geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

2015-09-28 14:25:57
g'
admin
120

2015-11-02 16:16:17
g
mixolydian
8
g8 g8 e g g e g g8 e g g a b c8 g c c g c c8 g c c4 d8 e8 f g d e f e8 f g d e f e8 fis g fis d fis g4.~ g4 \bar ":..:" g8 e8 c e f d f e8 c e f d f e8 f g g f e d4. g,8 e' f g8 a g f g f e4. d e8 c e f d f e4.^"+" d8 g f e8 d c d g f e8 c e d g f e8 d c g c b c8 g e c4\fermata \bar ":|." ...
6/8
admin JaspervdBergh
Bij de melodie is een baspartij genoteerd in de bron.

2015-11-02 16:16:17
g8 g8 e g g e g g8 e g g a b c8 g c c g c c8 g c c4 d8 e8 f g d e f e8 f g d e f e8 fis g fis d fis g4.~ g4 \bar ":..:" g8 e8 c e f d f e8 c e f d f e8 f g g f e d4. d4.^"+" g,8 e' f g8 a g f g f e4. d e8 c e f d f e4.^"+" d8 g f e8 d c d g f e8 c e d g f e8 d c g c b c8 g e c4\fermata \bar ":|." ...