geschiedenis: Ik lach met Venus kwikken, / Zy zoekt my te verstrikken


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-08-31 13:17:41
g'
admin
120

2015-10-05 15:02:24
g
mixolydian
4*1
g4 g a b c d2 d4. d8 e4 d c b a2 g4 b8( c) d4 c b a g2 d g8 a b( c) g a b( a) g8 a b c d2 d4 c b a g2 d g4 a8 b c4 a8.( g16) g2. \bar "|." ...
2/2
admin SelmaNoordergraaf

2015-10-20 11:11:22
Ik lach met Ve -- nus kwik -- ken, Ik lach met Ve -- nus kwik -- ken, Zy _ zoekt my te ver -- strik -- ken, Ik be -- lach, _ Ik be -- lach, _ Ik be -- lach haar schoon, En ver -- breek de py -- len, Van Ku -- pi -- do, haar _ Zoon.

2017-12-07 16:19:45
...

2017-12-07 16:20:30
treble
...
SelmaNoordergraaf peterk

2017-12-07 16:20:30
...