geschiedenis: In dinen grim en straft mi niet / Noch mi met toornighen schijn


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-09-25 14:20:39
g'
admin
120

2015-11-02 12:28:31
d
dorian
d2 d d a'1 a2 c1 c2 f,1 g2 a bes1^"1)" a2 a g a1 r2^"2)" b c b a g^"3)" bes a1 a2 d,1( d2^"4)" a' c1 b4 a b1) r2^"5)" r a g e f g e e d1 \bar "|." ...
In di -- nen grim en straft mi niet Noch mi met toor -- ni -- ghen schijn En wilt cas -- ty -- en in mijn ver -- driet _ _ _ _ _ _ Maer heer wilt mijns ghe -- na -- dich zijn.
3/2
admin JornJanssen
Versie 1540b heeft geen maatsoort aanduiding. 1) Versie 1540b heeft hier een gepuncteerde halve noot b, een kwartnoot a, halve noot b, halve noot a en een hele noot a. 2) Versie 1540b heeft hier een hele rust. 3) In versie 1540b staat na deze g nog een halve noot a. 4) In versie 1540b is deze noot niet genoteerd. 5) Versie 1540b heeft hier één halve rust.
1

2015-11-02 12:28:31
In di -- nen grim en straft mi niet Noch mi met toor -- ni -- ghen schijn En wilt cas -- ty -- en in mijn ver -- driet _ _ _ _ _ _ Maer heer Heer wilt mijns ghe -- na -- dich zijn.
Versie 1540b heeft geen maatsoort aanduiding. 1) Versie 1540b heeft hier een gepuncteerde halve noot b, een kwartnoot a, halve noot b, halve noot a en een hele noot a. 2) Versie 1540b heeft hier een hele rust. 3) In versie 1540b staat na deze g nog een halve noot a. Het woord 'wilt' een paar noten hiervoor krijgt daardoor een overbinding met de bes. 4) In versie 1540b is deze noot niet genoteerd. 5) Versie 1540b heeft hier één halve rust.