geschiedenis: De Chamiljoen myn vrind, / Gy zegt, men nergens vind


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-08-31 13:17:41
g'
admin
120

2015-11-16 16:24:19
c
dorian
4*1
g4 c d b4.^"+" c8 c2. d4 es4. f8 f4.^"+" g8 g2. as4 f4. es8 d4. c8 b2. b4 c4. d8 es( c) d( es) a,2^"+" g4 \bar ":..:" ...
2/2
admin SelmaNoordergraaf

2015-11-16 16:31:25
g4 c d b4.^"+" c8 c2. d4 es4. f8 f4.^"+" g8 g2. as4 f4. es8 d4. c8 b2. b4 c4. d8 es( c) d( es) a,2^"+" g4 \bar ":..:" g'4 es4. es8 f4. g8 as2. f4^"1)" d4. d8 es4 f b,2.^"+" g4 c a d4. es8 f2. f4 g4. b,8 c4. d8 d2^"+" c4 \bar ":..:" ...
1) Gepuncteerde kwartnoot in bron.

2015-11-16 16:31:45
De Cha -- mil -- joen myn vrind, Gy zegt, men ner -- gens vind, Die naar het voor -- werp is, aan -- neemt ver --schy -- _ de _ kleu -- ren: Het is een' schal -- ke Hoer, Die by een Prins en Boer, Naar "dat 't" be -- lang "'t be" -- geert, kan vroo -- lyk zyn en treu -- ren.

2015-11-26 09:46:39
De Cha -- mil -- joen myn vrind, Gy zegt, men ner -- gens vind, Die naar het voor -- werp is, aan -- neemt ver --schy -- _ de _ kleu -- ren: Het is een' schal -- ke Hoer, Die by een Prins en Boer, Naar "dat 't" be -- lang "'t be" -- geert, kan vroo -- lyk zyn en treu -- ren.

2015-11-26 09:46:39
De Cha -- mil -- joen myn vrind, Gy zegt, men ner -- gens vind, Die naar het voor -- werp is, aan -- neemt ver --schy -- schy -- _ de _ kleu -- ren: Het is een' schal -- ke Hoer, Die by een Prins en Boer, Naar "dat 't" be -- lang "'t be" -- geert, kan vroo -- lyk zyn en treu -- ren.