geschiedenis: Ghi menschen hier op aerden al / Weest vrolic ende maect ghescal


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-09-25 14:20:39
g'
admin
120

2015-12-10 15:07:43
d
dorian
r2 d d d a'1 b2 c b1 a r2 g a b c a1 g2 f1 e r2 b' c b a a e2.( d4 e f g1 f4 e d1) c r2 a' a a f1 d2 g1 \ficta fis2 g1 b c a2 d1 c4 b a1. g4 f e1 d1 \bar "|." ...
4/2
admin JornJanssen
1

2017-10-17 21:03:26
r2 d d d a'1 b2 c b1 a r2 g a b c a1 g2 f1 e r2 b' c b a a e2.( d4 e f g1 f4 e d1) c r2 a' a a f1 d2 g1 \ficta fis2 g1 b c a2 d1 c4 b a1. d1( c4) b( a1.( g4 f e1 e1) d1 \bar "|." ...
Ghi men -- schen hier op aer -- den al Weest vro -- lic en -- de maect ghe -- scal. Den Heer wilt glo -- ry ghe -- _ _ _ _ _ _ _ ven Hy is ons con -- ninc in dit dal Een Heer seer hooch _ ver -- he -- _ _ _ ven.

2017-10-17 21:03:26
r2 d d d a'1 b2 c b1 a r2 g a b c a1 g2 f1 e r2 b' c b a a e2.( d4 e f g1 f4 e d1) c r2 a' a a f1 d2 g1 \ficta fis2 g1 b c a2 d1( c4) b( b a1.( g4 f e1) d1 \bar "|." ...
JornJanssen peterk