wij "in 't" rond, "in 't" rond, Komt tapt eens vol en dan drin -- ken wij "in 't" rond, "in 't" rond. En het drin -- ken doet ons vro -- lijk zijn En maakt ons hart ge -- zond. Komt tapt eens vol en dan drin -- ken wij "in 't" rond, "in 't" rond, Komt tapt eens vol en dan drin -- ken wij "in 't" rond, "in 't" rond. En het drin -- ken doet ons vro -- lijk zijn En maakt ons hart ge -- zond.
JornJanssen peterk