geschiedenis: Ik bid u bezie doch de wellust myn Vriend, / En denk eens te recht wat Afgod gy dient


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-08-31 13:17:41
g'
admin
120

2015-09-01 16:28:35
g
minor
8*1
d'8 bes4 g8 r4^"1)" d'8 bes4 g r8 d'8 es4 c16( d c8) c4 d2 d4 f d bes a2 c16( d c d) d4 c bes bes2 ...
3/4
admin SelmaNoordergraaf
1) Achtste rust in origineel?

2015-09-01 16:30:16
d'8 bes4 g8 r4^"1)" d'8 bes4 g r8 d'8 es4 c16( d c8) c4 d2 d4 f d bes a2 c16( d c d) d4 c bes bes2 r8^"2)" d8 bes4 g8 r4^"1)" d'8 bes4 g r8 d'8 es4 c16( d c8) c4 d2 d4 f d bes a2 c16( d c d) d4 c bes bes2 d4 c c16( d c8) d4 es es d c8( bes) a( bes) g( a) fis4 fis d' e2 f4 e e e e4. e8 fis g fis2 g,4 bes4.( a8) g4 g2 d'4 c c16( d c8) d4 es es d c8( bes) a( bes) g( a) fis4 fis d' e2 f4 e e e e4. e8 fis g fis2 g,4 bes4.( a8) g4 g2 ...
Ik
1) Achtste rust in origineel? 2) Achtste rust toegevoegd

2015-09-01 16:32:38
Ik bid u be- zie doch de wel- luit _ _ myn Vriend, En denk eens te recht wat _ _ _ Af- god gy dient: Ik bid u be- zie doch de wel- luit _ _ myn Vriend, En denk eens te recht wat _ _ _ Af- god gy dient:

2015-09-01 16:33:09
d'8 bes4 g8 r4^"1)" d'8 bes4 g r8 d'8 es4 c16( d c8) c4 d2 d4 f d bes a2 c16( d c d) d4 c bes bes2 r8^"2)" d8 bes4 g8 r4^"1)" d'8 bes4 g r8 d'8 es4 c16( d c8) c4 d2 d4 f d bes a2 c16( d c d) d4 c bes bes2 d4 c c16( d c8) d4 es es d c8( bes) a( bes) g( a) fis4 fis d' e2 f4 e e e e4. e8 fis g fis2 g,4 bes4.( a8) bes4. a8 g4 g2 d'4 c c16( d c8) d4 es es d c8( bes) a( bes) g( a) fis4 fis d' e2 f4 e e e e4. e8 fis g fis2 g,4 bes4.( a8) bes4. a8 g4 g2 ...
Ik bid u be- zie doch de wel- luit _ _ myn Vriend, En denk eens te recht wat _ _ _ Af- god gy dient: Ik bid u be- zie doch de wel- luit _ _ myn Vriend, En denk eens te recht wat _ _ _ Af- god gy dient: Gy zult haar_ _ _ ver- ach- ten Niet meer _ naar _ heur _ trach- ten, Want "z'is" een Mon- ster dat als het schreit en klaagt, Uw lee- ven be- laagt.

2015-09-01 16:34:29
Ik bid u be- zie doch de wel- luit _ _ myn Vriend, En denk eens te recht wat _ _ _ Af- god gy dient: Ik bid u be- zie doch de wel- luit _ _ myn Vriend, En denk eens te recht wat _ _ _ Af- god gy dient: Gy zult haar_ _ _ ver- ach- ten Niet meer _ naar _ heur _ trach- ten, Want "z'is" een Mon- ster dat als het schreit en klaagt, Uw lee- ven be- laagt. Gy zult haar_ _ _ ver- ach- ten Niet meer _ naar _ heur _ trach- ten, Want "z'is" een Mon- ster dat als het schreit en klaagt, Uw lee- ven be- laagt.

2015-09-02 09:02:11
d'8 bes4 g8 r4^"1)" d'8 bes4 g r8 d'8 es4 c16( d c8) c4 d2 d4 f d bes a2 c16( d c d) d4 c bes bes2 r8^"2)" d8 bes4 g8 r4^"1)" d'8 bes4 g r8 d'8 es4 c16( d c8) c4 d2 d4 f d bes a2 c16( d c d) d4 c bes bes2 d4 c c16( d c8) d4 es es d c8( bes) a( bes) g( a) fis4 fis d' e2 f4 e e e e4. e8 fis g fis2 g,4 bes4. a8 g4 g2 d'4 c c16( d c8) d4 es es d c8( bes) a( bes) g( a) fis4 fis d' e2 f4 e e e e4. e8 fis g fis2 g,4 bes4. a8 g4 g2 \bar"\." ...

2015-09-02 12:05:47
1) Achtste rust in origineel? 2) Achtste rust toegevoegd

2015-09-02 17:13:23
d'8 bes4 g8 r4^"1)" d'8 bes4 g r8 d'8 es4 c16( d c8) c4 d2 d4 f d bes a2 c16( d c d) d4 c bes bes2 r8^"2)" d8 bes4 g8 r4^"1)" d'8 bes4 g r8 d'8 es4 c16( d c8) c4 d2 d4 f d bes a2 c16( d c d) d4 c bes bes2 d4 c c16( d c8) d4 es es d c8( bes) a( bes) g( a) fis4 fis d' e2 f4 e e e e4. e8 fis g fis2 g,4 bes4. a8 g4 g2 d'4 c c16( d c8) d4 es es d c8( bes) a( bes) g( a) fis4 fis d' e2 f4 e e e e4. e8 fis g fis2 g,4 bes4. a8 g4 g2 \bar"\." \bar"|." ...

2015-09-02 17:13:54
Ik bid u be- be -- zie doch de wel- wel -- luit _ _ myn Vriend, En denk eens te recht wat -- _ _ _ Af- Af -- god gy dient: Ik bid u be- be -- zie doch de wel- wel -- luit _ _ myn Vriend, En denk eens te recht wat -- _ _ _ Af- Af -- god gy dient: Gy zult haar_ _ _ ver- ach- ver -- ach -- ten Niet meer _ naar _ heur _ trach- trach -- ten, Want "z'is" een Mon- Mon -- ster dat als het schreit en klaagt, Uw lee- lee -- ven be- be -- laagt. Gy zult haar_ _ _ ver- ach- ver -- ach -- ten Niet meer _ naar _ heur _ trach- trach -- ten, Want "z'is" een Mon- Mon -- ster dat als het schreit en klaagt, Uw lee- lee -- ven be- be -- laagt.
Het origineel is genoteerd in de g-sleutel 1) Achtste rust in origineel? 2) Achtste rust toegevoegd

2015-09-02 17:14:18
Ik bid u be -- zie doch de wel -- luit _ _ myn Vriend, En denk eens te recht wat -- _ _ _ Af -- god gy dient: Ik bid u be -- zie doch de wel -- luit _ _ myn Vriend, En denk eens te recht wat -- _ _ _ Af -- god gy dient: Gy zult haar_ _ _ ver -- ach -- ten Niet meer _ naar _ heur _ trach -- ten, Want "z'is" een Mon -- ster dat als het schreit en klaagt, Uw lee -- ven be -- laagt. Gy zult haar_ _ _ ver -- ach -- ten Niet meer _ naar _ heur _ trach -- ten, Want "z'is" een Mon -- ster dat als het schreit en klaagt, Uw lee -- ven be -- laagt.

2015-09-03 09:43:49
d'8 bes4 g8 r4^"1)" d'8 bes4 g r8 d'8 es4 c16( d c8) c4 d2 d4 f d bes a2 c16( d c d) d4 c bes bes2 r8^"2)" d8 bes4 g8 r4^"1)" d'8 bes4 g r8 d'8 es4 c16( d c8) c4 d2 d4 f d bes a2 c16( d c d) d4 c bes bes2 d4 c c16( d c8) d4 es es d c8( bes) a( bes) g( a) fis4 fis d' e2 f4 e e e e4. e8 fis g fis2 g,4 bes4. a8 g4 g2 \bar":..:" d'4 c c16( d c8) d4 es es d c8( bes) a( bes) g( a) fis4 fis d' e2 f4 e e e e4. e8 fis g fis2 g,4 bes4. a8 g4 g2 \bar"|." \bar":..:" ...
Ik bid u be -- zie doch de wel -- luit _ _ myn Vriend, En denk eens te recht wat _ _ _ Af -- god gy dient: Ik bid u be -- zie doch de wel -- luit _ _ myn Vriend, En denk eens te recht wat _ _ _ Af -- god gy dient: Gy zult haar_ _ _ ver -- ach -- ten Niet meer _ naar _ heur _ trach -- ten, Want "z'is" een Mon -- ster dat als het schreit en klaagt, Uw lee -- ven be -- laagt. Gy zult haar_ _ _ ver -- ach -- ten Niet meer _ naar _ heur _ trach -- ten, Want "z'is" een Mon -- ster dat als het schreit en klaagt, Uw lee -- ven be -- laagt.
Het origineel is genoteerd in de g-sleutel 1) Achtste rust in origineel? 2) Achtste rust toegevoegd

2015-09-07 17:12:32
d8 bes4 g8 r4^"1)" d'8 bes4 g r8 d'8 es4 c16( d c8) c4 d2 d4 f d bes a2 c16( d c d) d4 d4^"+" c bes bes2 \bar":..:" d'4 c c16( d c8) d4 es es d c8( bes) a( bes) g( a) fis4 fis d' e2 f4 e e e e4. e8 fis g fis2 fis2^"+" g,4 bes4. a8 g4 g2 \bar":..:" ...

2015-09-07 17:13:57
d8 d'8 bes4 g8 r4^"1)" d'8 bes4 g r8 d'8 es4 c16( d c8) b8) c4 d2 d4 f d bes a2 c16( d c d) d4^"+" c d4.^"+" c8 bes bes2 \bar":..:" d'4 d4 c c16( d c8) d4 es es d c8( bes) a( bes) g( a) fis4 fis d' e2 f4 e e e e4. e8 \ficta E \ficta E \ficta E \ficta E4. \ficta E8 fis g fis2^"+" g,4 a,4 bes4. a8 g4 g2 \bar":..:" ...
Ik bid u be -- zie doch de wel -- luit lust _ _ myn Vriend, En denk eens te recht wat _ _ _ Af -- god gy dient: Gy zult haar_ _ _ ver -- ach -- ten Niet meer _ naar _ heur _ trach -- ten, Want "z'is" een Mon -- ster dat als het schreit en klaagt, Uw lee -- ven be -- laagt.

2015-09-07 17:18:14
d'8 bes4 g8 r4^"1)" d'8 bes4 g r8 d'8 es4 c16( d b8) c4 d2 d4 f d bes a2 c16( d c d) d4.^"+" c8 bes bes4 bes2 \bar":..:" d4 c c16( d c8) d4 es es d c8( bes) a( bes) g( a) fis4 fis d' e2 f4 \ficta E e \ficta E e \ficta E e \ficta E4. e4. \ficta E8 e8 fis g fis2^"+" a,4 bes4. a8 g4 g2 \bar":..:" ...

2015-09-09 14:44:50
d'8 bes4 g8 r4^"1)" d'8 bes4 g r8 d'8 es4 c16( d b8) c4 d2 d4 f d bes a2 c16( d c d) d4.^"+" c8 bes4 bes2 \bar":..:" \bar ":..:" d4 c c16( d c8) d4 es es d c8( bes) a( bes) g( a) fis4 fis d' e2 f4 \ficta e \ficta e \ficta e \ficta e4. \ficta e8 fis g fis2^"+" a,4 bes4. a8 g4 g2 \bar":..:" \bar ":..:" ...
1) Achtste rust in origineel? bron?

2017-11-24 15:22:47
d'8 bes4 g8 r4^"1)" d'8 bes4 g r8 d'8 es4 c16( d b8) bes8) c4 d2 d4 f d bes a2 c16( d c d) d4.^"+" c8 bes4 bes2 \bar ":..:" d4 c c16( d c8) d4 es es d c8( bes) a( bes) g( a) fis4 fis d' e2 f4 \ficta e \ficta e \ficta e \ficta e4. \ficta e8 fis g fis2^"+" a,4 bes4. a8 g4 g2 \bar ":..:" ...

2017-11-24 15:22:47
d'8 bes4 g8 r4^"1)" r4 d'8 bes4 g r8 d'8 es4 c16( d bes8) c4 d2 d4 f d bes a2 c16( d c d) d4.^"+" c8 bes4 bes2 \bar ":..:" d4 c c16( d c8) d4 es es d c8( bes) a( bes) g( a) fis4 fis d' e2 f4 \ficta e \ficta e \ficta e \ficta e4. \ficta e8 fis g fis2^"+" a,4 bes4. a8 g4 g2 \bar ":..:" ...
SelmaNoordergraaf ellenvdg
1) Achtste rust in bron?