geschiedenis: Ick heb gheroepen tot u o Heer / Verhoort doch mijn verlanghen


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-09-25 14:20:39
g'
admin
120

2015-12-18 11:10:27
a
minor
r2 a2 a a b b4 b c2 c a a d2. c4 b2 c1 b( a2) b1 r2 c2 c c d c b a g c4^"1)" b2^"2)" a a b1 a2(^"3)" g4 f a g) a1 \bar "|." ...
4/2
admin SelmaNoordergraaf
1) Versie 1450b en Clemens hebben hier een halve noot. 2) Vanaf hier is de melodie in de bron mogelijk een secunde lager dan die in de transcriptie. De transcriptie is aangepast naar 1540b en Clemens. 3) Clemens heeft hier een hele noot a en een halve g(is), in plaats van de halve noot en vier kwartnoten.
1

2015-12-18 11:10:38
Ick heb ghe -- roe -- pen tot u o Heer Ver -- hoort doch mijn ver -- lan -- _ ghen End op mijn stem wilt let -- ten seer Mijn roe -- pen wilt ont -- fan -- _ _ _ _ ghen.

2015-12-18 11:10:38