geschiedenis: Ons toevlucht Heer ghepresen / Sijt ghi hier dach en nacht


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-09-25 14:20:39
g'
admin
120

2015-12-01 14:03:13
e
phrygian
e1 g2 g a b c2^"1)" c1( b4 a b1) \fermata r1 b2 d1 c2 b1 g2 c1( b4 a g1) r2 ...
4/2
admin SelmaNoordergraaf
In de bron staat dit lied een octaaf lager in de f-sleutel genoteerd. 1) Versie 1540b heeft hier een d.
1

2015-12-01 14:17:52
e1 g2 g a b c2^"1)" c1( b4 a b1) \fermata r1 b2 d1 c2 b1 g2 c1( b4 a g1) r2 g2 c c b g a1 e r1 b'2 c a1 g2 a1 g2 f1 e r2 e2 e e a1 a2 g e1 c r2 ...

2015-12-01 14:25:56
e1 g2 g a b c2^"1)" c1( b4 a b1) \fermata r1 r1^"2)" b2 d1 c2 b1 g2 c1( b4 a g1) r2 g2 c c b g a1 e r1 b'2 c a1 g2 a1 g2 f1 e r2 e2 e e a1 a2 g e1 c r2 c2 g' a b g c1 b2.( a4 g1 a4 b c a^"3)" a2 g4 f e1) r1 b'2 c a a g a1 g2 f1 e \bar "|." ...
Ons toe -- vlucht Heer ghe -- pre -- sen _ _ _ Sijt ghi hier dach en nacht: _ _ _
In de bron staat dit lied een octaaf lager in de f-sleutel genoteerd. 1) Versie 1540b heeft hier een d. 2) Bij Clemens ontbreekt deze rust. 3) Clemens heeft hier een d.

2015-12-03 12:06:25
Ons toe -- vlucht Heer ghe -- pre -- sen _ _ _ Sijt ghi hier dach en nacht: _ _ _ Eer dat die ber -- ghen re -- sen: Eer daert -- rijck was van u vol -- bracht Een God ghe -- acht, van gro -- ter cracht. Een God, ee -- wich int we -- sen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Seer won -- der -- lijck is o Heer u macht.

2015-12-03 12:06:52
e1 g2 g a a^"1)" b c2^"1)" c2^"2)" c1( b4 a b1) \fermata r1^"2)" r1^"3)" b2 d1 c2 b1 g2 c1( b4 a g1) r2 g2 c c b g a1 e r1 b'2 c c^"4)" a1 g2 a1 g2 f1 e r2 e2 e e a1 a2 g e1 e1^"5)" c r2 c2 g' a b g c1 b2.( b2.^"6)"( a4 g1 a4 b c a^"3)" a^"7)" a2 g4 f e1) r1 b'2 c a a g a1 g2 f1 e \bar "|." ...
In de bron staat dit lied een octaaf lager in de f-sleutel genoteerd. 1) Clemens heeft hier een melisma op 'Heer'. Het volgende melisma valt op 'pre' in plaats van 'sen', en is een noot korter. 2) Versie 1540b heeft hier een d. 2) 3) Bij Clemens ontbreekt deze rust. 3) 4) Versie 1540b heeft in de tekst: 'aertrijc'. 5) Clemens heeft in de tekst: 'grooter'. 6) Bij Clemens valt het melisma op 'we'. 6) Clemens heeft hier een d. b.

2015-12-03 12:07:15
e1 g2 g a^"1)" b c2^"2)" c1( b4 a b1) \fermata r1^"3)" b2 d1 c2 b1 g2 c1( b4 a g1) r2 g2 c c b g a1 e r1 b'2 c^"4)" a1 g2 a1 g2 f1 e r2 e2 e e a1 a2 g e1^"5)" c r2 c2 g' a b g c1 b2.^"6)"( b2.(^"6)" a4 g1 a4 b c a^"7)" a2 g4 f e1) r1 b'2 c a a g a1 g2 f1 e \bar "|." ...

2017-11-30 14:16:31
In de bron staat dit lied een octaaf lager in de f-sleutel genoteerd. 1) Clemens heeft hier een melisma op 'Heer'. Het volgende melisma valt op 'pre' in plaats van 'sen', en is een noot korter. 2) Versie 1540b heeft hier een d. 3) Bij Clemens ontbreekt deze rust. 4) Versie 1540b heeft in de tekst: 'aertrijc'. 5) Clemens heeft in de tekst: 'grooter'. 6) Bij Clemens valt het melisma op 'we'. 6) 7) Clemens heeft hier een b.

2017-11-30 14:16:31
bass
e1 e,1 g2 g a^"1)" b c2^"2)" c1( b4 a b1) \fermata r1^"3)" b2 d1 c2 b1 g2 c1( b4 a g1) r2 g2 c c b g a1 e r1 b'2 c^"4)" a1 g2 a1 g2 f1 e r2 e2 e e a1 a2 g e1^"5)" c r2 c2 g' a b g c1 b2.(^"6)" a4 g1 a4 b c a^"7)" a2 g4 f e1) r1 b'2 c a a g a1 g2 f1 e \bar "|." ...
SelmaNoordergraaf ellenvdg
In de bron staat dit lied een octaaf lager in de f-sleutel genoteerd. 1) Clemens heeft hier een melisma op 'Heer'. Het volgende melisma valt op 'pre' in plaats van 'sen', en is een noot korter. 2) Versie 1540b heeft hier een d. 3) Bij Clemens ontbreekt deze rust. 4) Versie 1540b heeft in de tekst: 'aertrijc'. 5) Clemens heeft in de tekst: 'grooter'. 6) Bij Clemens valt het melisma op 'we'. 7) Clemens heeft hier een b.