geschiedenis: Zwyg weste wind, zwyg zilvre vliet, / zwyg zilvre vliet


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-08-31 13:17:41
g'
admin
120

2015-09-11 11:24:56
g
minor
d'4 bes g d'2.~ d2. d4 bes g fis2 r4^"1)" g2 r4 a r4 bes r4 c r4 d r4 d4~ d d g8( f es d^"2)" c bes) a2 r4 r4 bes4 es8( d) c( bes) a4. g8 g2. \bar "||" ...
3/4
admin SelmaNoordergraaf
1) Kwartrust ontbreekt in bron. 2) C of D in bron.

2015-09-11 11:32:47
d'4 bes g d'2.~ d2. d4 bes g fis2 r4^"1)" g2 r4 a a2 r4 bes bes2 r4 c c2 r4 d d2 r4 d4~ d d g8( f es d^"2)" c bes) a2 r4 r4 bes4 es8( d) c( bes) a4. g8 g2. \bar "||" ...

2015-09-11 11:32:59
Zwyg wes -- te wind, _ zwyg zil -- vre vliet, zwyg zwyg zwyg zwyg zwyg zil _ vre vlie -- _ _ _ _ _ t Ont -- rust _ deez' _ schoo -- ne niet.

2015-09-11 11:34:12
Zwyg wes -- te wind, _ zwyg zil -- vre vliet, zwyg zwyg zwyg zwyg zwyg zil _ vre vlie -- _ _ _ _ _ t Ont -- rust _ deez' _ schoo -- ne niet.

2015-09-16 14:37:43
d'4 bes g d'2.~ d2. d4 bes g fis2 r4^"1)" g2 r4 a2 r4 bes2 r4 c2 r4 d2 r4 d4~ d d g8( f es d^"2)" c bes) a2 r4 r4 bes4 es8( d) c( bes) a4. g8 g2. g2 r4 \bar "||" ...
Zwyg wes -- te wind, _ zwyg zil -- vre vliet, zwyg zwyg zwyg zwyg zwyg zil -- _ vre vlie -- _ _ _ _ _ t Ont -- rust _ deez' _ schoo -- ne niet.

2015-09-22 11:29:37
d'4 bes g d'2.~ d2. d4 bes g fis2 r4^"1)" g2 r4 a2 r4 bes2 r4 c2 r4 d2 r4 d4~ d d g8( f es d^"2)" c bes) a2 r4 r4 bes4 es8( d) c( bes) a4. g8 g2 r4 \bar "||" "|." ...

2015-09-22 11:29:37
d'4 bes g d'2.~ d2. d4 bes g fis2 r4^"1)" g2 r4 a2 r4 bes2 r4 c2 r4 d2 r4 d4~ d d g8( f es d^"2)" d c bes) a2 r4 r4 bes4 es8( d) c( bes) a4. g8 g2 r4 \bar "|." ...
1) Kwartrust ontbreekt in bron. 2) C of D in bron.