geschiedenis: Op kusjes, kneepjes, wenkjes, lonkjes, / noot Fillis my gestaâg te gast


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-08-31 13:17:41
g'
admin
120

2015-11-05 15:33:06
bes
major
8*1
f8 bes( c) d c( d) es d( es) f es f g f( g) d c( d) bes a4 bes8 bes4 ...
3/8
admin SelmaNoordergraaf
De bron geeft 6/8 aan als maatsoort, maar de meeste maten hebben in de bron een waarde van drie achtste noten. Tijdens deze rusten speelt de basso continuo. De basso continuo voor deze maten staat genoteerd in de bron.

2015-11-05 15:51:04
f8 bes( c) d c( d) es d( es) f es f g f( g) d c( d) bes a4 bes8 bes4 f8 bes( c) d c( d) es d4. r8 r8 f8 g,4 a8 bes4 c8 a4( g8) f4 f'8 c( d) es d( c) d c4. r8 r8 f8 c( d) es d( c) d c4. r8 r8 f,8 g( a) bes a( bes) c bes4. r8 r8 ...

2015-11-05 15:51:20
f8 bes( c) d c( d) es d( es) f es f g f( g) d c( d) bes a4 bes8 bes4 f8 bes( c) d c( d) es d4. r8 r8 f8 g,4 a8 bes4 c8 a4( g8) f4 f'8 c( d) es d( c) d c4. r8 r8 f8 c( d) es d( c) d c4. r8 r8 f,8 g( a) bes a( bes) c bes4. r8 r8 c8 d( e) f e4 f8 f4.^"1)" c4 bes8 a( g) f g( a) bes a4.(^"1)" a4) ...
De bron geeft 6/8 aan als maatsoort, maar de meeste maten hebben in de bron een waarde van drie achtste noten. 1) Ongepuncteerde kwartnoot in bron. 2) Tijdens deze rusten speelt de basso continuo. De basso continuo voor deze maten staat genoteerd in de bron.

2015-11-05 16:03:56
f8 bes( c) d c( d) es d( es) f es f g f( g) d c( d) bes a4 bes8 bes4 f8 bes( c) d c( d) es d4. r8 r8 f8 g,4 a8 bes4 c8 a4( g8) f4 f'8 c( d) es d( c) d c4. r8 r8 f8 c( d) es d( c) d c4. r8 r8 f,8 g( a) bes a( bes) c bes4. r8 r8 c8 d( e) f e4 f8 f4.^"1)" c4 bes8 a( g) f g( a) bes a4.(^"1)" a4) a4. ~^"1)" a4 ...

2015-11-05 16:17:08
f8 bes( c) d c( d) es d( es) f es f g f( g) d c( d) bes a4 bes8 bes4 f8 bes( c) d c( d) es d4. r8 r8 f8 g,4 a8 bes4 c8 a4( g8) f4 f'8 c( d) es d( c) d c4. r8 r8 f8 c( d) es d( c) d c4. r8 r8 f,8 g( a) bes a( bes) c bes4. r8 r8 c8 d( e) f e4 f8 f4.^"1)" c4 bes8 a( g) f g( a) bes a4. ~^"1)" a4 f8 bes4. c8( bes) c d4.^"1)" c4 d8 es( d) c d( bes) c c4. bes4 f'8 c4.^"1)" c4 d8 c4.^"1)" f, bes c d8( bes) es c4. bes4. r4. r4. r4. r4. r4. r4. \bar ":..:" ...

2015-11-05 16:24:25
...
Op kus -- _ jes, kneep -- _ jes, wenk -- _ jes, lonk -- jes, noot Fil -- _ lis my _ ge -- staâg te gast, Door zulk _ een spyz' _ ge -- voed, Schenkt zy my zul -- ke dronk -- _ jes, En nooit _ ben ik _ ver -- brast, Maar "d' al" -- _ ler -- groot -- _ ste last, "Die 'k" in _ die spy -- _ ze vind, Door wel -- _ lust o -- ver -- laa -- den, Is Dat _ ik my _ steeds wil, _ Maar nim -- mer, _ Maar nim -- mer, Maar nim -- _ mer kan _ ver -- zaa -- den, Maar nim -- mer, Maar nim -- mer, Nim -- mer kan -- _ ver -- zaa -- den.

2015-11-16 14:55:12
f8 bes( c) d c( d) es d( es) f es f g f( g) d c( d) bes a4 bes8 bes4 f8 bes( c) d c( d) es d4. r8 r8 f8 g,4 a8 bes4 c8 a4( g8) f4 f'8 c( d) es d( c) d c4. r8 r8 f8 c( d) es d( c) d c4. r8 r8 f,8 g( a) bes a( bes) c bes4. r8 r8 c8 d( e) f e4 f8 f4.^"1)" c4 bes8 a( g) f g( a) bes a4. ~^"1)" a4 f8 bes4. c8( bes) c d4.^"1)" c4 d8 es( d) c d( bes) c c4. bes4 f'8 c4.^"1)" c4 d8 c4.^"1)" f, bes c d8( bes) es c4. bes4. r4. r4.^"2)" r4. r4. r4. r4. r4. \bar ":..:" ...

2015-11-16 14:59:06
f8 bes( c) d c( d) es d( es) f es f g f( g) d c( d) bes a4 bes8 bes4 f8 bes( c) d c( d) es d4. r8 r8 f8 g,4 a8 bes4 c8 a4( g8) f4 f'8 c( d) es d( c) d c4. r8 r8 f8 c( d) es d( c) d c4. r8 r8 f,8 g( a) bes a( bes) c bes4. r8 r8 c8 d( e) f e4 f8 f4.^"1)" c4 bes8 a( g) f g( a) bes a4. ~^"1)" a4 f8 bes4. c8( bes) c d4.^"1)" c4 d8 es( d) c d( bes) c c4. bes4 f'8 c4.^"1)" c4 d8 c4.^"1)" f, bes c d8( bes) es c4. bes4. r4.^"2)" r4. r4. r4. r4. r4. \bar ":..:" ...
De bron geeft 6/8 aan als maatsoort, maar de meeste maten hebben in de bron een waarde van drie achtste noten. 1) Ongepuncteerde kwartnoot in bron. 2) Tijdens deze rusten speelt de basso continuo. De basso continuo voor deze speelt nog enkele maten staat genoteerd in de bron. door en sluit het lied af.

2015-11-16 14:59:06
De bron geeft 6/8 aan als maatsoort, maar de meeste maten hebben in de bron een waarde van drie achtste noten. 1) Ongepuncteerde kwartnoot in bron. 2) De In de bron speelt de basso continuo speelt nog enkele maten door en sluit het lied af.

2017-12-13 13:32:35
treble
SelmaNoordergraaf ellenvdg
De bron geeft 6/8 aan als maatsoort, maar de meeste maten hebben in de bron een waarde van drie achtste noten. maatsoort. 1) Ongepuncteerde kwartnoot in bron. 2) In de bron speelt de basso continuo nog enkele maten door en sluit het lied af.