geschiedenis: Hoe verkeert verkiest de jeugt, / Bang voor 't aanzigt van de Deugt


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-08-31 13:17:41
g'
admin
120

2015-09-08 17:00:22
a
minor
4*2
a4. b8 c4 a e'4. e8 e2 a4. g8 f4. e8 c4. d8 e2 g4 e c g a4. b8 c4 c d e f4. e8 d4 e e8( d f e d2) c2 \bar ":..:" e4 c a a d8( c) b( a) gis2 bes4.^"1)" a8 gis4 a a4. gis8 a4 a cis4. cis8 cis4. d8 d4. cis8 d4 d e gis, a4. b8 b4. a8 a2 \bar ":..:" ...
2/2
admin SelmaNoordergraaf

2015-09-08 17:00:54
Hoe ver -- keert ver -- kiest de jeugt, Bang voor "t'aan" -- zigt van de Deugt, Gansch be -- rooft van ag -- ter -- den -- ken, Ve -- nus dienen -- de op haar wen -- _ _ _ _ ken; Knecht en Slaaf van O -- _ ver -- _ daad, Zwem -- mende in on --tuch --tig -- he -- den, Doof voor smee -- ken en ge -- be -- den van de gul -- de mid -- del -- maat.
1) Punctering ontbreekt in bron.

2015-09-10 09:31:15
Hoe ver -- keert ver -- kiest de jeugt, Bang voor "t'aan" -- zigt van de Deugt, Gansch be -- rooft van ag -- ter -- den -- ken, Ve -- nus dienen -- de op haar wen -- _ _ _ _ ken; Knecht en Slaaf van O -- _ ver -- _ daad, Zwem -- mende in on --tuch --tig -- tuch -- tig -- he -- den, Doof voor smee -- ken en ge -- be -- den van de gul -- de mid -- del -- maat.

2015-09-10 15:45:07
1) Punctering ontbreekt Ongepuncteerde kwartnoot in bron.

2015-09-16 12:11:20
a4. b8 c4 a e'4. e8 e2 a4. g8 f4. e8 c4. d8 e2 g4 e c g a4. b8 c4 c d e f4. e8 d4 e e8( d f e d2) c2 \bar ":..:" e4 c a a d8( c) b( a) gis2 bes4.^"1)" a8 gis4 a a4. gis8 a4 a cis4. cis8 cis4. d8 d4. cis8 d4 d e gis, a4. b8 b4. a8 a2 \bar ":..:" ...
Hoe ver -- keert ver -- kiest de jeugt, Bang voor "t'aan" "t' aan" -- zigt van de Deugt, Gansch be -- rooft van ag -- ter -- den -- ken, Ve -- nus dienen -- de op haar wen -- _ _ _ _ ken; Knecht en Slaaf van O -- _ ver -- _ daad, Zwem -- mende in on -- tuch -- tig -- he -- den, Doof voor smee -- ken en ge -- be -- den van de gul -- de mid -- del -- maat.

2015-09-16 12:11:20
a4. b8 c4 a e'4. e8 e2 a4. g8 f4. e8 c4. d8 e2 g4 e c g a4. b8 c4 c d e f4. e8 d4 e e8( d f e d2) c2 \bar ":..:" e4 c a a d8( c) b( a) gis2 bes4.^"1)" a8 gis4 a a4. gis8 a4 a cis4. cis8 cis4. d8 d4. cis8 d4 d e e gis, a4. b8 b4. a8 a2 \bar ":..:" ...
Hoe ver -- keert ver -- kiest de jeugt, Bang voor "t' "'t aan" -- zigt van de Deugt, Gansch be -- rooft van ag -- ter -- den -- ken, Ve -- nus dienen die -- de nende op haar wen -- _ _ _ _ ken; Knecht en Slaaf van O -- _ ver -- _ daad, Zwem -- mende in on -- tuch -- tig -- he -- den, Doof voor smee -- ken en ge -- be -- den van de gul -- de mid -- del -- maat.