geschiedenis: O! wreede waerom niet geheel verlaeten / als gij uw gunst doch noijt geheel en geeft


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-06-17 15:56:18
g'
admin
120

2015-11-02 18:22:04
c
major
g'4 g4. f8 e4. d8 e4 b4 d4. c8 b2 c4 d e f d4. e8 f4 g g4. fis8 g2~ g4 \bar ":..:" g4 g4. f8 e4. d8 e4 a, d4. c8 b2 c4 d e f d4. e8 fis4 g g4. fis8 g2.~ g2 d4\segno d4. e8 f4 g f4. e8 e2. e4 f g a4. g8 f4 d g4. f8 e2 d4 g g e a4. g8 f4 e d4. c8 c2.~ c2\segno \bar ":..:" c2 \bar "|." ...
O! Wree -- de waer -- om niet ge -- heel ver -- lae -- ten als gij uw gunst doch noijt ge -- heel en geeft _ wat kan een stuck of broek een min -- naar bae -- ten, die om uw Liefd' in sulck een droef -- heydt leeft. _ of ghy te mets eens voor mij sweeft, als ghij mij nim -- mer min -- ne wilt noch hae -- ten, wat heeft hij, die niet weet, wat dat hij heeft. _
3/2
admin Sanneke

2015-11-09 12:58:36
4*3

2015-11-09 12:58:45
g'4 g4. f8 e4. d8 e4 b4 d4. c8 b2 c4 d e f d4. e8 f4 g g4. fis8 g2~ g4 \bar ":..:" g4 g4. f8 e4. d8 e4 a, d4. c8 b2 c4 d e f d4. e8 fis4 g g4. fis8 g2.~ g2 d4\segno d4. e8 f4 g f4. e8 e2. e4 f g a4. g8 f4 d g4. f8 e2 d4 g g e a4. g8 f4 e d4. c8 c2.~ c2\segno c2 s4 \segno \bar ":..:" c2 \bar "|." ...
O! Wree -- de waer -- om niet ge -- heel ver -- lae -- ten als gij uw gunst doch noijt ge -- heel en geeft _ wat kan een stuck of broek brock een min -- naar naer bae -- ten, die om uw Liefd' in sulck een droef -- heydt leeft. _ of ghy te mets eens voor mij sweeft, als ghij mij nim -- mer min -- ne wilt noch hae -- ten, wat heeft hij, die niet weet, wat dat hij heeft. _

2018-05-09 14:28:39
treble
g'4 g4. f8 e4. d8 e4 b4 d4. c8 b2 c4 d e f d4. e8 f4 g g4. fis8 g2~ g4 \bar ":..:" g4 g4. f8 e4. d8 e4 a, d4. c8 b2 c4 d e f d4. e8 fis4 g g4. fis8 g2.~ g2 d4\segno d4. e8 f4 g f4. e8 e2. e4 f g a4. g8 f4 d g4. f8 e2 d4 g g e a4. g8 f4 e d4. c8 \pv c2.~ c2 s4 \segno \bar ":..:" \sv c2 \xv \bar "|." ...
Sanneke ellenvdg

2018-05-09 14:29:15
O! Wree -- de waer -- om niet ge -- heel ver -- lae -- ten als gij uw gunst doch noijt ge -- heel en geeft _ wat kan een stuck of brock een min -- naer bae -- ten, die om uw Liefd' in sulck een droef -- heydt leeft. _ of ghy te mets eens voor mij sweeft, als ghij mij nim -- mer min -- ne wilt noch hae -- ten, wat heeft hij, die niet weet, wat dat hij heeft. _ heeft