geschiedenis: Keer weder myn vryheid, keer weder keer, keer, / Geen slaafsheit hoe volmaakt kan myne ziel behaagen


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-08-31 13:17:41
g'
admin
120

2015-09-02 13:58:10
d
minor
4*1
a4 d e d16( e d8) cis4 a a8 g bes4 a g a2 f4 c'4. c8 d e f4. e8 d c b c b2 a2 a4 d e d16( e d8) cis4 a a8 g bes4 a g a2 f4 c'4. c8 d e f4. e8 d c b c b2 a4. c8 c8. d16 bes4. a8 bes a g4. g8 a bes a4 f8 a a b c a a g d' e e16( f) d( e) cis4. f8 d4 d g16( f e d) cis4 a d16( e d e) f4. e8 d4 d4. c8 c8. d16 bes4. a8 bes a g4. g8 a bes a4 f8 a a b c a a g d' e e16( f) d( e) cis4. f8 d4 d g16( f e d) cis4 a d16( e d e) f4. e8 d4 d2 \bar"|." ...
3/4
admin SelmaNoordergraaf

2015-09-03 10:54:40
a4 d e d16( e d8) cis4 a a8 g a8( g) bes4 a g a2 f4 c'4. c8 d e f4. e8 d c b c b2 a2 a4 d e d16( e d8) cis4 a a8 g a8( g) bes4 a g a2 f4 c'4. c8 d e f4. e8 d c b c b2 a4. c8 c8. d16 bes4. a8 bes a g4. g8 a bes a4 f8 a a b c a a g d' e e16( f) d( e) cis4. f8 d4 d g16( f e d) cis4 a d16( e d e) f4. e8 d4 d4. c8 c8. d16 bes4. a8 bes a g4. g8 a bes a4 f8 a a b c a a g d' e e16( f) d( e) cis4. f8 d4 d g16( f e d) cis4 a d16( e d e) f4. e8 d4 d2 \bar"|." ...
Keer we- der myn _ _ vry- heid, keer _ we- der keer, keer, Geen slaafs- heit hoe vol- maakt kan my- ne ziel be- haa- gen. Keer we- der myn _ _ vry- heid, keer _ we- der keer, keer, Geen slaafs- heit hoe vol- maakt kan my- ne ziel be- haa- gen. Min waar- om my in u- we ke- te- nen ge- sla- gen? "'k Zal" u wel schuu- wen "zoo'k" eens kryg myn krach- _ ten _ weer, Keer we- der myn _ _ _ vry- heit keer _ _ _ we- der, keer, keer. Min waar- om my in u- we ke- te- nen ge- sla- gen? "'k Zal" u wel schuu- wen "zoo'k" eens kryg myn krach- _ ten _ weer, Keer we- der myn _ _ _ vry- heit keer _ _ _ we- der, keer, keer.

2015-09-03 11:21:24
a4 d e d16( e d8) cis4 a a8( g) bes4 a g a2 f4 c'4. c8 d e f4. e8 d c b c b2 \pv a2 a4 d e d16( e d8) cis4 a a8( g) bes4 a g a2 f4 c'4. c8 d e f4. e8 d c b c b2 \bar":|." \sv \xv a4. \bar".|:" c8 c8. d16 bes4. a8 bes a g4. g8 a bes a4 f8 a a b c a a g d' e e16( f) d( e) cis4. f8 d4 d g16( f e d) cis4 a d16( e d e) f4. e8 d4 d4. c8 c8. d16 bes4. a8 bes a g4. g8 a bes a4 f8 a a b c a a g d' e e16( f) d( e) cis4. f8 d4 d g16( f e d) cis4 a d16( e d e) f4. e8 d4 d2 \bar"|." ...

2015-09-03 11:22:23
a4 d e d16( e d8) cis4 a a8( g) bes4 a g a2 f4 c'4. c8 d e f4. e8 d c b c b2 \pv a2 \bar":|." \sv \xv a4. \bar".|:" c8 \xv \bar".|:" c8. d16 bes4. a8 bes a g4. g8 a bes a4 f8 a a b c a a g d' e e16( f) d( e) cis4. f8 d4 d g16( f e d) cis4 a d16( e d e) f4. e8 d4 \pv d4. c8 c8. d16 bes4. a8 bes a g4. g8 a bes a4 f8 a a b c a a g d' e e16( f) d( e) cis4. f8 d4 d g16( f e d) cis4 a d16( e d e) f4. e8 d4 d2 \bar":|." \sv d,2 \xv \bar"|." ...
Keer we- we -- der myn _ _ vry- vry -- heid, keer _ we- we -- der keer, keer, Geen slaafs- slaafs -- heit hoe vol- vol -- maakt kan my- my -- ne ziel be- haa- be -- haa -- gen. Keer we- der myn _ _ vry- heid, keer _ we- der keer, keer, Geen slaafs- heit hoe vol- maakt kan my- ne ziel be- haa- gen. Min waar- waar -- om my in u- u -- we ke- te- ke -- te -- nen ge- sla- ge -- sla -- gen? "'k Zal" u wel schuu- schuw -- wen "zoo'k" eens kryg myn krach- krach -- _ ten _ weer, Keer we- we -- der myn -- _ _ _ vry- vry -- heit keer -- _ _ _ we- we -- der, keer, keer. keer, Min waar- om my in u- we ke- te- nen ge- sla- gen? "'k Zal" u wel schuu- wen "zoo'k" eens kryg myn krach- _ ten _ weer, Keer we- der myn _ _ _ vry- heit keer _ _ _ we- der, keer, keer.

2015-09-03 14:11:51
a4 d e d16( e d8) d8)^"1)" cis4 a a8( g) g)^"1)" bes4 a g a2 f4 c'4. c8 d e f4. e8 d c b c b2 \pv a2 \bar":|." \sv a4. c8 \xv \bar".|:" c8. d16 bes4. a8 bes a g4. g8 a bes a4 f8 a a b c a a g d' e e16( f) d( e) cis4. f8 d4 d g16( f e d) cis4 a d16( e d e) f4. e8 d4 \pv d4. c8 \bar":|." \sv d,2 \xv \bar"|." ...
1) Fraseringsboog toegevoegd

2015-09-07 11:03:05
a4 d e d16( e d8)^"1)" cis4 a a8( g)^"1)" bes4 a g g^"+" a2 f4 c'4. c8 d e f4. e8 d c b c b2 b2^"+" \pv a2 \bar":|." \sv a4. c8 \xv \bar".|:" c8. d16 bes4. a8 bes a g4. g8 a bes a4 f8 a a b c a a g d' e e16( f) d( e) cis4. f8 d4 d g16( f e d) cis4 a d16( e d e) f4. f4.^"+" e8 d4 \pv d4. c8 \bar":|." \sv d,2 \xv \bar"|." ...

2015-09-07 11:03:27
a4 d e d16( e d8)^"1)" cis4 a a8( g)^"1)" bes4 a g^"+" a2 f4 c'4. c8 d e f4. e8 d c b c b2^"+" \pv a2 \bar":|." \sv a4. c8 s4 \xv \bar".|:" c8 c8. d16 bes4. a8 bes a g4. g8 a bes a4 f8 a a b c a a g d' e e16( f) d( e) cis4. f8 d4 d g16( f e d) cis4 a d16( e d e) f4.^"+" e8 d4 \pv d4. c8 \bar":|." \sv d,2 \xv \bar"|." ...

2015-09-07 11:03:52
Keer we -- der myn _ _ vry -- heid, keer _ we -- der keer, keer, Geen slaafs -- heit hoe vol -- maakt kan my -- ne ziel be -- haa -- gen. gen. Min waar -- om my in u -- we ke -- te -- nen ge -- sla -- gen? "'k Zal" u wel schuw -- wen "zoo'k" eens kryg myn krach -- _ ten _ weer, Keer we -- der myn -- _ _ _ vry -- heit keer -- _ _ _ we -- der, keer, keer, Min keer.

2015-09-09 17:02:18
a4 d e d16( e d8)^"1)" d8) cis4 a a8( g)^"1)" g) bes4 a g^"+" a2 f4 c'4. c8 d e f4. e8 d c b c b2^"+" \pv a2 \bar":|." \bar ":|." \sv a4. s4 \xv \bar".|:" c8 c8. d16 bes4. a8 bes a g4. g8 a bes a4 f8 a a b c a a g d' e e16( f) d( e) cis4. f8 d4 d g16( f e d) cis4 a d16( e d e) f4.^"+" e8 d4 \pv d4. \bar":|." \bar ":|." \sv d,2 \xv \bar"|." ...

2015-09-09 17:03:15
a4 d e d16( e d8) cis4 a a8( g) bes4 a g^"+" a2 f4 c'4. c8 d e f4. e8 d c b c b2^"+" \pv a2 s4 \bar ":|." \sv a4. s4 \xv \bar "||" \bar".|:" c8 c8. d16 bes4. a8 bes a g4. g8 a bes a4 f8 a a b c a a g a d' e e16( f) d( e) cis4. f8 d4 d g16( f e d) cis4 a d16( e d e) f4.^"+" e8 d4 \pv d4. s4 \bar ":|." \sv d,2 g,2 \xv \bar"|." ...
Keer we -- der myn _ _ vry -- heid, keer _ we -- der keer, keer, Geen slaafs -- heit hoe vol -- maakt kan my -- ne ziel be -- haa -- gen. gen. Min waar -- om my in u -- we ke -- te -- nen ge -- sla -- gen? "'k Zal" u wel schuw schuu -- wen "zoo'k" "zoo 'k" eens kryg myn myn' krach -- _ ten _ weer, Keer we -- der der, myn -- _ _ _ vry -- heit keer -- _ _ _ we -- der, keer, keer, keer.
1) Fraseringsboog toegevoegd

2015-09-14 16:15:19
a4 d e d16( e d8) cis4 a a8( g) bes4 a g^"+" a2 f4 c'4. c8 d e f4. e8 d c b c b2^"+" \pv a2 s4 \bar ":|." \sv a4. \xv \bar "||" \bar".|:" c8 c8. d16 bes4. a8 bes a g4. g8 a bes a4 f8 a a b c a a a d' d e e16( f) d( e) cis4. f8 d4 d g16( f e d) cis4 a d16( e d e) f4.^"+" e8 d4 \pv d4. s4 \bar ":|." \sv g,2 \xv \bar"|." ...

2015-10-02 11:41:10
a4 d e d16( e d8) cis4 a a8( g) bes4 a g^"+" a2 f4 c'4. c8 d e f4. e8 d c b c b2^"+" \pv a2 s4 \bar ":|." \sv a4. \xv \bar "||" \bar".|:" c8 c8. d16 bes4. a8 bes a g4. g8 a bes a4 f8 a a b c a a a d e e16( f) d( e) cis4. f8 d4 d g16( f e d) cis4 a d16( e d e) f4.^"+" e8 d4 \pv d4. s4 s4. \bar ":|." \sv g,2 \xv \bar"|." ...
Keer we -- der myn _ _ vry -- heid, keer _ we -- der keer, keer, Geen slaafs -- heit hoe vol -- maakt kan my -- ne ziel be -- haa -- gen. gen. Min waar -- om my in u -- we ke -- te -- nen ge -- sla -- gen? "'k Zal" u wel schuu -- wen "zoo 'k" eens kryg myn' krach -- _ ten _ weer, Keer we -- der, myn _ _ _ vry -- heit keer _ _ _ we -- der, keer, keer, keer.

2015-10-02 11:41:24
a4 d e d16( e d8) cis4 a a8( g) bes4 a g^"+" a2 f4 c'4. c8 d e f4. e8 d c b c b2^"+" \pv a2 s4 \bar ":|." \sv a4. \xv \bar "||" c8 c8. d16 bes4. a8 bes a g4. g8 a bes a4 f8 a a b c a a a d e e16( f) d( e) cis4. f8 d4 d g16( f e d) cis4 a d16( e d e) f4.^"+" e8 d4 \pv d4. s4. \bar ":|." \sv g,2 \xv \bar"|." ...

2015-10-02 11:41:24
Keer we -- der myn _ _ vry -- heid, keer _ we -- der keer, keer, Geen slaafs -- heit hoe vol -- maakt kan my -- ne ziel be -- haa -- gen. gen. Min waar -- om my in u -- we ke -- te -- nen ge -- sla -- gen? "'k Zal" u wel schuu -- wen "zoo 'k" eens kryg myn' krach -- _ ten _ weer, Keer we -- der, myn _ _ _ vry -- heit keer _ _ _ we -- der, keer, keer, keer.

2017-12-22 15:54:32
treble
a4 d e d16( e d8) cis4 a a8( g) bes4 a g^"+" a2 f4 c'4. c8 d e f4. e8 d c b c b2^"+" \pv a2 s4 \bar ":|." \sv a4. \xv \bar "||" ".|:" c8 c8. d16 bes4. a8 bes a g4. g8 a bes a4 f8 a a b c a a a d e e16( f) d( e) cis4. f8 d4 d g16( f e d) cis4 a d16( e d e) f4.^"+" e8 d4 \pv d4. s4. \bar ":|." \sv g,2 \xv \bar"|." ...
SelmaNoordergraaf ellenvdg