geschiedenis: Zwyg gekje, wat zegje, zouw 'k slaaf moeten zyn? / Dat kan ik niet wezen


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-08-31 13:17:41
g'
admin
120

2015-09-03 15:09:56
a
minor
g' g
b2. b4. a8 g( f) e4 e e f g a d,2 a' bes a8( bes) g( a) fis4 fis d' a b c b g c, d2 d4 \pv g,2. \bar":|." \sv g2 b'4 \xv \bar".|:" b b a gis gis gis a f4. e8 d4 e2 b4 c b a e' e e8( fis) g4 fis e a a b b b r8 a8 d4 d d, e d e \pv a,2^"1)" b'4 \bar ":|." \sv a,2. \xv \bar"|." ...
3/4
admin SelmaNoordergraaf
Het origineel is genoteerd in de bassleutel

2015-09-03 17:06:31
b2. b4. a8 g( f) e4 e e f g a d,2 a' a'4 bes a8( bes) bes)^"1)" g( a) a)^"1)" fis4 fis d' a b c b g c, d2 d4 \pv g,2. \bar":|." \sv g2 b'4 \xv \bar".|:" b b a gis gis gis a f4. e8 d4 e2 b4 c b a e' e e8( fis) g4 fis e a a b b b r8 a8 d4 d d, e d e \pv a,2^"1)" a,2^"2)" b'4 \bar ":|." \sv a,2. \xv \bar"|." ...
Zwyg gek -- je, wat _ zeg -- je, "zouw'k" slaaf moe -- ten zyn? Dat kan ik _ niet _ we -- zen, "Want'k" was het voor dee -- zen, Van Ba -- chus Wyn. Wyn. Ik kan geens -- zins ach -- ten, "'t geen" "'k weet" my be -- hoort, Dies spreek van geen trouw -- en, Dat _ baard maar be -- rouw -- en, Want zegt eens, wie trouwt 'er, en blyft by zyn woord? Ik woord?
Het origineel is genoteerd in de bassleutel bassleutel. 1) Fraseringsboog toegevoegd 2) Punt in origineel

2015-09-10 10:44:11
b2. b4. a8 g( f) e4 e e f g a d,2 a'4 bes a8( bes)^"1)" bes) g( a)^"1)" a) fis4 fis d' a b c b g c, d2 d4 \pv g,2. \bar":|." \bar ":|." \sv g2 b'4 \xv \bar".|:" \bar ".|:" b b a gis gis a f4. e8 d4 e2 b4 c b a e' e e8( fis) g4 fis e a a b b b r8 a8 d4 d d, e d e \pv a,2^"2)" a,2^"1)" b'4 \bar ":|." \sv a,2. \xv \bar"|." \bar "|." ...
Het origineel is genoteerd in de bassleutel. 1) Fraseringsboog toegevoegd 2) Punt Gepuncteerd in origineel bron.

2015-09-10 10:44:35
b2. b4. a8 g( f) e4 e e f g a d,2 a'4 bes a8( bes) g( a) fis4 fis d' a b c b g c, d2 d4 \pv g,2. \bar ":|." ":..:" \sv g2 b'4 \xv \bar ".|:" ":..:" b'4 b b a gis gis a f4. e8 d4 e2 b4 c b a e' e e8( fis) g4 fis e a a b b b r8 a8 d4 d d4^"1)" d^"1)" d, e d e \pv a,2^"1)" b'4 a,2. \bar ":|." \sv a,2. \xv \bar "|." ...
Zwyg gek -- je, wat _ zeg -- je, "zouw'k" slaaf moe -- ten zyn? Dat kan ik _ niet _ we -- zen, "Want'k" was het voor dee -- zen, Van Ba -- chus Wyn. Wyn. Ik kan geens -- zins ach -- ten, "'t geen" "'k weet" my be -- hoort, Dies spreek van geen trouw -- en, Dat _ baard maar be -- rouw -- en, Want zegt eens, wie trouwt 'er, en blyft by zyn woord? Ik woord?
Het origineel In de bron is genoteerd het lied een octaaf lager in de bassleutel. bassleutel genoteerd. 1) Gepuncteerd D of E in bron.

2015-09-14 16:23:04
g g'

2015-10-02 11:49:58
b2. b4. a8 g( f) e4 e e f g a d,2 a'4 bes a8( bes) g( a) fis4 fis d' a b c b g c, d2 d4 \pv g,2. \bar ":..:" \sv g2 \xv \bar ":..:" b'4 b b a gis gis a f4. e8 d4 e2 b4 c b a e' e e8( fis) g4 fis e a a b b b r8 a8 d4^"1)" d^"1)" d, e d e \pv a,2. \bar ":|." \sv a,2. a2. \xv \bar "|." ...

2015-10-02 11:50:20
b2. b4. a8 g( f) e4 e e f g a d,2 a'4 bes a8( bes) g( a) fis4 fis d' a b c b g c, d2 d4 \pv g,2. \bar ":..:" \sv g2 \xv \bar ":..:" b'4 b b a gis gis a f4. e8 d4 e2 b4 c b a e' e e8( fis) g4 fis e a a b b b r8 a8 d4^"1)" d^"1)" d, e d e \pv a,2. \bar ":|." \sv a2. \xv \bar "|." ...

2015-10-02 11:50:20
Zwyg gek -- je, wat _ zeg -- je, "zouw'k" slaaf moe -- ten zyn? Dat kan ik _ niet _ we -- zen, "Want'k" was het voor dee -- zen, Van Ba -- chus Wyn. Wyn. Ik kan geens -- zins ach -- ten, "'t geen" "'k weet" my be -- hoort, Dies spreek van geen trouw -- en, Dat _ baard maar be -- rouw -- en, Want zegt eens, wie trouwt 'er, en blyft by zyn woord? woord?

2017-12-11 14:48:40
bass
b2. b,2. b4. a8 g( f) e4 e e f g a d,2 a'4 bes a8( bes) g( a) fis4 fis d' a b c b g c, d2 d4 \pv g,2. \bar ":..:" \sv g2 \xv \bar ":..:" b'4 b b a gis gis a f4. e8 d4 e2 b4 c b a e' e e8( fis) g4 fis e a a b b b r8 a8 d4^"1)" d^"1)" d, e d e \pv a,2. \bar ":|." \sv a2. \xv \bar "|." ...
SelmaNoordergraaf ellenvdg
In de bron is het lied een octaaf lager in de bassleutel genoteerd. 1) D of E in bron.

2017-12-22 15:53:27
b,2. b4. a8 g( f) e4 e e f g a d,2 a'4 bes a8( bes) g( a) fis4 fis d' a b c b g c, d2 d4 \pv g,2. \bar ":..:" ":|." \sv g2 \xv \bar ":..:" ".|:" b'4 b b a gis gis a f4. e8 d4 e2 b4 c b a e' e e8( fis) g4 fis e a a b b b r8 a8 d4^"1)" d^"1)" d, e d e \pv a,2. \bar ":|." \sv a2. \xv \bar "|." ...