geschiedenis: Hoe Zoetje, zou 'k uw hart met eenen darden deelen? / Dat kan onmooglyk zyn, Neen zoo wil ik niet streelen


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-08-31 13:17:41
g'
admin
120

2015-11-13 14:10:05
d
major
8*1
d8 d4 e8 fis4 g8 a4 a8 fis4 fis8 g4 fis8 e4 d8 a'4. a4 g8 fis4 e8 d4 cis8 b4.~ b4 e8 fis4 fis8 gis4 a8 gis4. e4 e8 a4 g8 fis4 e8 d4 e8 fis4 d8 e4.~ e4 e8 a4.~ a4 \bar ":..:" a'8 a4 g8 fis4 e8 d4.~ d4 cis8 b4 cis8 d4 e8 d8( cis b) g'4 fis8 e4 d8 cis4 b8 a4.~ a4 a8 b4 cis8 d4 e8 a,4 cis8 d4 g8 a4.^"1)" a, d~ d4 \bar ":..:" ...
6/8
admin SelmaNoordergraaf
In de bron is het lied een octaaf lager in de bassleutel genoteerd.

2015-11-13 14:13:41
d8 d4 e8 fis4 g8 a4 a8 fis4 fis8 g4 fis8 e4 d8 g4( fis8) e4( d8) a'4. a4 g8 fis4 e8 d4 cis8 b4.~ b4 e8 fis4 fis8 gis4 a8 gis4. e4 e8 a4 g8 fis4 e8 d4 e8 fis4 d8 e4.~ e4 e8 a4.~ a4 \bar ":..:" a'8 a4 g8 fis4 e8 d4.~ d4 cis8 b4 cis8 d4 e8 d8( cis b) g'4 fis8 e4 d8 cis4 b8 a4.~ a4 a8 b4 cis8 d4 e8 a,4 cis8 d4 g8 a4.^"1)" a, d~ d4 \bar ":..:" ...
Hoe Zoet -- je, "zou 'k" uw hart met ee -- nen dar -- _ den _ dee -- len? Dat kan on -- moog -- lyk zyn, _ Neen zoo wil ik niet stree -- len;
In de bron is het lied een octaaf lager in de bassleutel genoteerd. 1) Ongepuncteerde kwartnoot in bron.

2015-11-13 14:14:08
Hoe Zoet -- je, "zou 'k" uw hart met ee -- nen dar -- _ den _ dee -- len? Dat kan on -- moog -- lyk zyn, _ Neen zoo wil ik niet stree -- len; Een dar -- de werd "in 't" spel der Lief -- de niet _ ge -- dult: Zulks "is 't" uw ei -- gen schuld, _ Dat ik myn har -- te sche -- _ _ nk aan een ge -- trou -- wer Maagd, _ Die "'t geen" my toe -- be -- hoord, Geen an -- der op en draagt. _

2015-12-04 14:27:03
Hoe Zoet -- je, "zou 'k" uw hart met ee -- nen dar -- _ den _ dee -- len? Dat kan on -- moog -- lyk zyn, _ Neen zoo wil ik niet stree -- len; Een dar -- de werd "in 't" spel der Lief -- de niet _ ge -- dult: _ Zulks "is 't" uw ei -- gen schuld, _ Dat ik myn har -- te sche -- _ _ nk aan een ge -- trou -- wer Maagd, _ Die "'t geen" my toe -- be -- hoord, Geen an -- der op en draagt. _

2015-12-04 17:07:20
d8 d4 e8 fis4 g8 a4 a8 fis4 fis8 g4( fis8) e4( d8) a'4. a4 g8 fis4 e8 d4 cis8 b4.~ b4 e8 fis4 fis8 gis4 a8 gis4. e4 e8 a4 g8 fis4 e8 d4 e8 fis4 d8 e4.~ e4 e8 a4.~ a,4.~ a4 \bar ":..:" a'8 a4 g8 fis4 e8 d4.~ d4 cis8 b4 cis8 d4 e8 d8( cis b) g'4 fis8 e4 d8 cis4 b8 a4.~ a4 a8 b4 cis8 d4 e8 a,4 cis8 d4 g8 a4.^"1)" a, d~ d4 \bar ":..:" ...
Hoe Zoet -- je, "zou 'k" uw hart met ee -- nen dar -- _ den _ dee -- len? Dat kan on -- moog -- lyk zyn, _ Neen zoo wil ik niet stree -- len; Een dar -- de werd "in 't" spel der Lief -- de niet _ ge -- dult: _ Zulks "is 't" uw ei -- gen schuld, _ Dat ik myn har -- te sche -- _ _ nk aan een ge -- trou -- wer Maagd, _ Die "'t geen" "Die't" geen my toe -- be -- hoord, Geen an -- der op en draagt. _

2015-12-04 17:07:20
Hoe Zoet -- je, "zou 'k" uw hart met ee -- nen dar -- _ den _ dee -- len? Dat kan on -- moog -- lyk zyn, _ Neen zoo wil ik niet stree -- len; Een dar -- de werd "in 't" spel der Lief -- de niet _ ge -- dult: _ Zulks "is 't" uw ei -- gen schuld, _ Dat ik myn har -- te sche -- _ _ nk aan een ge -- trou -- wer Maagd, _ "Die't" "Die 't" geen my toe -- be -- hoord, Geen an -- der op en draagt. _