geschiedenis: Myn beurs is plat Geworden, door 't verkeeren; / En, 'k heb geen nat, om myne keel te smeren


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-08-31 13:17:41
g'
admin
120

2015-09-30 10:27:23
g
major
g'2 g4 a g2. a4 g fis8( g) a( g) fis( e) d( c d e d4) d g2 g4 a g2. a4 g fis8( g) a( g) fis( e) d2 d \bar ":..:" ...
2/2
admin SelmaNoordergraaf

2015-09-30 10:42:01
g'2 g4 a g2. a4 g fis8( g) a( g) fis( e) d( c d e d4) d g2 g4 a g2. a4 g fis8( g) a( g) fis( e) d2 d \bar ":..:" g4 fis g a b4. c8 b4 a g fis g a b4. c8 b4 a g2 g g fis4 fis g fis8( g) a( g) fis( e)^"1)" d2 d d4 d cis cis d4. e8 d4 c b c b a g8( fis g) a ...
1) E of fis in bron.

2015-09-30 10:57:52
g'2 g4 a g2. a4 g fis8( g) a( g) fis( e) d( c d e d4) d g2 g4 a g2. a4 g fis8( g) a( g) fis( e) d2 d \bar ":..:" g4 fis g a b4. c8 b4 a g fis g a b4. c8 b4 a g2 g g fis4 fis g fis8( g) a( g) fis( e)^"1)" d2 d d4 d cis cis d4. e8 d4 c b c b a g8( fis g) a g4 a b c b a g1 g'4 fis g a d,8( c) d( e) fis4 d g fis g a d,1 g4 fis g a d,8( c) d( e) fis4 d g g g a d,1 g4 fis g a b4. c8 b4 a g fis g a b4.^"2)" c8 b4^"3)" a ...
1) E of fis in bron. 2) Ongepuncteerde kwartnoot in bron. 3) Halve noot in bron.

2015-09-30 11:11:13
g'2 g4 a g2. a4 g fis8( g) a( g) fis( e) d( c d e d4) d g2 g4 a g2. a4 g fis8( g) a( g) fis( e) d2 d \bar ":..:" g4 fis g a b4. c8 b4 a g fis g a b4. c8 b4 a g2 g g fis4 fis g fis8( g) a( g) fis( e)^"1)" e) d2 d d4 d cis cis d4. e8 d4 c b c b a g8( fis g) a g4 a b c b a g1 g'4 fis g a d,8( c) d( e) fis4 d g fis g a d,1 g4 fis g a d,8( c) d( e) fis4 d g g g a d,1 g4 fis g a b4. c8 b4 a g fis g a b4.^"2)" b4.^"1)" c8 b4^"3)" b4^"2)" a g2 g4 g g2 fis g4 fis8( g) a( g) fis( e) d2 d2 d4 d cis cis d4. e8 d4 c b c b a g8( fis g) a g4 a b c b a g2 ...
1) E of fis in bron. 2) Ongepuncteerde kwartnoot in bron. 3) 2) Halve noot in bron.

2015-09-30 11:13:11
g'2 g4 a g2. a4 g fis8( g) a( g) fis( e) d( c d e d4) d g2 g4 a g2. a4 g fis8( g) a( g) fis( e) d2 d \bar ":..:" g4 fis g a b4. c8 b4 a g fis g a b4. c8 b4 a g2 g g fis4 fis g fis8( g) a( g) fis( e) d2 d d4 d cis cis d4. e8 d4 c b c b a g8( fis g) a g4 a b c b a g1 g'4 fis g a d,8( c) d( e) fis4 d g fis g a d,1 g4 fis g a d,8( c) d( e) fis4 d g g g a d,1 g4 fis g a b4. c8 b4 a g fis g a b4.^"1)" c8 b4^"2)" a g2 g4 g g2 fis g4 fis8( g) a( g) fis( e) d2 d2 d4 d cis cis d4. e8 d4 c b c b a g8( fis g) a g4 a b c b a g2 g4 g g2 fis g4 g g fis8( e) d4 d8 d8 d4 e fis8 g fis( g) fis4 e d2. d4( g) fis( g) a b4.( c8) b4 a g8( fis g) a b4.( c8) b4 a( g) fis( g) a g4.( a8 g4) a b c b a g1 \bar "|." ...

2015-09-30 11:14:19
g'2 g4 a g2. a4 g fis8( g) a( g) fis( e) d( c d e d4) d g2 g4 a g2. a4 g fis8( g) a( g) fis( e) d2 d \bar ":..:" g4 fis g a b4. c8 b4 a g fis g a b4. c8 b4 a g2 g g fis4 fis g fis8( g) a( g) fis( e) d2 d d4 d cis cis d4. e8 d4 c b c b a g8( fis g) a g4 a b c b a g1 g'4 fis g a d,8( c) d( e) fis4 d g fis g a d,1 g4 fis g a d,8( c) d( e) fis4 d g g g a d,1 g4 fis g a b4. c8 b4 a g fis g a b4.^"1)" c8 b4^"2)" a g2 g4 g g2 fis g4 fis8( g) a( g) fis( e) d2 d2 d4 d cis cis d4. e8 d4 c b c b a g8( fis g) a g4 a b c b a g2 g4 g g2 fis g4 g g fis8( e) d4 d8 d8 d4 e fis8 g fis( g) fis4 e d2. d4( g) fis( g) a b4.( c8) b4 a g8( g( fis g) a b4.( c8) b4 a( g) fis( g) a g4.( a8 g4) a b c b a g1 \bar "|." ...

2015-09-30 11:46:17
Myn beurs is plat Ge -- wor -- den _, door _ "'t ver" -- _ kee -- _ _ _ _ ren; En, "'k heb" geen nat, Om my -- ne _ keel _ te _ smee -- ren;

2015-10-08 10:19:47
g'2 g4 a g2. a4 g fis8( g) a( g) fis( e) d( c d e d4) d g2 g4 a g2. a4 g fis8( g) a( g) fis( e) d2 d \bar ":..:" g4 fis g a b4. c8 b4 a g fis g a b4. c8 b4 a g2 g g fis4 fis g fis8( g) a( g) fis( e) d2 d d4 d cis cis d4. e8 d4 c b c b a g8( fis g) a g4 a b c b a g1 g'4 fis g a d,8( c) d( e) fis4 d g fis g a d,1 g4 fis g a d,8( c) d( e) fis4 d g g g a d,1 g4 fis g a b4. c8 b4 a g fis g a b4.^"1)" c8 b4^"2)" a g2 g4 g g2 fis g4 fis8( g) a( g) fis( e) d2 d2 d4 d cis cis d4. e8 d4 c b c b a g8( fis g) a g4 a b c b a g2 g4 g g2 fis g4 g g fis8( e) d4 d8 d8 d4 e fis8 g fis( g) fis4 e d2. d4( g) fis( g) a b4.( c8) b4 a g( fis g) a b4.( c8) b4 a( g) fis( g) a g4.( a8 g4) a b c b a g1 \bar "|." ...
Myn beurs is plat Ge -- wor -- den _, door _ "'t ver" -- _ kee -- _ _ _ _ ren; En, "'k heb" geen nat, Om my -- ne _ keel _ te _ smee -- ren; En myn' maag, vol dui -- zend kreu -- ken, Houd niet op, van steeds te jeu -- ken, En, zy plaagt my, En laat my _ nim -- _ mer _ vry; Ik ben van elk ver -- laa -- ten, En elk een schynt my te haa -- _ _ ten, Maar, Ar -- moe blyft my steeds by. "'K heb" geen bed om op _ te _ slaa -- pen, En geen stoel in huis; Een oud Beed -- laar is _ myn _ wa -- pen, op een kreu -- ple luis; "'K heb" geen nood my vol te drin -- ken, Noch myn a -- dem van te stin -- ken, Want, vrien -- den weet, Dat ik zeer _ ma -- _ ger _ eet; Noch -- tans "ben 'k" wel te vre -- den, Glad van vel, en rap van le -- _ _ den, En be -- kreun my aan geen leet. Schar -- bier, Karn -- melk, en oud -- bak -- ken _ Bol -- len, Ver -- strek -- ken my "'t ge" -- woon _ lyk ban -- ket, "Als 'k" _ maar _ mag roo -- _ ken, En wak -- _ _ ker smoo -- _ ken, "Als 'k" _ maar _ mag roo -- _ _ ken, "Gaa 'k" vro -- lyk te bed'.

2015-10-08 10:19:47
g'2 g4 a g2. a4 g fis8( g) a( g) fis( e) d( c d e d4) d g2 g4 a g2. a4 a4^"1)" g fis8( g) a( g) fis( e) d2 d \bar ":..:" g4 fis g a b4. c8 b4 a g fis g a b4. c8 b4 a g2 g g fis4 fis g fis8( g) a( g) fis( e) d2 d d4 d cis cis d4. e8 d4 c b c b a g8( fis g) a g4 a b c b a g1 g'4 fis g a d,8( c) d( e) fis4 d g fis g a d,1 g4 fis g a d,8( c) d( e) fis4 d g g g a d,1 g4 fis g a a^"1)" b4. c8 b4 a g fis g a b4.^"1)" a^"1)" b4.^"2)" c8 b4^"2)" b4^"3)" a g2 g4 g g2 fis g4 fis8( g) a( g) fis( e) d2 d2 d4 d cis cis d4. e8 d4 c b c b a g8( fis g) a g4 a b c b a g2 g4 g g2 fis g4 g g fis8( e) d4 d8 d8 d4 e fis8 g fis( g) fis4 e d2. d4( g) fis( g) a b4.( c8) b4 a g( fis g) a b4.( c8) b4 a( g) fis( g) a g4.( a8 g4) a a^"1)" b c b a g1 \bar "|." ...
Myn beurs is plat Ge -- wor -- den _, den, _ door _ "'t ver" -- _ kee -- _ _ _ _ ren; En, "'k heb" geen nat, Om my -- ne _ keel _ te _ smee -- ren; En myn' maag, vol dui -- zend kreu -- ken, Houd niet op, van steeds te jeu -- ken, En, zy plaagt my, En laat my _ nim -- _ mer _ vry; Ik ben van elk ver -- laa -- ten, En elk een schynt my te haa -- _ _ ten, Maar, Ar -- moe blyft my steeds by. "'K heb" geen bed om op _ te _ slaa -- pen, En geen stoel in huis; Een oud Beed -- laar is _ myn _ wa -- pen, op een kreu -- ple luis; "'K heb" geen nood my vol te drin -- ken, Noch myn a -- dem van te stin -- ken, Want, vrien -- den weet, Dat ik zeer _ ma -- _ ger _ eet; Noch -- tans "ben 'k" wel te vre -- den, Glad van vel, en rap van le -- _ _ den, En be -- kreun my aan geen leet. Schar -- bier, Karn -- melk, en oud -- bak -- ken _ Bol -- len, Ver -- strek -- ken my "'t ge" -- woon _ lyk ban -- ket, "Als 'k" _ maar _ mag roo -- _ ken, En wak -- _ _ ker smoo -- _ ken, "Als 'k" _ maar _ mag roo -- _ _ ken, "Gaa 'k" vro -- lyk te bed'.
1) G of A in bron. 2) Ongepuncteerde kwartnoot in bron. 2) 3) Halve noot in bron.