geschiedenis: Groot is die Heer, ghepresen seer / Al binnen die stadt van God den Heer


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-09-25 14:20:39
g'
admin
120

2015-12-10 15:48:47
c
major
r2 c c b a1 g2 c d e2.( d4 e c d1) a' g2 g e^"1)" c1 b2 a d1 c( b4 a g1) r2 g c d e e d e a1 g f2 e d c b e1( d c4 b a2) a g1^"2)" g' e4( f g f e2 d4 c d2) d c1 \bar "|." ...
4/2
admin JornJanssen
1) Halve noot f in versie 1540b. 2) Hele noot f in versie 1540b.
1

2015-12-10 15:48:47
Groot is die Heer, ghe -- pre -- sen seer _ _ _ _ Al bin -- nen die stadt van God den Heer _ _ _ En in zijn hey -- li -- gen ber -- rich fijn Dan zijn -- se die ver -- co -- _ _ _ _ ren zijn: ver -- co -- _ _ _ _ _ _ _ ren zijn.