geschiedenis: Zing en dans, stook vreugdevuuren, / Zing en dans, Den Vyand zugt


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-08-31 13:17:41
g'
admin
120

2015-10-15 16:49:20
g
mixolydian
8*2
d8 d g16( a g a b c b c d8) e d8. c16 b8 g r4 r2 r4 d8 d g16( a g a b c b c d8) e d8. c16 b8 g r8 b16 a b8 a b a16( g) a4 a8 a a16( b a g fis g fis e d4) r8 d'16 d16 d( e d c b c b a g8) b a8.^"1)" g16 a4 r16^"2)" d16 c b8 e cis4^"3)" d16 d2. \bar ":..:" ...
2/2
admin SelmaNoordergraaf
1) Ongepuncteerde achtste noot in bron. 2) Achtste rust in bron. 3) Gepuncteerde kwartnoot in bron.

2015-10-15 16:53:38
d8 d g16( a g a b c b c d8) e d8. c16 b8 g r4 r2 r4 d8 d g16( a g a b c b c d8) e d8. c16 b8 g r8 b16 a b8 a b a16( g) a4 a8 a a16( b a g fis g fis e d4) r8 d'16 d16 d( e d c b c b a g8) b a8.^"1)" g16 a4 r16^"2)" d16 c b8 e cis4^"3)" d16 d2. \bar ":..:" a8 b c c c8. b16 b4 r8 c16 d e( f e d c d c b b4^"3)" r8 b16 c d( e d c b c b a g8) b a8. g16 fis8 d r8 d'16 d d2~ d2~ d2~ d4. c16 b a8 b b a16( g) g( fis g a g a fis g a g a b a b g a b4.) d16 d d8 c16( b) b8^"4)" a16( g) g4. d'16 d d8 c16( b) b8 a16( g) g8 a8 d, fis \pv g4 s4 \bar ":|." \sv g1 \xv \bar ":..:" ...
1) Ongepuncteerde achtste noot in bron. 2) Achtste rust in bron. 3) Gepuncteerde kwartnoot in bron. 4) Gepuncteerde achtste noot in bron.

2015-10-15 16:57:45
Zing en dans, _ _ _ _ _ _ _ _ stook vreug -- de vuu -- ren, Zing en dans, _ _ _ _ _ _ _ _ stook vreug -- de vuu -- ren, Zing en dans, Den Vy -- and _ zugt, Zing en dans, _ _ _ _ _ _ _ _ Zing en dans _ _ _ _ _ _ _ _ Den Vy -- and zugt, En Mons beeft voor "'t krygs" -- ge -- rucht,

2015-11-09 12:42:51
Zing en dans, _ _ _ _ _ _ _ _ stook vreug -- de vuu -- ren, Zing en dans, _ _ _ _ _ _ _ _ stook vreug -- de vuu -- ren, Zing en dans, Den Vy -- and _ zugt, Zing en dans, _ _ _ _ _ _ _ _ Zing en dans _ _ _ _ _ _ _ _ Den Vy -- and zugt, En Mons beeft voor "'t krygs" -- ge -- rucht, Zing en dans in "d' o" -- pen lucht, Zing en dans, _ _ _ _ _ _ _ _ Zing en dans, _ _ _ _ _ _ _ _ En vlecht Lauw -- rie -- ren, Zing en dans, _ _ _ Zing en dans, De Vy -- and _ vlugt, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Zing en dans, De _ Vy -- and _ vlugt, Zing en dans, De _ Vy -- and _ vlugt, De Vy -- and vlugt, vlugt.

2015-11-09 17:45:39
d8 d g16( a g a b c b c d8) e d8. c16 b8 g r4 r2 r4 d8 d g16( a g a b c b c d8) e d8. c16 b8 g r8 r8^"1)" b16 a b8 a b a16( g) a4 a8 a a16( b a g fis g fis e d4) r8 d'16 d16 d( e d c b c b a g8) b a8.^"1)" a8.^"2)" g16 a4 r16^"2)" r16^"3)" d16 c b8 e cis4^"3)" cis4^"4)" d16 d2. \bar ":..:" a8 b c c c8. b16 b4 r8 c16 d e( f e d c d c b b4^"3)" b4) r8 b16 c d( e d c b c b a g8) b a8. g16 fis8 d r8 d'16 d d2~ d2~ d2~ d4. c16 b a8 b b a16( g) g( fis g a g a fis g a g a b a b g a b4.) d16 d d8 c16( b) b8^"4)" b8^"5)" a16( g) g4. d'16 d d8 c16( b) b8 a16( g) g8 a8 d, fis \pv g4 s4 \bar ":|." \sv g1 \xv \bar ":..:" ...
Zing en dans, _ _ _ _ _ _ _ _ stook vreug -- de vuu -- ren, Zing en dans, _ _ _ _ _ _ _ _ stook vreug -- de vuu -- ren, Zing en dans, Den Vy -- and _ zugt, Zing en dans, _ _ _ _ _ _ _ _ Zing en dans _ _ _ _ _ _ _ _ Den Vy -- and zugt, En Mons beeft voor "'t krygs" -- ge -- rucht, Zing en dans in "d' o" -- pen lucht, Zing en dans, _ _ _ _ _ _ _ _ Zing en dans, _ _ _ _ _ _ _ _ En vlecht Lauw -- rie -- ren, Zing en dans, _ _ _ Zing en dans, De Vy -- and _ vlugt, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Zing en dans, De _ Vy -- and _ vlugt, Zing en dans, De _ Vy -- and _ vlugt, De Vy -- and vlugt, vlugt.
1) Hele rust in bron. 2) Ongepuncteerde achtste noot in bron. 2) 3) Achtste rust in bron. 3) 4) Gepuncteerde kwartnoot in bron. 4) 5) Gepuncteerde achtste noot in bron.

2015-11-09 17:46:42
d8 d g16( a g a b c b c d8) e d8. c16 b8 g r4 r2 r4 d8 d g16( a g a b c b c d8) e d8. c16 b8 g r8^"1)" b16 a b8 a b a16( g) a4 a8 a a16( b a g fis g fis e d4) r8 d'16 d16 d( e d c b c b a g8) b a8.^"2)" g16 a4 r16^"3)" r8 d16 c b8 e cis4^"4)" cis8.^"3)" d16 d2. \bar ":..:" a8 b c c c8. b16 b4 r8 c16 d e( f e d c d c b b4) a4) r8 b16 c d( e d c b c b a g8) b a8. a8^"2)" g16 fis8 d r8 d'16 d d2~ d2~ d2~ d4. c16 b a8 b b a16( g) g( fis g a g a fis g a g a b a b g a b4.) d16 d d8 c16( b) b8^"5)" b8^"4)" a16( g) g4. d'16 d d8 c16( b) b8 a16( g) g8 a8 d, fis \pv g4 s4 \bar ":|." \sv g1 \xv \bar ":..:" ...
1) Hele rust in bron. 2) Ongepuncteerde achtste noot in bron. 3) Achtste rust in bron. 4) Gepuncteerde kwartnoot in bron. 5) 4) Gepuncteerde achtste noot in bron.

2015-11-09 17:46:42
d8 d g16( a g a b c b c d8) e d8. c16 b8 g r4 r2 r4 d8 d g16( a g a b c b c d8) e d8. c16 b8 g r8^"1)" b16 a b8 a b a16( g) a4 a8 a a16( b a g fis g fis e d4) r8 d'16 d16 d( e d c b c b a g8) b a8.^"2)" g16 a4 r8 d16 c b8 e cis8.^"3)" d16 d2. \bar ":..:" a8 b c c c8. b16 b4 r8 c16 d e( f e d c d c b a4) r8 b16 c d( e d c b c b a g8) b a8^"2)" a8.^"2)" g16 fis8 d r8 d'16 d d2~ d2~ d2~ d4. c16 b a8 b b a16( g) g( fis g a g a fis g a g a b a b g a b4.) d16 d d8 c16( b) b8^"4)" a16( g) g4. d'16 d d8 c16( b) b8 a16( g) g8 a8 d, fis \pv g4 s4 \bar ":|." \sv g1 \xv \bar ":..:" ...