geschiedenis: Ghi die condt Israel o Heer regieren / Joseph bestieren


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-09-25 14:20:39
g'
admin
120

2016-01-28 14:33:19
g
dorian
f1 bes2 bes a a bes1 c d bes2 c(^"1)" bes4 a g a1) g bes1 a2 bes a1 g r2 f2^"2)" bes1 c2 c d2.( c4) bes2 es1 d2^"3)" c1 bes d1 d2 d d4( c bes a g1) c1 c2 c c4( bes a g f1) r2 ...
4/2
admin SelmaNoordergraaf
Clemens noteert de melodie een secunde hoger, zonder voortekens. 1) Versie 1540b en Clemens hebben hier een gepuncteerde halve noot. 2) Bij Clemens ontbreekt het woord 'zijt'. 3) Bij Clemens ontbreekt deze noot.
1

2016-01-28 14:33:19
f1 bes2 bes a a bes1 c d bes2 c(^"1)" bes4 a g a1) g bes1 a2 bes a1 g r2 f2^"2)" bes1 c2 c d2.( c4) bes2 es1 d2^"3)" c1 bes d1 d2 d d4( c bes a g1) c1 c2 c c4( bes a g f1) r2 f2 g f bes a bes1 c bes2 bes a1 g^"4)" d'1 \fermata g,2 g f bes bes bes bes a4( g) a1 g \bar "|." ...
Ghi die condt Is -- ra -- el o Heer re -- gie -- _ _ _ _ ren Jo -- seph be -- stie -- ren Ghi die zijt ghe -- se -- _ ten op Che -- ru -- bin En Se -- ra -- phin _ _ _ _ Hoort de -- sen sin _ _ _ _ Wilt thoo -- nen Ben -- ja -- min Heer u ma -- nie -- ren Wilt E -- phra -- im Ma -- nas -- se re -- ve -- _ lie -- ren.
Clemens noteert de melodie een secunde hoger, zonder voortekens. 1) Versie 1540b en Clemens hebben hier een gepuncteerde halve noot. 2) Bij Clemens ontbreekt het woord 'zijt'. 3) Bij Clemens ontbreekt deze noot. 4) Clemens heeft hier een brevis. Het fermate op de volgende noot ontbreekt.