geschiedenis: Ach! wat behaagt het Fluitespel, / Myn hart en jonge zinnen


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-08-31 13:17:41
g'
admin
120

2015-10-05 17:04:16
a
minor
r4. a8 a4. a8 gis4. gis8 a4. a8 e4. d8 c4. c8 b4. a8 e'2 a,4. a'8 a4. a8 gis4. gis8 a4. a8 e4. d8 c4. c8 b4 a e'2 a ...
2/2
admin SelmaNoordergraaf
In de bron is het lied een octaaf lager in de bassleutel genoteerd.

2015-10-05 17:09:24
r4. a8 a4. a8 gis4. gis8 a4. a8 e4. d8 c4. c8 b4. a8 e'2 a,4. a'8 a4. a8 gis4. gis8 a4. a8 e4. d8 c4. c8 b4 a e'2 a, a4. a8 d4. c8 b4. a g4. e8 f4.^"1)" e8 d4. d8 g4. g8 c,2. c8^"2)" c d4. e8 f4. d8 e4. d8 c4. c8 b4 a e'4. e8 a,1 \bar "|." ...
In de bron is het lied een octaaf lager in de bassleutel genoteerd. 1) Ongepuncteerde kwartnoot in bron. 2) Kwartnoot in bron.

2015-10-05 17:09:55
r4. a8 a4. a8 gis4. gis8 a4. a8 e4. d8 c4. c8 b4. a8 e'2 a,4. a'8 a4. a8 gis4. gis8 a4. a8 e4. d8 c4. c8 b4 a e'2 a, a4. a'4. a8 d4. c8 b4. a a8 g4. e8 f4.^"1)" e8 d4. d8 g4. g8 c,2. c8^"2)" c d4. e8 f4. d8 e4. d8 c4. c8 b4 a e'4. e8 a,1 \bar "|." ...
Ach! wat be -- haagt het Flui -- te spel, Myn hart en jon -- ge zin -- nen, Ik heb een aar -- dig jong ge -- zel, Die daar -- om is te min -- nen, Ik be -- min hem, ik be -- kent, Al -- leen -- ig om zyn In -- stru -- ment, Ik nam hem tot knecht, al -- leen, Om dat hy speelt zoo on -- ge -- neem.

2015-10-20 11:23:16
Ach! wat be -- haagt het Flui -- te spel, Myn hart en jon -- ge zin -- nen, Ik heb een aar -- dig jong ge -- zel, Die daar -- om is te min -- nen, Ik be -- min hem, ik be -- kent, Al -- leen -- ig om zyn In -- stru -- ment, Ik nam hem tot knecht, al -- leen, Om dat hy speelt zoo on -- ge -- neem. meen.

2015-10-21 16:31:10
In de bron is het lied een octaaf lager in de bassleutel genoteerd. In de bron begint het lied met een kwartrust en een hele rust. 1) Ongepuncteerde kwartnoot in bron. 2) Kwartnoot in bron.

2015-10-21 16:33:33
r4. r4.^"1)" a8 a4. a8 gis4. gis8 a4. a8 e4. d8 c4. c8 b4. a8 e'2 a,4. a'8 a4. a8 gis4. gis8 a4. a8 e4. d8 c4. c8 b4 a e'2 a, a'4. a8 d4. c8 b4. a8 g4. e8 f4.^"1)" f4.^"2)" e8 d4. d8 g4. g8 c,2. c8^"2)" c8^"3)" c d4. e8 f4. d8 e4. d8 c4. c8 b4 a e'4. e8 a,1 \bar "|." ...
In de bron is het lied een octaaf lager in de bassleutel genoteerd. In de bron begint het lied met een kwartrust 1) Kwartrust en een hele rust. rust in bron. 1) 2) Ongepuncteerde kwartnoot in bron. 2) 3) Kwartnoot in bron.

2015-10-21 16:33:33
Ach! wat be -- haagt het Flui -- te -- spel, Myn hart en jon -- ge zin -- nen, Ik heb een aar -- dig jong ge -- zel, Die daar -- om is te min -- nen, Ik be -- min hem, ik be -- kent, Al -- leen -- ig om zyn In -- stru -- ment, Ik nam hem tot knecht, al -- leen, Om dat hy speelt zoo on -- ge -- meen.

2018-04-18 14:32:00
bass
r4.^"1)" a8 a,8 a4. a8 gis4. gis8 a4. a8 e4. d8 c4. c8 b4. a8 e'2 a,4. a'8 a4. a8 gis4. gis8 a4. a8 e4. d8 c4. c8 b4 a e'2 a, a'4. a8 d4. c8 b4. a8 g4. e8 f4.^"2)" e8 d4. d8 g4. g8 c,2. c8^"3)" c d4. e8 f4. d8 e4. d8 c4. c8 b4 a e'4. e8 a,1 \bar "|." ...
SelmaNoordergraaf ellenvdg
In de bron is het lied een octaaf lager in de bassleutel genoteerd. 1) Kwartrust en hele rust in bron. 2) Ongepuncteerde kwartnoot in bron. 3) Kwartnoot in bron.