geschiedenis: Ach had ik maar gelt wat zouw men my pryzen, / Ach had ik maar gelt wat was ik een Held


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-08-31 13:17:41
g'
admin
120

2015-09-01 16:57:14
g
major
4*1
d'4 g g, g g2 a4 b b8( c) b( c) d4 d d g g, g g2 g4 b c8( b) a( b) g2 d'4 g g, g g2 a4 b b8( c) b( c) d4 d d g g, g g2 g4 b c8( b) a( b) g2 g'4 g e e e e f f f f e e fis g a b e, b'2 a4. g8 fis4 g2 g4 g e e e e f f f f e e fis g a b e, b'2 a4. g8 fis4 g2 \bar"|." ...
3/4
admin SelmaNoordergraaf

2015-09-01 16:58:46
Ach had ik maar gelt wat zouw men _ my _ pry- zen, Ach had ik maar gelt wat was ik _ een _ Held:

2015-09-01 16:59:26
Ach had ik maar gelt wat zouw men _ my _ pry- zen, Ach had ik maar gelt wat was ik _ een _ Held: Ach had ik maar gelt wat zouw men _ my _ pry- zen, Ach had ik maar gelt wat was ik _ een _ Held: Want dwaas- heit ver- agt my, En wel- lust be- lagt my, Om dat my For- tuin geen schy- ven meer telt

2015-09-03 09:50:44
Ach had ik maar gelt wat zouw men _ my _ pry- zen, Ach had ik maar gelt wat was ik _ een _ Held: Ach had ik maar gelt wat zouw men _ my _ pry- zen, Ach had ik maar gelt wat was ik _ een _ Held: Want dwaas- heit ver- agt my, En wel- lust be- lagt my, Om dat my For- tuin geen schy- ven meer telt telt. Want dwaas- heit ver- agt my, En wel- lust be- lagt my, Om dat my For- tuin geen schy- ven meer telt.

2015-09-03 09:51:21
d'4 g g, g g2 a4 b b8( c) c)^"1)" b( c) c)^"1)" d4 d d g g, g g2 g4 b c8( b) b)^"1)" a( b) g2 d'4 g g, g g2 a4 b b8( c) b( c) d4 d d g g, g g2 g4 b c8( b) a( b) g2 g'4 g e e e e f f f f e e fis g a b e, b'2 a4. g8 fis4 b)^"1)" g2 \bar":..:" g4 g e e e e f f f f e e fis g a b e, b'2 a4. g8 fis4 g2 \bar"|." \bar":..:" ...
Ach had ik maar gelt wat zouw men _ my _ pry- pry -- zen, Ach had ik maar gelt wat was ik _ een _ Held: Ach had ik maar gelt wat zouw men _ my _ pry- zen, Ach had ik maar gelt wat was ik _ een _ Held: Want dwaas- heit ver- agt my, En wel- lust be- lagt my, Om dat my For- tuin geen schy- ven meer telt. Want dwaas- heit ver- dwaas -- heir ver -- agt my, En wel- eel -- lust be- be -- lagt my, Om dat my For- For -- tuin geen schy- schy -- ven meer telt.
1) Fraseringsboog toegevoegd

2015-09-07 11:06:08
Ach had ik maar gelt wat zouw men _ my _ pry -- zen, Ach had ik maar gelt wat was ik _ een _ Held: Want dwaas -- heir ver -- agt my, En eel wel -- lust be -- lagt my, Om dat my For -- tuin geen schy -- ven meer telt.

2015-09-07 17:22:15
d'4 g g, g g2 a4 b b8( c)^"1)" b( c)^"1)" d4 d d g g, g g2 g4 b c8( b)^"1)" a( b)^"1)" g2 \bar":..:" g4 g e e e e f f f f e e fis g a b e, b'2 a4. g8 g8^"+" fis4 g2 \bar":..:" ...

2015-09-07 17:24:07
d'4 g g, g g2 a4 b b8( c)^"1)" c) b( c)^"1)" c) d4 d d g g, g g2 g4 b c8( b)^"1)" b) a( b)^"1)" b) g2 \bar":..:" g4 g'4 g e e e e f \ficta f \ficta f \ficta f e e fis g a b e, b'2 a4. g8^"+" fis4 g2 \bar":..:" ...
Ach had ik maar gelt wat zouw men _ my _ pry -- zen, Ach had ik maar gelt wat was ik _ een _ Held: Want dwaas -- heir heit ver -- agt my, En wel -- lust be -- lagt my, Om dat my For -- tuin geen geen' schy -- ven meer telt.
1) Fraseringsboog toegevoegd

2015-09-07 17:24:07
d'4 g g, g g2 a4 b b8( c) b( c) d4 d d g g, g g2 g4 b c8( b) a( b) g2 \bar":..:" \bar ":..:" g'4 g e e e e f \ficta f \ficta f \ficta f e e fis g a b e, b'2 a4. g8^"+" fis4 g2 \bar":..:" \bar ":..:" ...