geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-09-28 14:25:57
g'
admin
120

2015-11-02 16:14:42
c
major
2
e'4 a \grace {a8} g4 f8 e d4\prall e8 c b4\prall a8 g c8 g c e d8 g, b d c g c e d8 g, b d c4 a' \grace {a8} g4 f8 e d4\prall e8 c b4\prall a8 g \grace {d'16 e} f4 e8 d e4^"+" d8 c b4.\prall c8 c2^"1)" \fermata \bar ":..:" g'4 c b4\prall a8 g a4\prall b8 g fis4\prall e8 d b g b d fis,8 d fis a g d b' d fis,8 d a' d d4 c' b4\prall a8 g a4\prall b8 g fis4\prall e8 d c4\prall b8 a b4\prall c8 d b4\prall a8 g g2 b'4 e, dis4\prall cis8 b b' g fis e e8 dis cis b g'8 b, e g c8 e, a c fis, d fis a b8 d, g b e,4 c' b4 a8 g fis4.\prall e8 e2^"1)" e4 a \grace {a8} g4 f8 e d4\prall e8 c c8 b a g c8 g c e d8 g, d' f e g, e' g b,8 g d' g c,4 a' \grace {a8} g4 f8 e d4\prall e8 c c8 b a g \grace {d'16( e} f4) e8 d e4 d8 c b4.\prall c8 c2^"1)" \bar ":|." ...
4/4
admin JaspervdBergh
Bij de melodie is een baspartij genoteerd in de bron. 1) Dubbelgreep.

2017-10-12 16:25:10
e'4 a \grace {a8} g4 f8 e d4\prall e8 c b4\prall a8 g c8 g c e d8 g, b d c g c e d8 g, b d c4 a' \grace {a8} g4 f8 e d4\prall e8 c b4\prall a8 g \grace {d'16 {d'16( e} f4 f4) e8 d e4^"+" e4\mordent d8 c b4.\prall c8 c2^"1)" \fermata \bar ":..:" g'4 c b4\prall a8 g a4\prall b8 g fis4\prall e8 d b g b d fis,8 d fis a g d b' d fis,8 d a' d d4 c' b4\prall a8 g a4\prall b8 g fis4\prall e8 d c4\prall b8 a b4\prall c8 d b4\prall a8 g g2 b'4 e, dis4\prall cis8 b b' g fis e e8 dis cis b g'8 b, e g c8 e, a c fis, d fis a b8 d, g b e,4 c' b4 a8 g fis4.\prall e8 e2^"1)" e4 a \grace {a8} g4 f8 e d4\prall e8 c c8 b a g c8 g c e d8 g, d' f e g, e' g b,8 g d' g c,4 a' \grace {a8} g4 f8 e d4\prall e8 c c8 b a g \grace {d'16( e} f4) e8 d e4 d8 c b4.\prall c8 c2^"1)" \bar ":|." ...

2017-10-12 16:25:10
e'4 a \grace {a8} g4 f8 e d4\prall e8 c b4\prall a8 g c8 g c e d8 g, b d c g c e d8 g, b d c4 a' \grace {a8} g4 f8 e d4\prall e8 c b4\prall a8 g \grace {d'16( \app {d'16 e} f4) f4 e8 d e4\mordent d8 c b4.\prall c8 c2^"1)" \fermata \bar ":..:" g'4 c b4\prall a8 g a4\prall b8 g fis4\prall e8 d b g b d fis,8 d fis a g d b' d fis,8 d a' d d4 c' b4\prall a8 g a4\prall b8 g fis4\prall e8 d c4\prall b8 a b4\prall c8 d b4\prall a8 g g2 b'4 e, dis4\prall cis8 b b' g fis e e8 dis cis b g'8 b, e g c8 e, a c fis, d fis a b8 d, g b e,4 c' b4 a8 g fis4.\prall e8 e2^"1)" e4 a \grace {a8} g4 f8 e d4\prall e8 c c8 b a g c8 g c e d8 g, d' f e g, e' g b,8 g d' g c,4 a' \grace {a8} g4 f8 e d4\prall e8 c c8 b a g \grace {d'16( \app {d'16 e} f4) f4 e8 d e4 d8 c b4.\prall c8 c2^"1)" \bar ":|." ...
JaspervdBergh martineb