geschiedenis: Min wat doet g'ons vrolijk leeven, / Wyn wat kunt gy vreugde geeven


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-08-31 13:17:41
g'
admin
120

2015-11-17 13:22:34
d
dorian
4*2
a4 a d d e8( g) f( e) f4 d r2 r1 r2 r4 c4 a2 g4.^"+" f8 c'2. c4 cis2 d4 e cis2.^"+" r4 r1 r1 r1 r2 r4 f,4 a4. a8 g4 f c'2. r4 r1 r2 r4 f4 d4. c8 b4. a8 gis2. r4 r1 r2 r4 a4 fis2 g4. a8 bes2 a4 cis d2 e4. f8 cis2. ...
2/2
admin SelmaNoordergraaf

2015-11-17 13:52:45
a4 a d d e8( g) f( e) f4 d r2 r1 r2 r4 c4 a2 g4.^"+" f8 c'2. c4 cis2 d4 e cis2.^"+" r4 r1 r1 r1 r2 r4 f,4 a4. a8 g4 f c'2. r4 r1 r2 r4 f4 d4. c8 b4. a8 gis2. r4 r1 r2 r4 a4 fis2 g4. a8 bes2 a4 cis d2 e4. f8 cis2. r4 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r2 a4. a8 d4 d8( e) e4(^"+" d8) e f4 d r4 d8 e^"1)" f4. e8^"1)" d4 e8( f) cis2 r4 a8 a d4. c8 b4 c b2. g8 g c4. c8 d4. d8^"+" e4 c r4 f8 e d4. c8 b4. a8 gis4 gis r4 a8 b c4 d8( e) b4.^"+" a8 a2. ...
1) E of F in bron.

2015-11-17 14:13:45
a4 a d d e8( g) f( e) f4 d r2 r1 r2 r4 c4 a2 g4.^"+" f8 c'2. c4 cis2 d4 e cis2.^"+" r4 r1 r1 r1 r2 r4 f,4 a4. a8 g4 f c'2. r4 r1 r2 r4 f4 d4. c8 b4. a8 gis2. r4 r1 r2 r4 a4 fis2 g4. a8 bes2 a4 cis d2 e4. f8 cis2. r4 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r2 a4. a8 d4 d8( e) e4(^"+" d8) e f4 d r4 d8 e^"1)" f4. e8^"1)" d4 e8( f) cis2 r4 a8 a d4. c8 b4 c b2. g8 g c4. c8 d4. d8^"+" e4 c r4 f8 e d4. c8 b4. a8 gis4 gis r4 a8 b c4 d8( e) b4.^"+" a8 a2. r4 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r2 r4 f'8( g) e4 e r2 r2 r4 f8 e^"1)" d4 d r2 r2 r4 a8 a e'4 e r2 r2 r4 f8 e d4 r2 r4 r2 r4 a8 a b4 b r2 r2 ...

2015-11-17 14:21:09
a4 a d d e8( g) f( e) f4 d r2 r1 r2 r4 c4 a2 g4.^"+" f8 c'2. c4 cis2 d4 e cis2.^"+" r4 r1 r1 r1 r2 r4 f,4 a4. a8 g4 f c'2. r4 r1 r2 r4 f4 d4. c8 b4. a8 gis2. r4 r1 r2 r4 a4 fis2 g4. a8 bes2 a4 cis d2 e4. f8 cis2. r4 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r2 a4. a8 d4 d8( e) e4(^"+" d8) e f4 d r4 d8 e^"1)" f4. e8^"1)" d4 e8( f) cis2 r4 a8 a d4. c8 b4 c b2. g8 g c4. c8 d4. d8^"+" e4 c r4 f8 e d4. c8 b4. a8 gis4 gis r4 a8 b c4 d8( e) b4.^"+" a8 a2. r4 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r2 r4 f'8( g) e4 e r2 r2 r4 f8 e^"1)" d4 d r2 r2 r4 a8 a e'4 e r2 r2 r4 f8 e d4 r2 r4 r2 r4 a8 a b4 b r2 r2 a4 a b b b8( cis d b cis b cis d cis d e cis d c d e d e f d e d e f e f g e f2.) f8 e d4 e8( f) cis4.^"+" d8 d2. f8 e d4 e8( f) cis4.^"+" d8 d1 \bar ":..:" ...
Min wat doet "g' ons" vro -- _ lyk _ lee -- ven, Weg Dronk -- aart, weg, weg, je stinkt als een Zwyn. O Bors -- jes le -- li -- wit. O oog -- jes bruyn als git. Uw lonk -- jes myn Ve -- nus be -- ha -- gen my "'t meest." Hel -- der nat uit _ klaa -- _ re bee -- ken, Laaft zoo wel den dorst als _ wyn, Uw be -- too -- ve -- rend fe -- nyn, Waa -- ter stoord ons niet "in 't" spree -- ken, Doet ons hals noch bee -- nen bree -- ken, Noch be -- nee -- veld _ ons ver -- stand.

2015-11-17 14:21:34
Min wat doet "g' ons" vro -- _ lyk _ lee -- ven, Weg Dronk -- aart, weg, weg, je stinkt als een Zwyn. O Bors -- jes le -- li -- wit. O oog -- jes bruyn als git. Uw lonk -- jes myn Ve -- nus be -- ha -- gen my "'t meest." Hel -- der nat uit _ klaa -- _ re bee -- ken, Laaft zoo wel den dorst als _ wyn, Uw be -- too -- ve -- rend fe -- nyn, Waa -- ter stoord ons niet "in 't" spree -- ken, Doet ons hals noch bee -- nen bree -- ken, Noch be -- nee -- veld _ ons ver -- stand. Ma -- tig min -- nen. Niet ver -- wyft zyn. Schoo -- ne Vrou -- wen. Lek -- keren Wyn. Al -- tyd min -- nen. Zoo kun -- nen wy vrien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Zoo kun -- nen wy _ vrien -- den zyn, Zoo kun -- nen wy vrien -- den zyn.

2015-12-04 14:47:11
Min wat doet "g' ons" vro -- _ lyk _ lee -- ven, Weg Dronk -- aart, weg, weg, je stinkt als een Zwyn. O Bors -- jes le -- li -- wit. O oog -- jes bruyn als git. Uw lonk -- jes myn Ve -- nus be -- ha -- gen my "'t meest." Hel -- der nat uit _ klaa -- _ re bee -- ken, Laaft zoo wel den dorst als _ wyn, Uw be -- too -- ve -- rend fe -- nyn, Waa -- ter stoord ons niet "in 't" spree -- ken, Doet ons hals noch bee -- nen bree -- ken, Noch be -- nee -- veld _ ons ver -- stand. Ma -- tig min -- nen. Niet ver -- wyft zyn. Schoo -- ne Vrou -- wen. Lek -- keren Wyn. Al -- tyd min -- nen. Zoo kun -- nen wy vrien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Zoo kun -- nen wy _ vrien -- den zyn, Zoo kun -- nen wy _ vrien -- den zyn.

2015-12-04 14:47:51
Min wat doet "g' ons" vro -- _ lyk _ lee -- ven, Weg Dronk Dron -- aart, kaart, weg, weg, je stinkt als een Zwyn. O Bors -- jes le -- li -- wit. O oog Oog -- jes bruyn als git. Uw lonk -- jes myn Ve -- nus be -- ha -- gen my "'t meest." Hel -- der nat uit _ klaa -- _ re bee -- ken, Laaft zoo wel den dorst als _ wyn, Uw be -- too -- ve -- rend fe -- nyn, Waa -- ter stoord ons niet "in 't" spree -- ken, Doet ons hals noch bee -- nen bree -- ken, Noch be -- nee -- veld _ ons ver -- stand. Ma -- tig min -- nen. Niet ver -- wyft zyn. Schoo -- ne Vrou -- wen. Lek -- keren Wyn. Al -- tyd min -- nen. Zoo kun -- nen wy vrien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Zoo kun -- nen wy _ vrien -- den zyn, Zoo kun -- nen wy _ vrien -- den zyn.

2018-09-22 13:14:31
treble
Min wat doet "g' ons" vro -- _ lyk _ lee -- ven, Weg Dron -- kaart, weg, weg, je stinkt als een Zwyn. O Bors -- jes le -- li -- wit. O Oog -- jes bruyn als git. Uw lonk -- jes myn Ve -- nus be -- ha -- gen my "'t meest." Hel -- der nat uit _ klaa -- _ re bee -- ken, Laaft zoo wel den dorst als _ wyn, Uw be -- too -- ve -- rend fe -- nyn, Waa -- ter stoord ons niet "in 't" spree -- ken, Doet ons hals noch bee -- nen bree -- ken, Noch be -- nee -- veld _ ons ver -- stand. Ma -- tig min -- nen. Niet ver -- wyft zyn. Schoo -- ne Vrou -- wen. Lek -- keren Wyn. Al -- tyd min -- nen. Zoo kun -- nen wy vrien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Zoo kun -- nen wy _ vrien -- den zyn, Zoo kun -- nen wy _ vrien -- den zyn.
SelmaNoordergraaf peterk