geschiedenis: Zoo 't langer duurt Zoetje dat gy / 't Heelal belooft en niets wilt geeven


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-08-31 13:17:41
g'
admin
120

2015-09-04 17:54:03
d
major
8*1
a8 d cis d e d e fis4. e8 fis g a( fis) fis g( a) g fis4 e8 a g fis e( fis) d cis4 d8 e d cis b4 b8 b4. e8 fis e e( d) cis b( cis) d e( b) cis d( e fis b cis d e b cis) b4. a4 \bar":..:" ...
6/8
admin SelmaNoordergraaf

2015-09-07 09:38:11
a8 d cis d e d e fis4. e8 fis g a( fis) fis g( a) g fis4 e8 a g fis e( fis) d cis4 d8 e d cis b4 b8 b4. e8 fis e e( d) cis b( cis) d e( b) cis d( e fis b b, cis d e b cis) b4. a4 \bar":..:" ...

2015-09-07 09:47:55
a8 d cis d e d e fis4. e8 fis g a( fis) fis g( a) g fis4 e8 a g fis e( fis) d cis4 d8 e d cis b4 b8 b4. e8 fis e e( d) cis b( cis) d e( b) cis d( e fis b, cis d e b cis) b4. a4 \bar":..:" fis'8 fis e d cis4 cis8 d cis b ais4 fis'8 fis e d cis d e fis( b, cis) d( e d) cis4. b4 e8 cis a a' fis d4 b8 cis d e a g fis( g g d e fis b, cis d e fis g a d, e fis8.)^"1)" e16 d8 d4.~d4 \bar":..:" ...
1) Fraseringsboog toegevoegd

2015-09-07 09:48:39
"Zoo't" lan -- ger duurt Zoet -- je dat gy "'t Heel" -- al be -- looft _ en niets _ wilt gee -- ven, ont -- vlugt ik u -- _ wen strik en my -- _ ne sla -- ver -- ny, Want ik wil tus -- _ schen hoop -- _ en vrees -- _ niet lan -- _ _ _ _ _ _ _ ger lee -- ven. Ik lach met uw' list, Gy hebt u ver -- gist, En had geen' ge -- dach -- ten, Op my -- _ ne krach -- _ _ ten, -- _ Noch dat ik, noch dat ik Noch dat ik al u -- we loo -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ s he -- den wist _

2015-09-07 09:50:00
a8 d cis d e d e fis4. e8 fis g a( fis) fis g( a) g fis4 e8 a g fis e( fis) d cis4 d8 e d e( d)^"1)" cis b4 b8 b4. e8 fis e e( d) cis b( cis) d e( b) cis d( e fis b, cis d e b cis) b4. a4 \bar":..:" fis'8 fis e d cis4 cis8 d cis b ais4 fis'8 fis e d cis d e fis( b, cis) d( e d) cis4. b4 e8 cis a a' fis d4 b8 cis d e a g fis( g g d e fis b, cis d e fis g a d, e fis8.)^"1)" e16 d8 d4.~d4 \bar":..:" ...

2015-09-08 10:29:52
"Zoo't" lan -- ger duurt Zoet -- je dat gy "'t Heel" -- al be -- looft _ en niets _ wilt gee -- ven, ont -- vlugt ik u -- _ wen strik en my -- _ ne sla -- ver -- ny, Want ik wil tus -- _ schen hoop -- _ en vrees -- _ niet lan -- _ _ _ _ _ _ _ ger lee -- ven. Ik lach met uw' list, Gy hebt u ver -- gist, En had geen' ge -- dach -- ten, Op my -- _ ne krach -- _ _ _ ten, -- _ Noch dat ik, noch dat ik Noch dat ik al u -- we loo -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ s -- he -- den wist _

2015-09-09 16:02:30
a8 d cis d e d e fis4. e8 fis g a( fis) fis g( a) g fis4 e8 a g fis e( fis) d cis4 d8 e( d)^"1)" d) cis b4 b8 b4. e8 fis e e( d) cis b( cis) d e( b) cis d( e fis b, cis d e b cis) b4. a4 \bar":..:" \bar ":..:" fis'8 fis e d cis4 cis8 d cis b ais4 fis'8 fis e d cis d e fis( b, cis) d( e d) cis4. b4 e8 cis a a' fis d4 b8 cis d e a g fis( g g d e fis b, cis d e fis g a d, e fis8.)^"1)" e16 fis8.)e16 d8 d4.~d4 \bar":..:" \bar ":..:" ...
1) Fraseringsboog toegevoegd

2015-09-10 15:30:45
a8 d cis d e d e fis4. e8 fis g a( fis) fis g( a) g fis4 e8 a g fis e( fis) d cis4 d8 e( d) cis b4 b8 b4. e8 fis e e( d) cis b( cis) d e( b) cis d( e fis b, cis d e b cis) b4. a4 \bar ":..:" fis'8 fis e d cis4 cis8 d cis b ais4 fis'8 fis e d cis d e fis( b, cis) d( e d) cis4. d cis4.) b4 e8 cis a a' fis d4 b8 cis d e a g fis( g g d e fis b, cis d e fis g a d, e fis8.)e16 d8 d4.~d4 \bar ":..:" ...
"Zoo't" lan -- ger duurt Zoet -- je dat gy "'t Heel" -- al be -- looft _ en niets _ wilt gee -- ven, ont -- vlugt ik u -- _ wen strik en my -- _ ne sla -- ver -- ny, Want ik wil tus -- _ schen hoop -- _ en vrees -- _ niet lan -- _ _ _ _ _ _ _ ger lee -- ven. Ik lach met uw' list, Gy hebt u ver -- gist, En had geen' ge -- dach -- ten, Op my -- _ ne krach -- _ _ _ ten, Noch dat ik, noch dat ik Noch dat ik al u -- we loo -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ s -- he _she -- den wist _

2015-09-15 15:08:06
"Zoo't" "Zoo 't" lan -- ger duurt Zoet -- je dat gy "'t Heel" -- al be -- looft _ en niets _ wilt gee -- ven, ont -- vlugt ik u -- _ wen strik en my -- _ ne sla -- ver -- ny, Want ik wil tus -- _ schen hoop -- _ en vrees -- _ niet lan lang -- _ _ _ _ _ _ _ ger er lee -- ven. Ik lach met uw' list, Gy hebt u ver -- gist, En had geen' ge -- dach -- ten, Op my -- _ ne krach -- _ _ _ ten, Noch dat ik, noch dat ik Noch dat ik al u -- we loo -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _she -- den wist _

2015-09-15 15:09:24
a8 d cis d e d e fis4. e8 fis g a( fis) fis g( a) g fis4 e8 a g fis e( fis) d cis4 d8 e( d) cis b4 b8 b4. e8 fis e e( d) cis b( cis) d e( b) cis d( e fis b, cis d e b cis) b4. a4 \bar ":..:" fis'8 fis e d cis4 cis8 d cis b ais4 fis'8 fis e d cis d e fis( b, cis) b,) cis d( e d cis4.) b4 e8 cis a a' fis d4 b8 cis d e a g fis( g g d a d, e fis b, cis d e fis g a d, e fis8.)e16 d8 d4.~d4 d4.~ d4 \bar ":..:" ...
"Zoo 't" lan -- ger duurt Zoet -- je dat gy "'t Heel" -- al be -- looft _ en niets _ wilt gee -- ven, ont -- vlugt ik u -- _ wen strik en my -- _ ne sla -- ver -- ny, Want ik wil tus -- _ schen hoop -- _ en vrees -- _ niet lang lan -- _ _ _ _ _ _ _ er ger lee -- ven. Ik lach met uw' list, Gy hebt u ver -- gist, En had geen' ge -- dach -- ten, Op my -- _ ne krach -- _ _ _ ten, Noch dat ik, noch dat ik Noch dat ik al u -- we loo -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _she _ _ she -- den wist _ _

2015-09-16 14:22:44
a8 d cis d e d e fis4. e8 fis g a( fis) fis g( a) g fis4 e8 a g fis e( fis) d cis4 d8 e( d) cis b4 b8 b4. e8 fis e e( d) cis b( cis) d e( b) cis d( e fis b, cis d e b cis) b4. a4 \bar ":..:" fis'8 fis e d cis4 cis8 d cis b ais4 fis'8 fis e d cis d e fis( b,) cis d( e d cis4.) b4 d) cis4.( b4) e8 cis a a' fis d4 b8 cis d e a g fis( g a d, e fis b, cis d e fis g a d, e fis8.)e16 d8 d4.~ d4 \bar ":..:" ...
"Zoo 't" lan -- ger duurt Zoet -- je dat gy "'t Heel" -- al be -- looft _ en niets _ wilt gee -- ven, ont -- vlugt ik u -- _ wen strik en my -- _ ne sla -- ver -- ny, Want ik wil tus -- _ schen hoop _ en vrees _ niet lan -- _ _ _ _ _ _ _ ger lee -- ven. Ik lach met uw' list, Gy hebt u ver -- gist, En had geen' ge -- dach -- ten, Op my -- _ ne krach -- _ _ _ ten, _ Noch dat ik, noch dat ik Noch dat ik al u -- we loo -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ she -- den wist _ _

2015-09-16 14:40:59
a8 d cis d e d e fis4. e8 fis g a( fis) fis g( a) g fis4 e8 a g fis e( fis) d cis4 d8 e( d) cis b4 b8 b4. e8 fis e e( d) cis b( cis) d e( b) cis d( e fis b, cis d e b cis) b) cis b4. a4 \bar ":..:" fis'8 fis e d cis4 cis8 d cis b ais4 fis'8 fis e d cis d e fis( b,) cis d( e d) cis4.( b4) e8 cis a a' fis d4 b8 cis d e a g fis( g a d, e fis b, cis d e fis g a d, e fis8.)e16 d8 d4.~ d4 \bar ":..:" ...
"Zoo 't" lan -- ger duurt Zoet -- je dat gy "'t Heel" -- al be -- looft _ en niets _ wilt gee -- ven, ont -- vlugt ik u -- _ wen strik en my -- _ ne sla -- ver -- ny, Want ik wil tus -- _ schen hoop _ en vrees _ niet lan -- _ _ _ _ _ _ _ ger lee -- ven. Ik lach met uw' list, Gy hebt u ver -- gist, En had geen' ge -- dach -- ten, Op my -- _ ne krach -- _ _ ten, _ Noch dat ik, noch dat ik Noch dat ik al u -- we loo -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ she -- den wist wist. _ _
SelmaNoordergraaf Sanneke

2017-12-07 16:19:07
Sanneke SelmaNoordergraaf

2017-12-07 16:19:07
treble
"Zoo 't" lan -- ger duurt Zoet -- je dat gy "'t Heel" -- al be -- looft _ en niets _ wilt gee -- ven, ont -- vlugt ik u -- _ wen strik en my -- _ ne sla -- ver -- ny, Want ik wil tus -- _ schen hoop _ en vrees _ niet lan -- _ _ _ _ _ _ _ ger lee -- ven. Ik lach met uw' list, Gy hebt u ver -- gist, En had geen' ge -- dach -- ten, Op my -- _ ne krach -- _ _ ten, _ Noch dat ik, noch dat ik Noch dat ik al u -- we loo -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ she -- den wist. _ _
SelmaNoordergraaf peterk