geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-09-28 10:15:33
g'
admin
120

2015-10-21 17:51:46
g
major
b4 b16 c b c d8 d d4 c b g8 b g b g b c4\grace {b16 c} a4 r4\sb b4 b16 c b c d8 d e4 d c\times 2/3 {a8 c a} g4 fis g2.\bar ":..:" a4 a8 a a a b4 g r4 b b8 g d'b a4 d, r4\sb d'4 d8 d d d e4 e8 e e e fis4 fis8 fis fis fis g2.\sb g4. e8 fis d g4. e8 fis d\times 2/3 {e8 g e} d4 cis d4.\sb d8 e d c b a c d c b a g d'e d c b a c d c b a g\sb g'fis g fis4 e d d c b b8 a g fis e d\sb b'4 b16 c b c d8 d d4 c b g8 b g b g b d16 c b c a4 r4\sb b4 b16 c b c d8 d d4 c\trill b b16 a c a g4 fis\trill g2.\bar "|." ...
3/4
admin HesterDr
120 132

2015-11-08 17:08:36
132 120

2015-11-08 17:08:36
b4 b16 c b c d8 d d4 c b g8 b g b g b c4\grace {b16 c} a4 r4\sb b4 b16 c b c d8 d e4 d c\times d4 c b\times 2/3 {a8 c a} g4 fis g2.\bar ":..:" a4 a8 a a a b4 g r4 b b8 g d'b a4 d, r4\sb d'4 d8 d d d e4 e8 e e e fis4 fis8 fis fis fis g2.\sb g4. e8 fis d g4. e8 fis d\times 2/3 {e8 g e} d4 cis d4.\sb d8 e d c b a c d c b a g d'e d c b a c d c b a g\sb g'fis g fis4 e d d c b b8 a g fis e d\sb b'4 b16 c b c d8 d d4 c b g8 b g b g b d16 c b c a4 r4\sb b4 b16 c b c d8 d d4 c\trill b b16 a c a g4 fis\trill g2.\bar "|." ...