geschiedenis: Al wie zich begeeft tot paaren, / Waagt zich aan een reeks gevaaren


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-08-31 13:17:41
g'
admin
120

2015-10-01 11:02:13
bes
major
d2 bes4 f2 f4 es2 es4 d2 d4 c2 d4 bes2 c4 c2 bes4 a2 f4 c2 d4 es2 g,4 c2 bes4 a2. c2 f4 d2 g4 e2 f4 f2. \bar ":..:" ...
3/4
admin SelmaNoordergraaf
In de bron heeft het lied 1 mol als voortekening. De voortekening is aangepast omdat het lied in Bes majeur staat.

2015-10-01 11:05:52
d2 d'2 bes4 f2 f'2 f4 es2 es4 d2 d4 c2 d4 bes2 c4 c2 bes4 a2 f4 c2 c'2 d4 es2 g,4 c2 bes4 a2. c2 f4 d2 g4 e2 f4 f2. \bar ":..:" ...

2015-10-01 11:07:30
d'2 bes4 f'2 f4 es2 es4 f4 d2 d4 c2 d4 bes2 c4 c2 bes4 a2 f4 c'2 d4 es2 g,4 c2 bes4 a2. c2 f4 d2 g4 e2 f4 f2. \bar ":..:" c2 d4 es2 es4 d2 es4 c2 c4 d2 c4 bes2 a4 g2 f4 f2. d'2 e4 f2. f2 f,4 bes2 c4 c2 bes4 bes2 \bar ":..:" ...

2015-10-01 11:08:57
Al wie zich be -- geeft tot paa -- ren, Waagt zich aan een reeks ge -- vaa -- ren, Zoo ja -- loers -- heit hem ver -- zelt; Die "'t hart" on -- op -- houd -- lyk kwelt;

2015-10-01 11:11:11
Al wie zich be -- geeft tot paa -- ren, Waagt zich aan een reeks ge -- vaa -- ren, Zoo ja -- loers -- heit hem ver -- zelt; Die "'t hart" on -- op -- houd -- lyk kwelt; Want, wie kan een Vrouw be -- waa -- ren, Die haar' drift geen' paa -- len stelt? paa -- len stelt? Dies neem nooit een Vrouw om "'t gelt".

2015-10-13 16:02:35
Al wie zich be -- geeft tot paa -- ren, Waagt zich aan een reeks ge -- vaa -- ren, Zoo ja -- loers -- heit hem ver -- zelt; Die "'t hart" on -- op -- houd -- lyk kwelt; Want, wie kan een Vrouw be -- waa -- ren, Die haar' drift geen' paa -- len stelt? paa -- len stelt? Dies neem nooit een Vrouw om "'t gelt". gelt."

2015-10-19 13:05:25
d'2 bes4 f'2 f4 es2 f4 d2 d4 c2 d4 bes2 c4 c2 bes4 a2 f4 c'2 d4 es2 g,4 c2 bes4 a2. c2 f4 d2 g4 e2 f4 f2. \bar ":..:" c2 d4 es2 es4 d2 es4 c2 c4 d2 c4 bes2 a4 g2 f4 f2. d'2 e4 f2. f2 f2^"1)" f,4 bes2 c4 c2 bes4 bes2 \bar ":..:" ...
In de bron heeft het lied 1 mol als voortekening. De voortekening is aangepast omdat het lied in Bes majeur staat. 1) E of F in bron.

2015-10-19 13:05:25
major lydian
In de bron heeft het lied 1 mol als voortekening. De voortekening is aangepast omdat het lied in Bes majeur staat. 1) E of F in bron.