geschiedenis: Schenk my weder Wyn in deez'. glazen; / My lust verheugt en zoet te raazen


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-08-31 13:17:41
g'
admin
120

2015-10-05 15:58:39
c
major
8*4
e'4. d8 e4 d8 c d4 g, c2 c8 c c d e4 e8 e4 e e8( d e f e4) d8 d d4 c8 b a4. g8 g2 \bar ":..:" ...
2/2
admin SelmaNoordergraaf

2015-10-05 15:59:07
e'4. d8 e4 d8 c d4 g, c2 c8 c c d e4 e4.^"1)" e8 e4 e4.^"1)" e e8( d e f e4) d8 d d4 c8 b a4. g8 g2 s2 \bar ":..:" ...
1) Ongepuncteerde kwartnoot in bron.

2015-10-05 16:06:34
e'4. d8 e4 d8 c d4 g, c2 c8 c c d e4.^"1)" e8 e4.^"1)" e e4 e4 e8( d e f e4) d8 d d4 c8 b a4. g8 g2 s2 \bar ":..:" ...

2015-10-05 16:26:57
e'4. d8 e4 d8 c d4 g, c2 c8 c c d e4.^"1)" e8 e4 e4 e8( d e f e4) d8 d d4 c8 b a4. g8 g2 s2 \bar ":..:" r8 g8 g g c4 c c8( d c d e f e d c d e f g4 d8) e d4. d8 c2 \bar ":..:" ...

2015-10-05 16:28:21
e'4. d8 e4 d8 c d4 g, c2 c8 c c d e4.^"1)" e8 e4 e4 e8( d e f e4) d8 d d4 c8 b a4. g8 g2 s2 \bar ":..:" r8 g8 g g c4 c c8( d c d e f e d c d e f g4 d8) e d4. d8 c8^"2)" c2 \bar ":..:" e4 f d4. e8 c4 c8 b a2 a b8 c d4 d d8( c d e d b c d e4) e8 f g8( f16 e d e c d b4) g r4 c4 a f' e4. f8 d e cis8. d16 d2 r8 g8 g g c4 c c8( d c d e f e d c d e f g4 f8) e d4. c8 c2 \bar ":..:" ...
1) Ongepuncteerde kwartnoot in bron. 2) C of D in bron.

2015-10-05 16:33:57
e'4. d8 e4 d8 c d4 g, c2 c8 c c d e4.^"1)" e8 e4 e4 e8( d e f e4) d8 d d4 c8 b a4. g8 g2 \bar ":..:" r8 g8 g g c4 c c8( d c d e f e d c d e f g4 d8) e d4. c8^"2)" c2 \bar ":..:" e4 f d4. e8 c4 c8 b a2 a a4 b8 c d4 d d8( c d e d b c d e4) e8 f g8( f16 e d e c d b4) g r4 c4 a f' e4. f8 d e cis8. d16 d2 r8 g8 g,8 g g c4 c c8( d c d e f e d c d e f g4 f8) e d4. c8 c2 \bar ":..:" ...

2015-10-05 16:42:44
Schenk my we -- der Wyn in deez'. gla -- zen; My lust ver -- heugt en zoet te raa _ _ _ _ zen, Want wie weet hoe lang ik leef.

2015-10-21 16:25:16
Schenk my we -- der Wyn in deez'. gla -- zen; My lust ver -- heugt en zoet te raa _ _ _ _ zen, Want wie weet hoe lang ik leef. Ik ben nu recht rin -- kin -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kers op myn dreef, Laat ter -- wyl Ku -- pid' met zyn' dwaa -- zen, Door al "'t veld" tri -- omf _ _ _ _ _ _ _ _ gaan uyt blaa -- _ _ _ _ _ _ _ zen, Si -- leen, Si -- leen, tap Wyn, tap Wyn, ik beef, Ik ben nu recht rin -- kin -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kers op myn dreef.

2015-10-21 16:25:16
Schenk my we -- der Wyn in deez'. gla -- zen; My lust ver -- heugt en zoet te raa -- _ _ _ _ zen, Want wie weet hoe lang ik leef. Ik ben nu recht rin -- kin -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kers op myn dreef, Laat ter -- wyl Ku -- pid' met zyn' dwaa -- zen, Door al "'t veld" tri -- omf _ _ _ _ _ _ _ _ gaan uyt blaa -- _ _ _ _ _ _ _ zen, Si -- leen, Si -- leen, tap Wyn, tap Wyn, ik beef, Ik ben nu recht regt rin -- kin -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kers op myn dreef.