geschiedenis: Joris, moetje steeds Rinkinken, / En u eeuwig dronken drinken


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-08-31 13:17:41
g'
admin
120

2015-09-14 10:59:37
d
minor
d'4 a d e f g a a bes a g8( a) f( g) e( f) d( e) cis4 a ...
2/2
admin SelmaNoordergraaf

2015-09-14 11:04:28
d'4 a d e f g a a bes a g8( a) f( g) e( f) d( e) cis4 a d4. c8 bes4. a8 g( a) fis( g) a2 a4 a b8( c^"1)" a b cis d b cis) d2 e4 f g e f e8( d) d2 \bar ":..:" ...
1) Gepuncteerde achtste noot in bron.

2015-09-14 11:04:48
Jo -- ris, moet -- je steeds Rin -- kin -- ken, En u eeu _ -- wig _ dron -- _ ken _ drin -- ken,

2015-09-14 11:06:39
Jo -- ris, moet -- je steeds Rin -- kin -- ken, En u eeu _ -- _ wig _ dron -- _ ken _ drin -- ken,

2015-09-14 11:06:51
Jo -- ris, moet -- je steeds Rin -- kin -- ken, En u eeu -- _ wig _ dron -- _ ken _ drin -- ken, En gaan dwaa -- len langs _ de _ straat? Gy be -- gaa -- _ _ _ _ _ _ _ t, gy be -- gaat, Een dub -- belt kwaat.

2015-09-14 11:07:14
Jo -- ris, moet -- je steeds Rin -- kin -- ken, En u eeu -- _ wig _ dron -- _ ken _ drin -- ken, En gaan dwaa -- len langs _ de _ straat? Gy be -- gaa -- _ _ _ _ _ _ _ t, gy be -- gaat, Een dub -- belt kwaat.

2015-09-21 14:39:45
Jo -- ris, moet -- je steeds Rin -- kin -- ken, En u eeu -- _ wig _ dron -- _ ken _ drin -- ken, En gaan dwaa -- len langs _ de _ straat? Gy be -- gaa -- _ _ _ _ _ _ _ t, gy be -- gaat, Een dub -- belt _ kwaat.

2015-09-21 14:39:45
d'4 a d e f g a a bes a g8( a) f( g) e( f) d( e) cis4 a d4. c8 bes4. a8 g( a) fis( g) a2 a4 a b8( c^"1)" a b cis d \ficta b cis) d2 e4 f g e f e8( d) d2 \bar ":..:" ...