geschiedenis: Aenhoort mijn vollick na mijn wet. / Mijn woerden al in u ooren set


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-09-25 14:20:39
g'
admin
120

2016-01-27 16:34:49
c
major
r2 c2 c c g4( a b c d2) c1^"1)" b2 a1 g^"2)" r2 g2 c c4 b a2 g g4( f e f g e f2) d1 c r2 c'2 c c g4(^"3)" a) b( c d2) c1^"4)" b2 a1 g^"2)" r2 g2 c c4 b a2 g g4( f e f g e f2) d1 c ...
4/2
admin SelmaNoordergraaf
In de bron staat de eerste regel genoteerd in de sopraansleutel, en de overige regels in de de g-sleutel. In versie 1540b staan de laatste twee regel in de g-sleutel genoteerd, en de overige in de sopraansleutel. Clemens noteert de hele melodie in de sopraansleutel. 1) Tekstplaatsing conform Clemens. Versie 1540b heeft hier een fermate. 2) Zwarte noot zonder stok in de bron. In versie 1540b en Clemens is dit een hele noot. 3) Clemens heeft hier een melisma van vier noten op 'len' 4) Versie 1540b heeft hier een fermate.
1

2016-01-27 16:41:06
r2 c2 c c g4( a b c d2) c1^"1)" b2 a1 g^"2)" r2 g2 c c4 b a2 g g4( f e f g e f2) d1 c r2 c'2 c c g4(^"3)" a) b( c d2) c1^"4)" b2 a1 g^"2)" r2 g2 c c4 b a2 g g4( f e f g e f2) d1 c \bar ".|:" r2 e2 e e a1^"5)" g2 g e d c1 r2 c2 g' a b c d2.( c4 b c d b c2) a g1 r2 g2 c c4 b a2 g4 g a2 g4 f e2 e ...
In de bron staat de eerste regel genoteerd in de sopraansleutel, en de overige regels in de de g-sleutel. In versie 1540b staan de laatste twee regel in de g-sleutel genoteerd, en de overige in de sopraansleutel. Clemens noteert de hele melodie in de sopraansleutel. 1) Tekstplaatsing conform Clemens. Versie 1540b heeft hier een fermate. 2) Zwarte noot zonder stok in de bron. In versie 1540b en Clemens is dit een hele noot. 3) Clemens heeft hier een melisma van vier noten op 'len' 4) Versie 1540b heeft hier een fermate. 5) Versie 1540b heeft hier een g.

2016-01-27 16:51:13
r2 c2 c c g4( a b c d2) c1^"1)" b2 a1 g^"2)" r2 g2 c c4 b a2 g g4( f e f g e f2) d1 c r2 c'2 c c g4(^"3)" a) b( c d2) c1^"4)" b2 a1 g^"2)" r2 g2 c c4 b a2 g g4( f e f g e f2) d1 c \bar ".|:" r2 e2 e e a1^"5)" g2 g e d c1 r2 c2 g' a b c d2.( c4 b c d b c2) a g1 r2 g2 c c4 b a2 g4 g a2 g4 f e2 e r2 d2 e4( d e f g e a2.) a4 g2 f1 e r2 c2 g' a b g a4( g a b c a d2.) d4^"6)" c1 b2 c1 \bar "|." ...
In de bron staat de eerste regel genoteerd in de sopraansleutel, en de overige regels in de de g-sleutel. In versie 1540b staan de laatste twee regel in de g-sleutel genoteerd, en de overige in de sopraansleutel. Clemens noteert de hele melodie in de sopraansleutel. 1) Tekstplaatsing conform Clemens. Versie 1540b heeft hier een fermate. 2) Zwarte noot zonder stok in de bron. In versie 1540b en Clemens is dit een hele noot. 3) Clemens heeft hier een melisma van vier noten op 'len' 4) Versie 1540b heeft hier een fermate. 5) Versie 1540b heeft hier een g. 6) Tekstplaatsing conform versie 1540b en Clemens.

2016-01-27 17:00:13
Aen -- hoort mijn vol -- _ _ _ _ lick na mijn wet. Mijn woer -- den al in u oo -- _ _ _ _ _ _ ren set Pa -- ra -- bo -- len _ sal _ _ ick met mijn mont Op doen, en Gods wer -- cken ma -- _ _ _ _ _ _ ken cont.

2016-01-27 17:00:13
Aen -- hoort mijn vol -- _ _ _ _ lick na mijn wet. Mijn woer -- den al in u oo -- _ _ _ _ _ _ ren set Pa -- ra -- bo -- len _ sal _ _ ick met mijn mont Op doen, en Gods wer -- cken ma -- _ _ _ _ _ _ ken cont. Wat wi be -- kent, en heb -- ben ghe -- hoort Ons va -- ders dat ver -- tel -- _ _ _ _ _ _ den voort Haer kin -- der u we -- ghen Niet wa -- ren ver -- swe -- ghen Sij heb -- _ _ _ _ _ _ bent ons ver -- telt, Gods lof, en won -- der lij -- _ _ _ _ _ _ cke cracht ver -- melt.