geschiedenis: In u staet al mijn hoep o Heer / Laet mi bescamen nemmermeer


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-09-25 14:20:39
g'
admin
120

2016-01-22 15:06:01
g
dorian
r2 g2 f e d g g f g1 r2 g2 a a a g c bes a1 r2 g2 f e d bes'1 a( g2) a1 r2 d,2 f f f f g g d2.( e4 f g a2. g4 f^"1)" e f2 e4 d f1) r2 ...
4/2
admin SelmaNoordergraaf
1) Clemens heeft hier een hele noot f, in plaats van de kwartnoten f-e en de halve noot f.
1

2016-01-22 15:31:05
r2 g2 f e d g g f g1 r2 g2 a a a g c bes a1 r2 g2 f e d bes'1 a( g2) a1 r2 d,2 f f f f g g d2.( e4 f g a2. g4 f^"1)" e f2 e4 d f1) r2 f2 bes bes a g c bes a1 r2 g2 f e d bes'1 a( g2) a1 r2 ...

2016-01-22 15:32:19
r2 g2 f e d g g f g1 r2 g2 a a a g c bes a1 r2 g2 f e d bes'1 a( g2) a1 r2 d,2 f f f f g g d2.( e4 f g a2. g4 f^"1)" e f2 e4 d f1) r2 f2 bes bes a g c bes a1 r2 g2 f e d bes'1 a( g2) a1 r2 a2 bes a g d r2 a2 bes a4 a^"2)" r2 d2.(^"3)" e4) f( g a bes c a) bes2 a2. g4( g1 f2) g1 \fermata \bar "|." ...
1) Clemens heeft hier een hele noot f, in plaats van de kwartnoten f-e en de halve noot f. 2) Clemens heeft hier een g. 3) Clemens heeft in deze regel een melisma van vier noten op 'Als', een melisma van vijf noten op 'ick' en een melisma van twee noten op 'la'. Versie 1540b heeft een melismen van vier noten op 'Als' en 'ick'.

2016-01-22 15:35:19
r2 g2 f e d g g f g1 r2 g2 a a a g c bes a1 r2 g2 f e d bes'1 a( g2) a1 r2 d,2 f f f f g g d2.( e4 f g a2. g4 f^"1)" e f2 e4 d f1) r2 f2 bes bes a g c bes a1 r2 g2 f e d bes'1 a( g2) a1 r2 a2 bes a g d r2 a2 a'2 bes a4 a^"2)" f2 g r2 d2.(^"3)" e4) f( g a bes c a) bes2 a2. g4( g1 f2) g1 \fermata \bar "|." ...

2016-01-22 15:38:10
In u staet al mijn hoep o Heer Laet mi be -- sca -- men nem -- mer -- meer. Vrijdt my met u ghe -- na -- _ den Ver -- lost mi hier uut mi -- nen seer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ U

2016-01-22 15:38:10
In u staet al mijn hoep o Heer Laet mi be -- sca -- men nem -- mer -- meer. Vrijdt my met u ghe -- na -- _ den Ver -- lost mi hier uut mi -- nen seer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ U oo -- ren neycht: coemt tot mi neer. Be -- waert mi van -- den qua -- _ den Weest mijn voer -- stan -- der Ghi en -- de gheen an -- der Als _ ick _ _ _ _ _ ben be -- la -- _ _ den.